Aktuální článek
Konopná léčba poruch autistického spektra

Konopná léčba poruch autistického spektra

  • V malém izraelském městě Naharíja poblíž libanonské hranice je ráno. Čtyřletý autista Benjamin tluče hlavou do zdi, běhá po pokoji v kruhu a křičí jak život. Když se ho matka Sharon snaží uklidnit, sundá si kalhoty a vykálí se na podlahu.

Sotva vyjdou ven, Benjamin se matce vytrhne a málem vběhne do silnice. Sharon potřebuje nakoupit, syn ale začne v obchodě křičet a vyhazovat zboží z regálů, takže ho matka musí okamžitě vyvést ven a odchází s nepořízenou.  

Nekonečný boj

Popisované epizody se odehrávaly v říjnu 2016, kdy byly u Benjamina podobné výstupy na denním pořádku. O rok dříve se Sharon jako svobodná matka rozhodla přestěhovat ze Spojených států do Izraele, kde si ale připadala opuštěná a postupně ztrácela nad situací kontrolu. Benjamin měl předepsanou léčbu Ritalinem, což je farmakum s nebezpečnými vedlejšími účinky, které se užívá primárně k léčbě ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) – tou však netrpěl. Lékaři u něj zkoušeli i antipsychotikum Ziprasidon a kombinaci antidepresiv a léků proti úzkosti. Bohužel mu nic nedokázalo účinně a dlouhodobě pomoci, navíc po odeznění prvotních účinků se jeho chování obvykle ještě zhoršovalo. Všechno se změnilo poté, co Benjamin začal na začátku loňského roku užívat konopí. Rána v malém pronajatém bytě jsou dnes díky tomu poklidná a veselá. Jedná se o předzvěst příchodu nového, tolik potřebného léku pro dětí trpící autismem?

Západní problém

Porucha autistického spektra postihuje asi jedno procento dětí, avšak v rozvinutých západních zemích je její výskyt neúměrně vyšší. Jedinci s takzvaným vysoce funkčním autismem sice obvykle nevyhledávají přátele, vadí jim fyzický i oční kontakt, mají horší schopnost sociální orientace a jejich život je v některých ohledech složitější, většinou ale dokážou vést v rámci možností normální společenský a osobní život. Těžké formy takzvaného nízkofunkčního autismu, jakou trpí i Benjamin, se ale vyznačují mnohem intenzivnějšími a násilnějšími projevy. U dětí jsou běžné takzvané repetitivní vzorce chování, mnohé mají tendence k sebepoškozování, přecitlivěle reagují na světlo i zvuky a trpí záchvaty agresivity a paniky. Málo spí, často se nenaučí ani mluvit a jejich komunikační schopnosti mohou být i v pubertě spíše na úrovni batolat. 

Případové studie potvrzují, že CBD u malých autistů-epileptiků pomáhá kromě záchvatů tlumit také repetitivní a sebedestruktivní chování i komunikační problémy a zlepšuje sociální schopnosti. 

V současné době nejsou těžké poruchy autistického spektra léčitelné a lékaři je nejčastěji řeší antidepresivy, antipsychotiky a léky na tlumení hyperaktivity. Ty mají většinou řadu specifických vedlejších účinků, například přibývání na váze a nespavost, a na jejich efektivitu se zejména z dlouhodobého hlediska nelze spolehnout.  

Poslední možnost

V říjnu 2016 byla Sharon u konce sil. Benjamina vychovávala sama a do Izraele se přestěhovala s vidinou spokojeného života v komunitě na malém městě. Chtěla být společensky aktivní, synův zdravotní stav jí to ale neumožňoval. Jeho nemoc je oba naprosto izolovala. Připadala si ztracená, opuštěná, unavená a frustrovaná. Především jí ale bylo líto Benjamina. Když vyplňovala další recept na Ritalin, popsala mezi řečí lékárníkovi nesnesitelné vedlejší účinky, které tento lék má. Jeho reakce Sharon překvapila – doporučil jí urychlenou návštěvu doktora Ariho Arana, uznávaného dětského neurologa z Jeruzaléma, který se věnuje výzkumu potenciálního terapeutického působení konopí na děti s podobnou diagnózou, jakou má Benjamin. Sharon se zprvu ani nezmohla na odpověď. Benjaminovi nebylo ještě ani šest let – a konopí je přece nebezpečná ilegální droga. Na druhou stranu nechtěla celý život bydlet v uzamčeném bytě s polstrovaným nábytkem. Chtěla chodit do práce, na nákupy a mít nějaký společenský život. Jenže už vyzkoušela všechny léky, které jí konvenční medicína mohla nabídnout, a to bezúspěšně. Už zkrátka neměla co ztratit. 

