Aktuální článek
Editorial 48: Právo na konopí

Editorial 48: Právo na konopí

  • Údajně žijeme ve svobodné zemi. Alespoň tak to od konce komunistické diktatury pravidelně slýchávám z médií, úst politiků nebo od neurvalců, kteří si mantrou o svobodě obhajují své sobecké chování a ignoranci svého okolí.

Máme zákony, které nám pomáhají udržovat řád a pořádek. Souhlasím s takovým systémem, ovšem jen do určité míry. Existují totiž i takové zákony, které společnost nijak neobohacují, nikomu nic nepřinášejí. Podněcují jen represi a vkládají autoritám do rukou nástroj k šikaně občanů a zasahování do jejich nezadatelných osobních práv a svobod. 

Jedním souborem takových zákonů jsou i paragrafy týkající se omamných a psychotropních látek, především pak konopí, které je dlouhodobě naším tématem. Pěstování, držení a zpracování konopí pro osobní potřebu je legitimní právo každého dospělého člověka, které by ve svobodné zemi nemělo být nikterak zpochybňováno či bagatelizováno. 

Důkazem, že právo a potřeby jednotlivce jsou solidním a důležitým pilířem každé vyspělé společnosti, jsou ty země, které bez ohledu na globální protidrogovou propagandu a přežité mezinárodní úmluvy o omamných látkách konopí pro osobní potřebu legalizovaly. Vyslaly tím svým občanům i zbytku světa jasný signál – prohibice konopí pro nás už není téma, protože vytváří nejvíce škod ze všech myšlených forem regulace, nehodláme nadále stigmatizovat ani uživatele, ani léčivou a všestranně využitelnou průmyslovou plodinu, nechceme vynakládat prostředky na potírání zločinů bez oběti a v neposlední řadě chceme ze smysluplné a spravedlivé regulace a následného prodeje konopí získat peníze do státního rozpočtu, které můžeme později využít například na preventivní programy a vzdělávání.  

Máme se ještě mnohé co učit. Naštěstí už mezi svými sousedy máme nemálo vzorů, od kterých se můžeme nechat inspirovat, poučit se z jejich chyb a následně u nás doma nastavit takový rámec regulace, který by nás jednou provždy zařadil mezi vyspělé a svobodné země.  

Robert Veverka
šéfredaktor

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!