Aktuální článek
Tajná válka Trumpovy administrativy s konopím

Tajná válka Trumpovy administrativy s konopím

  • Podle dokumentů získaných zpravodajským serverem BuzzFeed News chce takzvaný Výbor pro koordinaci marihuanové politiky potlačit šíření zpráv o pozitivních účincích konopí, a naopak odhalit, jaké problémy státní iniciativa za legalizaci přináší.

Bílý dům ve Washingtonu tajně svolal komisi se zastoupením různých federálních vládních úřadů s cílem bojovat proti veřejné podpoře konopí a ukázal legalizační úsilí jednotlivých států ve špatném světle. Z rozhovorů se zaměstnanci a z dostupných dokumentů vyplývá, že vzniklý útvar se má zároveň snažit konopí vykreslit jako národní hrozbu.  

Výbor pro šíření dezinformací

Výbor pro koordinaci konopné politiky, jak je tento útvar či projekt označován v interní komunikaci Bílého domu, tento měsíc vyzval 14 federálních úřadů a Úřad pro potírání drog (DEA), aby předložily „nejvýznamnější data vypovídající o negativním vývoji situace kolem konopí“ a o „hrozbách, jež tato droga pro zemi představuje“. 

Poněkud ironická je stížnost výboru v jedné ze zpráv, že zvěsti, které dnes o konopí kolují, jsou jednostranné a nakloněné ve prospěch drogy. Místo aby se ale pokoušel vyhledávat objektivní informace, ze záznamů vyplývá, že výbor po zaměstnancích požaduje, aby konopí ukazovali pouze ve špatném světle bez ohledu na to, co říkají vědecká data.  

Diktát z Washingtonu

„Informace, které o konopí v USA kolují, jsou neúplné a nepřesné,stojí doslova v záznamu schůze Bílého domu s devíti ministerstvy z 27. července. V následném oznámení, jež obsahovalo pokyny pro federální úřady, sdělil Bílý dům zástupcům ministerstev, že by měla zajistit… nejdůležitější data vypovídající o negativech situace kolem konopí a spolu s tím i zprávu popisující důsledky těchto negativ. 

Vládní úřady mají za úkol popsat hrozby, jež „marihuana“ představuje pro jejich oddělení, a dopady, které má na národní bezpečnost a zdraví. 

Vzhledem k tomu, že již několik států schválilo zákony umožňující dospělým osobám konopí užívat a kupovat, jsou kritici legalizace přesvědčeni, že tento laxní přístup jen podpoří zneužívání návykových látek, a to zvláště mezi mladými lidmi (ačkoli dostupná data vypovídají o opaku – pozn. red.). Volají proto po zásahu federálních složek. V jednom bodě Bílý dům naznačil, že chystá další opatření pro regulaci konopného průmyslu, ačkoli prezident Donald Trump se nikdy nevyjádřil ve smyslu, že by s tímto programem souhlasil. V červnu dokonce prohlásil, že nová legislativa, na níž se shodly obě komory Kongresu a jež by pro legalizační aktivisty znamenala cestu k úspěchu, má jeho „opravdickou podporu“. 

Nekompromisní strategie nadiktovaná výboru svědčí o tom, že do změny postoje veřejnosti a sběru dat o negativních dopadech legalizace bude pravděpodobně investováno neobyčejně velké úsilí. Výsledné zprávy mají být použity při seznamování prezidenta s „hrozbami souvisejícími s konopím“. Podle zápisu jsou členové porady přesvědčeni, že „má-li vláda zvrátit rozmáhající se oblibu konopí, je nezbytně nutné informovat všechny národní bezpečnostní, zdravotnické a obranné složky o negativních důsledcích jeho užívání, produkce a nelegální distribuce.“
Bílý dům odmítl postup komise komentovat, naznačil ale, že jde o součást snahy zůstat v souladu se současnou agendou prezidenta Trumpa. 

  

Zástupkyně tiskového tajemníka Bílého domu Lindsay Waltersová pronesla tento podivuhodný výrok: Koordinace politických strategií administrativy prezidenta Trumpa je interní proces, při němž se debatuje a rozhoduje o prezidentově postupu při různých závažných problémech, jimž čelí americká společnost, a zajišťuje se, že zůstanou v souladu s jeho postojem k věci.“ Žádný z dokumentů nenaznačuje, že by se úřady zajímaly o data vypovídající o pozitivech, která by užívání konopí nebo jeho legalizace v osmi státech USA přinášely veřejnosti či přispívaly k nižšímu zneužívání návykových látek.

Vytáčky a tutlání

Setkání sjednané Úřadem pro politiku kontroly drog, jenž spadá pod Bílý dům, proběhlo 27. července a zúčastnili se ho členové výboru spolu s některými z největších federálních vládních úřadů včetně ministerstev spravedlnosti, vnitřní bezpečnosti, zdraví a lidských zdrojů a zahraničních věcí. V zápisu ze schůze stojí, že tyto informace jsou předběžné a určené jen pro vybrané publikum a že záznam by neměl být šířen. Následující týden vydal Bílý dům pokyn, aby vládní agentury a ministerstva – včetně ministerstev obrany, školství, dopravy a ministerstva pro záležitosti veteránů nebo Agentury pro ochranu životního prostředí – do 10. srpna předložily dvoustránkový seznam faktů informujících o rizicích užívání konopí a problematických aspektech legalizačních iniciativ.

