Aktuální článek
ČSSD vs. VV – Na ostří listu

ČSSD vs. VV – Na ostří listu

  • Zákony jak známo vznikají, jsou schvalovány nebo shazovány ze stolu především v Poslanecké sněmovně ČR. Zákony, které se týkají možné legalizace konopí, se budou projednávat také tam. A jaké povědomí o legalizaci mají námi zvolení poslanci? Budou vůbec ochotni prát se za naše práva a jsou těmi pravými znalci a odborníky, aby věděli k čemu nám legalizace konopí bude dobrá? Oslovili jsme s našimi otázkami několik poslanců různých parlamentních stran, aby se nám k tolik potřebné legalizaci konopí vyjádřili. Na naše dotazy odpověděli jen mladí poslanci, Adam Rykala z ČSSD a Kristýna Kočí z Věcí veřejných.

1. Považujete konopí za přínosnou, nebo spíše škodlivou rostlinu?

Adam Rykala: Vše, co pochází z přírody, má svůj význam. My lidé máme výjimečný talent přetvářet užitečné věci na neužitečné, léčivé na škodlivé a obranné na útočné. Konopí ale může být i užitečné.

Kristýna Kočí: Konopí je snad, pokud mám správné informace, nejstarší člověkem využívanou kulturní plodinou. Její využívání po celá staletí je podle mého názoru dostatečným důkazem, že jde o velmi užitečnou rostlinu.

2. Jaký je váš osobní názor na současnou protidrogovou politiku v naší zemi?

Adam Rykala: Nejsem zastáncem benevolence v oblasti drog, ale jsem zastáncem otevřenosti a nápomoci v oblasti léčiv. To bych chtěl zdůraznit. Domnívám se, že politický pohled v naší zemi toto nedostatečně rozlišuje. A mnohdy na to doplácejí těžce nemocní lidé.

Kristýna Kočí: S protidrogovou politikou nemám zásadní problém. Snad jen podíl prevence a represe by mohl být více nakloněn prevenci… a represivní opatření by měla být směřována především k tvrdému postihování produkce a obchodu s drogami. Vítám částečnou dekriminalizaci tzv. měkkých drog. Nejsem však expert na drogovou problematiku.

3. Zabývá se vaše politická strana ve svém programu marihuanou a pokud ano, tak jak na události okolo ní nahlíží?

Adam Rykala: V současné době probíhá diskuze k této problematice, kdy se naráží na velké spektrum názorů. Mým cílem je jednoznačně deklarovat pevný postoj ČSSD.

Kristýna Kočí: Věci veřejné jsou středovou, liberální stranou. Nejsme pro příliš restriktivní, dogmatickou politiku, která by blokovala i přínosné aktivity, spojené s marihuanou, jako je například výzkum jejích léčivých účinků. Proto podporujeme legalizaci pro lékařské účely.

4. Co soudíte o situaci, kdy u nás vzhledem k nejasnému regulačnímu rámci nelze provádět vědecký výzkum léčivých účinků konopí?

Adam Rykala: V této oblasti máme opravdu co dohánět. Je veliké štěstí, že žijeme v otevřeném světě a můžeme se tak inspirovat zeměmi, které mají – díky svému postoji – ucelenější poznatky. Prostor a prostředky, které jsou u nás poskytovány na vědecký výzkum, jsou až směšné s porovnáním toho, jakých výsledků jsou čeští vědci schopni dosahovat. V oblasti konopí nezaostává legislativa pouze v oblasti výzkumu. Česká republika by měla, dle mého názoru, být více otevřená alternativním léčebným metodám.

Kristýna Kočí: Tuto situaci považuji za nešťastnou. Podle mého názoru neexistuje důvod, proč by u nás nemohl výzkum léčivých účinků konopí probíhat. Budeme usilovat o zákonnou úpravu, která by legalizovala konopí pro lékařské účely – a tato úprava by měla takový výzkum umožnit. Je to jeden ze zásadních důvodů pro legalizaci.

5. Konopí je tisíce let vyhledáváno jako léčivá bylina. Lidé, kteří by se konopnou bylinou chtěli dnes léčit, jsou kvůli drogové prohibiční politice stavěni na úroveň kriminálníků. Co si o této situaci myslíte?

Adam Rykala: Svůj názor jsem už naznačil v odpovědích na vaše předchozí otázky. Jsme zkostnatělí a neumíme – nebo se spíše bojíme – reagovat na nové, mnohdy nekonvenční, postupy. U konopí to platí dvojnásob!

Kristýna Kočí: To by se mělo jednoznačně změnit. Tam, kde konopné přípravky prokazatelně pomáhají, například při léčbě roztroušené sklerózy nebo kožních onemocnění, by měli mít lidé, kteří je potřebují, možnost legálně se k nim dostat. Stejně jako u jiných zakázaných látek je však nutná regulace. Konopí na lékařský předpis podporujeme, soukromé pěstování, byť by bylo prezentováno jako pro léčebné účely, je však jiná věc.

6. Jste tedy pro, aby v České republice byla marihuana k dostání na lékařský předpis?

Adam Rykala: Jsem pro to, aby léčiva vyrobená z konopí byla dostupná na lékařský předpis. Jsem pro to, aby tato léčiva byla zahrnuta do našeho pojistného systému. Jsem také pro to, aby se léčiva z této byliny vyráběla v České republice. Mám však velký respekt k vedlejším účinkům této byliny, proto jsem zásadně proti neodborné indikaci!

Kristýna Kočí: Ano, to by mělo být podstatou poslaneckého návrhu, který se pokusíme prosadit.