Malba Iris Grace, pětileté holčičky trpící autismem. 

Přelomový výzkum

Užívání konopí na lékařský předpis je v Izraeli legální u řady diagnóz, mezi něž patří epilepsie, chronické bolesti a některé druhy rakoviny. Dr. Aran je primářem na oddělení dětské neurologie v jeruzalémské nemocnici Šaare Zedek a některým svým pacientům předepisuje i konopné přípravky. Na konci roku 2015 zahájil první studii svého druhu, která zkoumala působení léčiv obsahujících kanabinoidy extrahované z rostliny u dětí trpících těžkými formami autismu. Na internetových fórech pro rodiče podobně postižených dětí našla Sharon informace o přípravcích určených speciálně pro pediatrické pacienty a v televizním dokumentu izraelské produkce na vlastní oči viděla, jakou změnu prodělali malí autisté po nasazení konopné léčby. Čím více se dozvídala, tím více chtěla Benjamina do studie přihlásit. Napsala proto doktoru Aranovi e-mail, v němž ho prosila, zda by nezvážil zařazení jejího syna do klinické studie. Když souhlasil, vydala se i s Benjaminem do Jeruzaléma.


Dlouhá cesta do Jeruzaléma

Byla to strastiplná cesta s nejasným cílem. Sharon neměla auto a pět hodin v autobuse se neobešlo bez několika záchvatů agresivity a paniky. V nemocnici Dr. Aran prostudoval Benjaminovu lékařskou složku a pozoroval jeho chování. Po vyhodnocení závažnosti zdravotního stavu a projevů choroby a s přihlédnutím k trvale neúspěšné konvenční léčbě ho prohlásil za vhodného kandidáta na pilotní konopný výzkum. Sharon odcházela s receptem na konopný extrakt (který se získává z izraelské odrůdy speciálně vyšlechtěné pro pediatrické účely) rozpuštěný v oleji a s několika formuláři sloužícími k zaznamenávání pokroků v léčbě. Inspiraci k vyzkoušení konopí u malých autistů našel Dr. Aran u rodičů dětí trpících epilepsií. Důvodem, proč je kanabinoidní léčba závažných forem epilepsie tak účinná, je zřejmě působení dvou nejznámějších rostlinných kanabinoidů – THC a CBD.

Zatímco u dětských pacientů může tetrahydrokanabinol teoreticky představovat riziko pro vyvíjející se mozek, kanabidiol je v tomto ohledu neškodný a jeho testování a potenciálnímu využití při léčbě dětské epilepsie a autismu by tak v podstatě nemělo nic bránit. To by se ale nesmělo jednat o látku nacházející se v konopí… 

Jak funguje mozek

Zdravý lidský mozek funguje na principu rovnováhy mezi excitací a inhibicí, které regulují průtok informací a podnětů chemickými synapsemi. Při excitaci v neuronech vznikají vzruchy, jimiž se přenášejí informace a signály, inhibice naopak průtok vzruchů mozkem reguluje. Společně zajišťují vyvážený informační tok a brání zahlcení systému. U epileptiků je inhibice více či méně potlačena, v důsledku čehož dochází k přetížení mozku a záchvatům. V posledních pěti letech proběhlo několik pilotních studií s dětskými pacienty užívajícími při léčbě těžkých forem epilepsie speciální odrůdy konopí s nízkým nebo nulovým obsahem THC. Někteří lékaři jsou přesvědčeni, že CBD podporuje v mozku inhibici a brání tak jeho zaplavení neurotransmitery. Protože není psychoaktivní, jsou odborníci toho názoru, že pro vyvíjející se dětský mozek nepředstavuje žádné riziko.  

U poloviny pacientů bylo pozorováno významné zlepšení projevů typických pro dětský autismus, téměř třetina dětí začala v důsledku léčby verbálně nebo neverbálně komunikovat. 

