Aktuální článek
SEX, PROŽÍVÁNÍ A PSYCHEDELIKA

SEX, PROŽÍVÁNÍ A PSYCHEDELIKA

  • Archeologické nálezy nám v poslední době stále častěji dokazují, že lidé si již dlouhé tisíce let zpestřují intimní chvilky halucinogenními rostlinami a houbami.

Ukazuje se dokonce, že v důsledku užívání těchto drog mohlo v průběhu evoluce dojít ke změnám ve fungování lidského mozku, a následnému rozvoji lidské řeči. V knize Darwinova lékárna: sex, rostliny a evoluce noosféry představuje autor Richard Doyle zajímavou hypotézu, že psilocybin z „kouzelných“ hub a liána obsahující DMT podporují u člověka rozvoj schopnosti vyjadřovat své nejniternější pocity a zážitky slovy a sdělovat je ostatním – což je v pravdě nadlidský úkol, nicméně už sama snaha o jeho splnění obohacuje naši duši.

Odevzdání se univerzu

To, co běžně vnímáme jako své já, se pod vlivem psychotropních látek promění ve složitou, tvárnou a mnohoznačnou strukturu, která se prolíná s okolním světem. Všechno, co řekneme, jako by znělo z hlubin samotného univerza.

Podle Carla Sagana jsou účinky halucinogenů jakýmsi médiem, skrz které se projevuje vesmír a my se ho učíme poznávat. Vzájemná komunikace pak může stírat hranice mezi mluvčím a posluchačem a nechat obě strany hovoru splynout v jedno a sdílet společně okamžiky duchovního propojení – což je velmi intimní, někdy až erotický prožitek.

Když Timothy Leary obhajoval LSD jako látku umocňující inteligenci i sexualitu, poukazoval na skutečnost, že mozek a pohlavní orgány nejsou dva oddělené světy.

Ačkoli jazyk používající zájmena „já“ a „ty“ od sebe tyto dvě entity zdánlivě odděluje, zároveň nám plní hlavu „cizími“ myšlenkami. Psychedelika pak staví mosty mezi tyto dva dříve oddělené, soukromé světy. Mosty, které spojí tvou mysl s mou a nechají je společně rezonovat, souznít, prolínat se a sdílet prožitky dvou zdánlivě oddělených těl prostřednictvím slov.

Co na to věda

Výzkumy prokázaly, že psychedelika zlepšují schopnost mozku rozpoznávat základní vzorce, například identifikovat slova ve shluku písmen. Studie již z šedesátých let 20. století, kterou financovala americká vláda, ukázala, že LSD zlepšuje schopnost lidského mozku řešit problémy. Jak se naše znalosti o nich prohlubují, zdá se, že nás psychedelika činí chytřejšími – podporují především asociativní myšlení, kreativitu a schopnost oddělit významné od nevýznamného.

Z jiných studií víme, že vyšší inteligence je spojena se zdravějším spermatem a vyšší sexuální aktivitou. Od Písně Šalamounovy – židovských milostných veršů zařazených do Starého zákona – až po Johanna Sebastiana Bacha, který napsal tisíce geniálních hudebních děl a u toho zplodil sedmnáct dětí, se mezi rozumovými a sexuálními schopnosti vyjevuje přímá úměra.

Především hudební nadání je obecně považováno za evoluční výhodu, protože schopnost tvořit a reprodukovat hudbu je známkou zdravé nervové soustavy. Stejně jako rostliny vábí na svůj pyl hmyz a zabezpečují tak nutnou výměnu pohlavních buněk, zdá se, že vytříbená schopnost sdílet prožitky a emoce mezi lidmi může také být formou svádění.

Timothy Leary věděl

Když Timothy Leary obhajoval LSD jako látku umocňující inteligenci i sexualitu, poukazoval na skutečnost, že mozek a pohlavní orgány nejsou dva oddělené světy, ale spíše severní a jižní pól stejného tělesa, propojené vzájemně nejen fyzicky, ale i duševně. Drogy zlepšující rozumové funkce mozku (nootropika) a jim blízce příbuzná afrodiziaka boří hranice mezi vědomím a nevědomím, mezi tělesnem a duchovnem, mezi fantazií a hmotnou realitou.

Vzájemné splývání těl i duší během sexu na psychedelikách nás pomalu přibližují k pochopení Velké nevyslovitelné pravdy a pomáhají nám společně psát zprávu o velkém kolektivním psychedelickém zážitku. Všichni se snažíme popsat, reprodukovat a sdělit zbytku světa, co cítíme, a tak spojujeme to, co bylo dříve odděleno, a nalézáme vzájemnou jednotu a jednotnou vzájemnost.

Podle Carla Sagana jsou účinky halucinogenů jakýmsi médiem, skrz které se projevuje vesmír a my se ho učíme poznávat.

Ano, lidská historie je úžasný příběh: vznikli jsme coby živočišný druh, který dal vzniknout bohům a vědomí vlastní existence. Minulost je za námi, ostatně nikdy neexistovala, neboť je jen šílenou abstrakcí a popřením smysluplného prožívání zkušeností odehrávajících se tady a teď.

Poznámka na závěr

Až se vydáte hledat látky, které obohatí váš sexuální a emoční prožitek, mějte na paměti, že úkol propojit sebe sama s ostatními je jen iluzí, protože samotné oddělení neexistuje. Pokud při hledání sebe sama navíc máte přehnaná očekávání, nevyhnutelně dojde k hlubokému zklamání. Psychedelika jen zintenzivňují to, co už existuje, a pokud v nich hledáte cestu k uzdravení strádajícího já, narazíte s velkou pravděpodobností na vlastní temná zákoutí jimi umocněná, se kterými se musíte popasovat ještě předtím, než se dostaví rozhřešení.

A co vystřízlivění? Až působení látky měnící vaše vědomí odezní a vaše mysl se pomalu navrátí od pocitu spojení s všehomírem ke každodenní šedi, musíte počítat s tím, že se vracíte do starého světa s neúprosnou realitou fyzického, duševního a duchovního strádání většiny lidí kolem vás.

Dočasný stav změněného vědomí stírající hranice vlastního ega nám přesto nabízí jednu důležitou věc: možnost klást si nejniternější otázky a hledat na ně odpovědi přesnější, než jsme si vůbec kdy dovedli představit. Zamyslete se například nad tím, když někdo řekne tomu druhému „miluji tě“, kdo je vlastně dárcem a kdo příjemce této lásky?

Zdrojtravel.globalish.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!