Aktuální článek
IACM: Úspěšná léčba dětského autismu konopným extraktem

IACM: Úspěšná léčba dětského autismu konopným extraktem

  • V předposledním vydání Legalizace jsme se v obsáhlém článku podrobně zabývali potenciálem konopí při léčbě poruch autistického spektra. Zmiňovali jsme především práci izraelského dětského neurologa Adiho Arana a jeho probíhající výzkumy. Konečné výsledky jedné z jeho klinických studií, jíž se zúčastnilo 60 autistických dětí, byly nedávno zveřejněny v odborném žurnálu Neurology.

V rámci retrospektivní studie bylo dětem ve věku 5 až 17,5 let (průměrný věk byl 11,8 let, přičemž 83 procent účastníků byli chlapci) podáván orálně konopný extrakt s obsahem CBD a THC v poměru 20:1. Jak se dočteme v abstraktu, „dávka byla titrovaná za účelem dosažení co nejlepšího účinku (nejvyšší dávka CBD byla 10 miligramů na kilogram tělesné váhy denně).“ Tolerance a účinnost byly měřeny pomocí takzvaného LAEP (Liverpool Adverse Events Profile) a několika dotazníků určených pro rodiče a pečovatele.

Výsledky studie byly následující: „Konopná léčba vedla k výraznému či velmi výraznému zlepšení problémového chování u 61 procent pacientů. Úzkostné stavy a problémy s komunikací se výrazně zlepšily u 47 procent a velmi výrazně u 39 procent sledovaných dětí. Disruptivní porucha chování se zlepšila u 29 procent malých autistů, přičemž co se týče rodičů, ti zaznamenali 33procentní snížení stresu na indexu APSI (Autism Parenting Stress Index).“ Vedlejší účinky zahrnovaly „poruchy spánku (14 procent), podrážděnost (9 procent) a ztrátu chuti k jídlu (9 procent)“.

V závěru autoři konstatují: Tato pilotní studie poukazuje na to, že léčebné konopí s vysokým obsahem CBD by mohlo představovat nadějný způsob léčby behaviorálních problémů u dětí s poruchami autistického spektra.“

Zdroj: n.neurology.org

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!