Aktuální článek
CBD v kombinaci s naltrexonem účinně potlačuje alkoholové bažení

CBD v kombinaci s naltrexonem účinně potlačuje alkoholové bažení

  • Španělští výzkumníci z Ústavu neurověd při Univerzitě Miguela Hernándeze v Alicante ve spolupráci se Španělskou národní radou pro výzkum zveřejnili v červnu výsledky studie, jejímž cílem bylo zjistit, zda aplikace běžně využívaného prostředku na léčbu alkoholismu bude mít lepší výsledky v případě souběžného podávání kanabidiolu.

Se závěry pokusů prováděných na laboratorních myších se můžeme seznámit v odborném periodiku British Journal of Pharmacology, kde se mimo jiné píše, že „administrace CBD a naltrexonu významně snižuje jak motivaci ke konzumaci etanolu, tak samotnou spotřebu, a to výrazně lépe než při podání každé látky samostatně.“ V abstraktu se k samotným měřením píše: „V rámci testování dostávaly myši perorálně nízké dávky naltrexonu (0,7 mg/kg-1) a/nebo subkutánní injekce s CBD (20 mg/kg-1), načež měly volný přístup k orálně aplikovatelnému etanolu a byly průběžně podrobovány měření genové exprese μ-opioidního receptoru (Oprm1) v nucleus accumbens, dále enzymu tyrosin hydroxylázy (TH) ve ventrální tegmentální oblasti (VTA) a taktéž expresi receptoru 5-HT1A v dorzálním nucleus raphae.“

Za klíčové zjištění autoři studie považují fakt, že „kombinace nízkých dávek CBD a naltrexonu byla efektivnější než aplikace samotného CBD nebo samotného naltrexonu. Pouze podání obou látek současně výrazně snížilo genovou expresi Oprm1, TH a 5-HT1A vesledovaných oblastech mozku. Zdá se, že za snížením konzumace etanolu a menší motivací k pití stojí alespoň zčásti právě receptory 5-HT1A.“

 Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov


Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!