Aktuální článek
IACM: Konopí nezvyšuje riziko sebevražedného chování u lidí s duševními poruchami

IACM: Konopí nezvyšuje riziko sebevražedného chování u lidí s duševními poruchami

  • V první polovině června byly v odborném magazínu Biology of Sex Differences zveřejněny výsledky výzkumu kanadských odborníků, kteří analyzovali data 985 osob (465 mužů a 444 žen) s psychiatrickými onemocněními. Cílem bylo zjistit, zda existuje souvislost mezi užíváním konopí a sebevražednými sklony.

Autoři v úvodu tvrdí, že užívání konopí napříč běžnou populací je spojeno s vyšší tendencí k sebevražednému chování (o čemž v redakci slyšíme poprvé, ale budiž), a proto lze očekávat, že v případě osob s diagnostikovanými psychickými problémy bude toto spojení ještě markantnější. Pro účely výzkumu použili badatelé údaje pocházející ze dvou studií provedených v provincii Ontario, kdy průměrný věk sledovaných subjektů byl 40 let a z celkového počtu se 112 mužů a 158 žen někdy pokusilo spáchat sebevraždu. 

Výzkumníci pomocí multivariantní logistické regresní analýzy zjistili, že „mezi užíváním konopí a pokusy o sebevraždu neexistuje signifikantní souvislost ani u žen, ani u mužů s psychiatrickými poruchami.“ Na druhou stranu po zohlednění míry užívání byla „u problémových nadměrných uživatelů mužského pohlaví vypozorována malá, ale statisticky významná spojitost mezi sebevražednými sklony a právě mírou užívání.“

V závěru se píše: „Vliv užívání konopí na osoby s psychiatrickými obtížemi musí být podroben dalším výzkumům, jelikož se jedná o běžný jev a vzhledem k postupující legalizaci se zvýší i jeho dostupnost. Zároveň je třeba zaměřit se na to, jak přesně jeho užívání ovlivňuje prognózy u pacientů s duševními poruchami.“ 

Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov


Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!