Aktuální článek
IACM: THC jako nadějný prostředek při léčbě endometriálního karcinomu

IACM: THC jako nadějný prostředek při léčbě endometriálního karcinomu

  • Endometriální karcinom (EK) neboli lidově rakovina dělohy či děložní sliznice se řadí mezi nejčastěji se vyskytující nádory ženského pohlavního ústrojí a v posledních letech dochází k poměrně výraznému nárůstu počtu pacientek.

Úmrtnost je naštěstí v tomto případě poměrně nízká, nicméně dojde-li k metastazování, může nádorové bujení zasáhnout i plíce, játra, kosti a mozek. A zde právě nastupuje THC, který podle nejnovější studie čínských vědců, jejíž závěry byly zveřejněny v druhé polovině června v onkologickém žurnálu Oncology Letters, dokáže „zkracovat životnost a omezovat pohyblivost buněk EK, a to konkrétně inhibicí epiteliálně-mezenchymální tranzice (EMT) a potlačením exprese genu matrixové metaloproteinázy-9 (MMP-9) v lidských buňkách s agresivním EK.“

Autoři si dále všimli, že buňky EK obsahovaly značné množství kanabinoidních receptorů, což z nich činí vhodný cíl pro kanabinoidy jako například THC. V závěru konstatují, že „tyto výsledky by mohly sloužit jako základ pro vývoj novátorských látek určených k léčbě agresivního a metastazujícího EK. Provedené testy prokázaly, že THC by mohlo inhibovat buněčnou migraci lidského EK, a to prostřednictvím regulace receptorových drah EMT a MMP-9.“

Za zmínku v této souvislosti stojí i studie pracovníků Univerzity Porto v Portugalsku z jara letošního roku, která se zabývala působením CBD na tento typ rakoviny a jejíž závěr zněl, že „CBD a extrakty bohaté na tento kanabinoid by se mohly stát potenciálním lékem na EK, zejména v případech, kdy konvenční léčba nezabírá.“

Zdroje: www.ncbi.nlm.nih.gov


Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!