Zatímco na otázky ohledně komise samotné mluvčí agentur odmítli reagovat, na dotaz, zda ministerstvo školství odeslalo svou odpověď Bílému domu, mluvčí Liz Hillová uvedla: Bylo mi řečeno, že jsme podklady Bílému domu odevzdali v řádném termínu.“ Mluvčí ministerstva zahraničí sdělil: Ministerstvo zahraničí pravidelně jedná s Úřadem pro politiku kontroly drog (ONDCP) o celé řadě otázek týkajících se kontroly drog. S konkrétními otázkami ohledně Výboru pro koordinaci konopné politiky se obracejte přímo na ONDCP.“

Ani zástupci ONDCP, ani tiskové oddělení Bílého domu však na dotazy BuzzFeed News nereagovali.

Ministerstva dostala za úkol identifikovat rizika užívání konopí, problematické aspekty činnosti legalizačních hnutí v jednotlivých státech a dopady užívání, produkce a ilegálního prodeje na národní bezpečnost, zdravotnictví a obranu.“ Vládní úřady by podle sdělení Bílého domu také měly poskytovat příklady incidentů týkajících se jedné nebo více klíčových oblastí spojovaných s konopím, jako je například užívání, produkce a ilegální trh. Mají popsat hrozby, jež „marihuana“ představuje pro jejich oddělení, a dopady, které má na „národní bezpečnost a zdraví“. 

Zaměstnankyně ONDCP Hayley C. Conklinová v e-mailu rozeslaném 1. srpna vedoucím představitelům oslovených vládních úřadů uvedla, že žádají každé z ministerstev o poskytnutí informací o konopí. Zmínila při té příležitosti dokument s pokyny, jenž jim má pomoci v obstarání patřičných informací“. Na dotazy týkající se komise Conklinová reagovala spěšným: „Děkujeme za zavolání, ale toto nemohu komentovat,“ a poté zavěsila. Rovněž mnohé z dotyčných vládních úřadů, včetně ministerstev pro záležitosti veteránů, práce, vnitřní bezpečnosti, zdraví a lidských zdrojů a dopravy, odmítly informace poskytnout.  Žádný z 14 úřadů, které server BuzzFeed News kontaktoval, ani Úřad pro potírání drog a Bílý dům existenci komise nepopřely. 

Zaujatost a zneužívání pravomocí

John Hudak, vedoucí pracovník společnosti Brookings, vyjádřil rozhořčení nad zaujatostí, s jakou komise přistupuje k faktům, a nad činností, kterou se zpronevěřuje rozhodnutí prezidenta“. Jedná se ze strany administrativy o příšerný politický tah,“ uvedl a prohlásil, že činnost výboru je v rozporu se slibem prezidenta Trumpa, že státům zaručí ochranu před zásahy federální vlády – přičemž tento jeho postoj se těší podpoře široké veřejnosti.  Dále dodal, že úmyslně přehlížet některá data a preferovat jiná je zneužívání pravomoci“. Takováto koordinace snah o propagandu proti záležitosti, kterou prezident evidentně podporuje, je něco nevídaného.“ 

„Tento prezident bere práva států a regulační reformy v oblastech, jako je drogová politika, na lehkou váhu, a nepovažuje za důležité říkat pravdu jak americkým občanům, tak ani členům Kongresu ze své vlastní politické strany,“ uvedl Hudak s odkazem na coloradského republikánského senátora Coryho Gardnera, který se zavázal chránit práva států v otázce legalizace. Gardnerův úřad na žádost o komentář týkající se výboru nereagoval.

Od schválení legalizace v Coloradu a Washingtonu počet těžkých konzumentů konopí celonárodně klesá.

Komisi kritizoval i coloradský demokratický kongresman Jared Polis, který letos kandiduje také na guvernéra. Prohlásil, že „prezident Trump se ohání prokonopnou agendou a tvrdí, že státy mají mít možnost rozhodovat samy za sebe, zároveň ale dopouští, aby se generální prokurátor a další zastánci prohibice pod jeho vedením utrhli ze řetězu. Pokud Bílý dům skutečně šíří o konopí nepravdivé informace, aby podkopal právo států na sebeurčení, je to sice ohavné, ale od prezidenta Trumpa a jeho čety odpůrců legalizace také ne zcela nečekané.  

Opačné trendy

Přestože Bílý dům v loňském roce uvedl, že počítá se zvýšeným dohledem“ nad konopím ve státech, kde je legální, Trump později naznačil, že hodlá podpořit Gardnerovu legislativu, aby umožnil státům legalizovat konopí bez zásahů ministerstva spravedlnosti. Tím chtěl podle všeho popíchnout ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse, který neúnavně hrozí tvrdým postupem vůči legalizujícím státům. Jako správný vůdce svého resortu Sessions hovoří o zákazu konopí ve stylu kampaní z osmdesátých let. Sami Američané se však teď, kdy v osmi státech úspěšně proběhla legalizace rekreačního užívání pro dospělé osoby a konopí je regulováno ve volném prodeji podobně jako alkohol, od tvrdého postoje federální vlády k prohibici distancují. Průzkum provedený Quinnipiackou univerzitou letos v dubnu ukázal, že 63% Američanů je pro legalizaci.

Zatímco před tím, než státy Colorado a Washington v roce 2012 jako první schválily prodej konopí dospělým osobám, během předchozích 15 let spotřeba konopí rostla, podle lékařského žurnálu JAMA Psychiatry federální údaje ukazují, že počet těžkých konzumentů konopí od té doby celonárodně klesá.

Zdroj: www.buzzfeednews.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!