7. Víte o tom, že Evropská unie prý nebude blokovat iniciativu žádného ze členských států, který by chtěl legalizovat momentálně ilegální drogy a regulovat jejich prodej?

Adam Rykala: Vím, že mezinárodní úmluva, která toto řeší, taktně mlčí a dává tím prostor pro vlastní názor a postup pro danou zemi. Myslím si však, že jednoznačný názor by mohl přispět více než hra na to, že něco neexistuje.

Kristýna Kočí: Jistě, tuto informaci mám k dispozici. A je to dobře i vzhledem k tomu, že v dnešní době existují rozdíly v přístupu jednotlivých členských států EU k drogové problematice. Podle mého názoru by mělo zůstat právem každého státu v této otázce rozhodnout – samozřejmě v rámci platných mezinárodních smluv.

8. Dostala se k vám výzva o.s. Legalizace, která v rámci kampaně Kytka poslanci požaduje zrušení konopné prohibice? Jaké k ní zaujímáte stanovisko?

Adam Rykala: Bohužel se ke mně tato výzva nedostala.

Kristýna Kočí: Problematiku konopných drog vnímám jako velmi kontroverzní téma. Osobně nejsem velkou zastánkyní přílišného uvolňování protidrogové legislativy. Ve využití konopí pro lékařské účely však žádný problém nevidím.

9. Co si představíte pod pojmem „legalizace konopí“ a za jakých podmínek byste pro ni hlasoval/a?

Adam Rykala: Chci úpravu legislativy v oblasti využívání konopí pro lékařské účely. Úpravu v oblasti zpracování, dozoru nad zpracováním, distribuce léčiv (včetně zahrnutí léčiv do pojistného systému ČR). O tom chci diskutovat a přesně toto budu prosazovat. Nechci však překročit tenkou hranici mezi léčivem a drogou. To opravdu ne!

Kristýna Kočí: Na tuto otázku už jsem vlastně odpověděla. Legalizaci konopí pro lékařské účely, aby mohl probíhat výzkum podporuji stejně jako lidi, kteří konopné léčivé prostředky potřebují, aby je měli možnost získat na předpis. O úplné legalizaci zatím neuvažujeme a osobně nejsem jejím velkým zastáncem. Vše je ale věcí diskuse. Momentálně je to předčasné.

10. Máte osobní zkušenost s některou omamnou nebo psychotropní látkou?

Adam Rykala: Nemám.

Kristýna Kočí: Žádnou zkušenost s těmito látkami nemám.

11. Kde jinde než v Poslanecké sněmovně mohou občané, kteří žádají dostupnost konopí jako léku, najít podporu? A proč se jim té podpory zatím nedostává?

Adam Rykala: Určitě v médiích. Pokud by se média více věnovala tomuto tématu,  více by se mezi lidmi diskutoval přínos marihuany pro lékařské využití.

Kristýna Kočí: Podle mého názoru je tou příčinou ožehavost této otázky. Přístup ke konopným drogám a míra jejich tolerance je věcí, na kterou se názory ve společnosti velmi různí. Je to prostě příliš kontroverzní téma a zákonodárci dosud zjevně neměli odvahu jej otevřít.

Adam Rykala se narodil v září roku 1986 v Ostravě. Je svobodný. Vystudoval Gymnázium v Ostravě-Zábřehu a bakalářský obor eurospráva na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. Nyní pokračuje ve studiu magisterského oboru eurospráva. Mluví anglicky a německy. Od svých 16 let při studiu pracuje, nejdéle v posledních třech letech jako operátor zákaznického centra Teléfonica O2 Czech republic. Do České strany sociálně demokratické vstoupil ve svých 18 letech. V současnosti působí jako místopředseda ostravské ČSSD. V letech 2006 až 2008 předsedal Mladým sociálním demokratům v Ostravě. Již druhé funkční období působí jako první místopředseda Mladých sociálních demokratů ČR.

Od roku 2006 je zastupitelem městského obvodu Ostrava-Jih. Působí také v představenstvu MDA (Masarykova demokratická akademie) a dozorčí radě společnosti SAREZA. V květnu 2010 byl zvolen občany Moravskoslezského kraje poslancem Parlamentu České republiky. Odborně se zajímá o Evropskou unii, regionální rozvoj a životní prostředí. Ve volném čase čte, poslouchá hudbu, hraje squash, posiluje, učí se na snowboardu a rád tráví volné chvíle s přáteli.

Kristýna Kočí se narodila v roce 1985, vystudovala Gymnázium Jana Nerudy v Praze. Poté absolvovala Liberálně-konzervativní akademii CEVRO Institut a od roku 2004 studuje politologii na Filosofické fakultě UK. Má za sebou hned několik zahraničních studijních pobytů. V letech 2006 až 2008 pracovala jako odborná referentka nejprve v Parlamentním institutu a poté v Kanceláři předsedy Poslanecké sněmovny. V roce 2009 vstoupila do Věcí veřejných a byla jmenována stranickou radní, programovou ředitelkou a členkou Akademie Věcí veřejných.Ve volbách do Sněmovny v roce 2010 kandidovala na prvním místě v Moravskoslezském kraji a získala poslanecký mandát. Nedlouho po volbách se objevila mezi třemi vrcholnými představiteli VV, kteří vyjednávali s TOP 09 a ODS o koaliční vládě.

Poslanci VV si ji vybrali za předsedkyni svého klubu, vedle toho je členkou organizačního výboru, zahraničního výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zasedá rovněž ve Stálé komisi pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!