Aktuální článek
Drug Peace Festival 2012

Drug Peace Festival 2012

  • Vyzýváme všechny odpůrce současné drogové politiky, aby se připojili k mírovému happeningu, který se koná ve dnech 9. až 16. března 2012 před sídlem OSN ve Vídni.

Po padesáti letech od schválení Jednotné úmluvy o omamných látkách Organizací spojených národů je zřejmé, že válka proti drogám je neúspěšná a má mnoho nečekaných a devastujících důsledků. Navzdory Jednotné úmluvě celosvětově vzrostl počet uživatelů nelegálních drog, klesla cena drog a kvalita a dostupnost nelegálních látek je lepší než kdykoliv předtím.

Obchod s nelegálními drogami je třetím nejrozšířenějším odvětvím průmyslu, hned po potravinářském a petrochemickém, s odhadovaným obratem 450 miliard amerických dolarů ročně. Tento průmysl je však v rukou zločineckých organizací. Válka proti nim stojí daňové poplatníky miliardy ročně. Zároveň je více než deset milionů lidí po celém světě ve vězení za zločiny spojené s drogami. Jedná se většinou o pouhé uživatele, drobné pěstitele či výrobce a malé dealery. Korupce mezi politiky a policií v tranzitních zemích nebo zemích, kde se drogy vyrábějí, se znatelně rozmohla a stává se nebezpečím pro demokracii a občanskou společnost. Stabilita a bezpečnost zemí je v ohrožení, stejně jako zajištění základních lidských práv. Válka proti drogám si navíc každý rok vyžádá tisíce lidských životů.

Představa drogobijců, že se povede vytvořit svět bez drog, je na míle vzdálená skutečnosti. Prohibiční politika způsobila mnoho škod a nikoho v podstatě neochraňuje. Je důležité vážně přehodnotit současnou situaci a nabídnout nový přístup k drogám, který bude založen na ochraně zdraví, snížení škod způsobené užíváním drog, efektivnímu využívání finančních zdrojů a respektu k lidským právům. Je opakovaně prokázáno, že takový přístup může zajistit lepší výsledky než kriminalizace.

Za současným tristním stavem stojí Jednotná úmluva o omamných látkách z roku 1961. Nastává tak nejvyšší čas přehodnotit tuto smlouvu. Předkládáme návrhy změn, které by jednotlivým vládám zajistily svobodu vytvořit si takovou drogovou politiku, která by nejlépe reflektovala potřeby dané země, namísto stávajícího modelu „jedna politika platí pro všechny“. Protože nedokážeme omezit produkci drog, poptávku ani užívání, musíme najít jiný způsob, jak redukovat škody. Měli bychom podpořit naše vlády v hledání efektivní drogové politiky, která bude postavena na vědeckých poznatcích namísto zastaralých a přežitých názorů.

S těmito požadavky se ve Vídni scházíme a zveme vás, abyste se připojili. Vedle demonstrace jsme pro vás připravili přednášky, hudební pódia, výstavy umělců, workshopy, stany pro aktivisty, občerstvení, mediální centrum a mnoho dalšího.

Veškeré informace o happeningu naleznete na stránkách www.drugpeacefestival.com nebo www.encod.org

Organizátor Drug Peace Festivalu 2012:
ENCOD Austria: Dave Rosse, Tel: 00436507758899
mail: dave@rosse.at, skype: smilingdavi
European Coalition for Just and Effective Drug Policies (ENCOD)
Secretariat: Ploegstraat 27 – 2018 Antwerpen – Belgium
Tel: +32 (0)495 122 644
E-mail: office@encod.org

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!