Víme to už přes třicet let

Izrael je na poli výzkumu konopí průkopníkem. Legendární profesor Raphael Mechoulam se na počátku šedesátých let rozhodl prozkoumat chemické složení konopí, v důsledku čehož objevil THC, CBD i další kanabinoidy, a v osmdesátých letech minulého století provedl vůbec první studii účinků kanabidiolu v rámci léčby epilepsie. Bohužel tato práce zůstala – i přes velmi nadějné výsledky, které byly v podstatě totožné s výsledky dnešních výzkumů – bez povšimnutí. 

Časy se ale mění. Letos v červnu byl americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválen preparát s názvem Epidiolex vyrobený britskou farmaceutickou společností GW Pharmaceuticals, jenž obsahuje extrahovaný a purifikovaný CBD. Jedná se o vůbec první lék na bázi rostlinného konopí v historii, který FDA schválila. 

Podle studie z dubna letošního roku snižuje tento přípravek počet epileptických záchvatů o 41 procent ve srovnání s pouhými 14 procenty v případě podání placeba. V průběhu léta by měl být uvolněn k prodeji, čímž se stane historicky prvním americkým preparátem s obsahem konopí rostlinného původu pro využití v pediatrii. 

Před pouhými pěti lety byl Dr. Aran jedním z hrstky lékařů, kteří byli ochotni předepsat konopí nezletilým epileptikům. Téměř třetina dětí trpících autismem má přitom současně i epilepsii. Aran si tak nemohl nevšimnout, že CBD u těchto malých autistů-epileptiků pomáhá kromě záchvatů tlumit také repetitivní a sebedestruktivní chování i komunikační problémy a zlepšuje sociální schopnosti. Případové studie v odborných periodicích z celého světa tyto poznatky potvrzují. 

„Všimli jsme si, že došlo ke zlepšení symptomů nejen u epilepsie, ale i u autismu. Nešlo pouze o zlepšení zdravotního stavu z fyzického hlediska, ale i o změnu v chování,“ popisuje Adi Aran. „V některých případech se přitom zmírnily pouze projevy autismu.“ Sedmačtyřicetiletý lékař znal „epileptickou“ studii profesora Mechoulama z osmdesátých let, ale nyní ho ve světle vlastních zkušeností napadlo, že by kanabidiol mohl účinně pomáhat také dětským pacientům, kteří trpí „pouze“ autismem. 

První pokus 

Rodiče malých autistů se v online fórech dočítali o téměř zázračných účincích CBD ve studiích s dětskými epileptiky s autistickými projevy, takže se začaly objevovat žádosti, zdali by i jejich děti nemohly vyzkoušet tuto léčbu. Dr. Aran dva roky váhal: „Ze začátku se mi nezdálo, že by to stálo za hlubší zkoumání. Je pravdou, že těžké formy autismu jsou skutečným problémem, který postihuje nejen pacienty samotné, ale i jejich rodiny, a zatěžuje vzdělávací systém. V medicíně ale musíme být opatrní.“  Jednou z rolí lékařů je podle něj chránit pacienty před šarlatány a pseudoléčbou, především takovou, která by jim mohla ještě více ublížit. Aran byl sice zvědavý, jak by se užití CBD projevovalo u autistů, zároveň ale váhal, zda je takový krok eticky správný a nevyvolával by přehnaná očekávání a naděje. 

Izrael je poměrně malá země a je zde běžné, že pacienti v případě nouze volají svému lékaři i na soukromé číslo. Po několika desítkách takových hovorů se zoufalými rodiči změnil dětský neurolog názor a na konci roku 2015 se mu podařilo oficiálně zahájit celosvětově první klinickou studii užívání konopí k léčbě dětského autismu. Konopná terapie byla nasazena několika nejzávažněji postiženým pacientům ve věku pěti až dvaceti let a lékaři s výzkumníky začali podrobně zaznamenávat výsledky.

Dr. Aran používá speciální odrůdu s poměrem CBD a THC 20 : 1, původně vyšlechtěnou k léčbě epilepsie. Právě tento poměr účinných látek pomáhá Charlotte Figiové, asi nejznámější dětské konopné pacientce na světě (o jejím příběhu jsme psali obsáhlý článek v Legalizaci č. 20 a opakovaně informovali i na webu magazínu), úspěšně bojovat s těžkou epilepsií. První fáze autistické studie se nakonec zúčastnilo 61 dětí a dospívajících a každý pacient byl po dobu šesti měsíců sledován v rámci pravidelných návštěv nemocnice a prostřednictvím dotazníkových šetření pro rodiče. 

Závěrečná zpráva s výsledky tohoto přelomového výzkumu byla zveřejněna v dubnu letošního roku v odborném magazínu Neurology. Podle většiny rodičů se stav jejich potomků zlepšil: polovina pozorovala významné zlepšení projevů typických pro dětský autismus a téměř třetina dětí začala v důsledku léčby verbálně nebo neverbálně komunikovat. 

Okamžité zlepšení a úleva

Neuběhly ani dva týdny od prvního podání oleje s extraktem bohatým na CBD a na Benjaminovi začalo být vidět výrazné zlepšení. Reagoval, když ho Sharon oslovila, dokázal klidně sedět a navázat oční kontakt. Když ho vzala s sebou na návštěvu, mohla sedět v jedné místnosti, zatímco on si tiše hrál ve vedlejším pokoji. Během několika měsíců se jeho stav zlepšil natolik, že učitelka doporučila jeho přeřazení ze speciální do běžné třídy. „Přijde mi to jako zázrak. Můžu ho nechat chvíli bez dozoru, aniž bych na každém kroku trnula strachy,“ popisuje úlevně Sharon. „Konečně se můžu v klidu nadechnout.“ Navzdory rychle přibývajícím svědectvím s podobným obsahem je Adi Aran stále opatrný. V minulých letech se mezi rodiči podle něj šířily zprávy o mnoha zázračných lécích, žádný z nich ale neobstál při seriózním vědeckém testování. I metodika první fáze jeho výzkumu připouští možnost, že rodiče prostě vidí změny, které vidět chtějí.  

Potřebujeme data!

Dalším krokem ke skutečně směrodatným závěrům je proto srovnávací studie za použití placeba, jež byla zahájena v roce 2017. Sedmiměsíční projekt zahrnoval 150 nových pacientů, přičemž každému z dětí byl po dobu tří měsíců podáván buď konopný extrakt (a to buď extrakt z rostlinné sušiny i s dalšími kanabinoidy a látkami, nebo purifikovaný rostlinný extrakt obsahující pouze „čisté“ CBD a THC v poměru 20 : 1), nebo placebo. Dva cykly léčby byly od sebe odděleny čtyřtýdenní stabilizační fází, kdy pacienti žádné preparáty neužívali. Konečné výsledky výzkumu by měly být známy ještě letos. Ani sám Dr. Aran v průběhu výzkumu nevěděl, kteří pacienti dostávají jeden ze dvou konopných extraktů a kteří placebo, připouští ale, že průběžné výsledky byly velmi nadějné a celý výzkum by mohl mít zásadní dopad na budoucnost léčby autismu. Osobně měl za svou profesní dráhu v péči tisíce autistů, kteří při záchvatech demolovali nábytek, rvali si vlasy a ztráceli kontrolu nad tělesnými funkcemi, a změna v chování účastníků výzkumu po nasazení kanabinoidů ho v pozitivním slova smyslu naprosto šokovala. 

„Znovu a znovu se opakoval v podstatě stejný scénář,“ popisuje primář dětské neurologie. I když ani on, ani rodiče malých pacientů nevědí, kdo užívá konopí a kdo placebo, zdá se, že účinky hovoří jasně. Když účinky léku odezní, volají mu rodiče i zástupci škol a žádají ho, aby dostali další dávku. „Když dávkování snížíme, problémy se hned vracejí.“ 

Příklady naděje

David je statný dvacetiletý mladík, jenž musel být při návštěvách v ordinaci Dr. Arana většinou pevně připoutaný. Dnes si je natolik vědom své síly, že dokáže něžně obejmout svou sestru. Usmívá se a dokonce poprvé v životě vyslovil její jméno. Dalším příkladem je jedenáctiletý Eitan, který byl po letech užívání agresivních psychofarmak doprovázených záchvaty přejídání silně obézní a komunikoval pouze nonverbálně, avšak nyní dokázal zhubnout. Dr. Aran zatím nemůže se stoprocentní jistotou potvrdit, že příčinou těchto změn je právě konopí a kanabidiol, a data z jeho výzkumu budou před zveřejněním podrobena důkladnému vyhodnocení. Už nyní je ale podle něj zjevné, že to „nějak funguje“. 

 „Když dávkování konopného extraktu snížíme, problémy se hned vracejí.“

Tržní potenciál autismu

Rodiče a lékaři nejsou jediní, koho výsledky přelomového výzkumu zajímají – bedlivým okem ho sledují také firmy z izraelského konopného průmyslu. Zdejšímu trhu s léčebným konopím dnes dominují tři rychle se rozvíjející společnosti. Tikun Olam se v roce 2005 stal prvním legálním producentem a dodavatelem konopí pro léčebné využití v zemi, dále Breath of Life je s pěstební plochou o rozloze téměř deset hektarů a výzkumnými laboratořemi o rozloze 3 000 metrů čtverečních největším světovým zařízením pro výrobu, výzkum a vývoj konopných léčiv, zatímco společnost Better je jediným producentem nabízejícím stoprocentně bio léčebné konopí. Všechny tři firmy financují vlastní výzkumy a snaží se podpořit prodej svých konopných léčiv vědecky ověřenými daty. D. Aran v současnosti využívá například odrůdu Topaz s výše zmiňovaným poměrem CBD a THC 20 : 1, kterou mu firma Breath of Life poskytuje zcela bezplatně. Všichni tři konopní giganti současnou Aranovu studii pečlivě sledují, neboť by mohla přispět k objasnění takzvaného entourage efektu neboli léčebné synergie. Tento pojem byl poprvé představen profesorem Mechoulamem a jedná se v podstatě o hypotézu, podle níž se na léčebném účinku konopí podílejí všechny jeho složky, tedy nejen THC a CBD, ale i další kanabinoidy, terpeny, flavonoidy a jiné látky. Pokud jakoukoli skupinu látek nebo jednotlivé složky odstraníme, léčebný potenciál rostliny se zmenší. Právě studie používající zároveň jak extrakt z celých rostlin, tak izolované THC a CBD by mohla pomoci tuto teorii potvrdit nebo vyvrátit. 

I za velkou louží se probouzejí 

I američtí vědci začínají měnit postoj k možnému využití konopí při léčbě poruch autistického spektra. Dr. Eric Hollander, ředitel Programu pro autismus a obsedantně-kompulzivní poruchy v newyorském Montefiore Medical Center, oznámil loni zahájení vlastního výzkumu: „V této oblasti je potřeba nových a účinných léčiv obrovská.“ Na rozdíl od Adi Arana nepodává Hollander pacientům THC ani CBD, ale CBDV (kanabidivarin), který je svou chemickou strukturou i terapeutickou účinností velmi podobný CBD – ukazuje se například, že má potenciál snižovat intenzitu i četnost záchvatů. Hollanderova studie je finančně podporována dokonce i americkým ministerstvem obrany. Jsou to právě rodiny vojáků s autistickými dětmi, kdo nejvíce trpí opakovanými přesuny do často odlehlých destinací, a ministerstvo se proto začalo aktivně zajímat o výzkum v této oblasti. Rostlinný materiál je dovážen z Velké Británie v podobě kapslí k ústnímu podání a cílem studie je potvrdit nebo vyvrátit domněnku, že CBDV samo o sobě dokáže mírnit projevy autismu.  

Nekonečné čekání

V březnu letošního roku zahájil Dr. Hollander výběr vhodných pacientů, výsledky jeho práce budou ale známy nejdříve za tři roky. Pokud se prokáže statisticky významný rozdíl mezi CBDV a placebem, bude následovat takzvaná třetí fáze studie, která představuje poslední a nejdůležitější krok na cestě k uvedení každého nového léčiva na trh. Stávajícím tempem bude celý testovací a schvalovací proces trvat dlouhých šest let. Lékařská a vědecká obec je ale v dnešním globalizovaném světě silně propojená a očekávané výsledky přelomové studie Dr. Arana z Izraele by mohla pomoci přesvědčit nejen americké, ale i evropské lékařské agentury, aby urychlily schvalovací procesy nebo alespoň povolily volný prodej kanabinoidních léčiv bez obsahu THC, jako je třeba Epidiolex. Dr. Hollander věří, že výsledky práce jeho izraelských kolegů prokážou, že změny v chování těžkých autistů, jakou prošel i Benjamin, nejsou ojedinělými a náhodnými výkřiky do tmy a že vedlejší účinky konopí jsou ve srovnání s konvenčními léčivy zanedbatelné. Jednotlivé státy by pak mohly upravit konopnou legislativu a zpřístupnit léky na bázi konopí i malým autistům.  

Zdroj: newsweek.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!