Aktuální článek
IACM: Po legalizaci léčebného konopí klesá počet smrtelných nehod na pracovištích

IACM: Po legalizaci léčebného konopí klesá počet smrtelných nehod na pracovištích

  • Zpřístupnění konopí k léčebným účelům je spojeno s výrazným poklesem úmrtí na pracovištích – alespoň to tvrdí výsledky nejnovějšího výzkumu publikovaného na začátku srpna v odborném časopise International Journal of Drug Policy.

Výzkumníci z Montanské státní univerzity, Americké univerzity v hlavním městě Washingtonu a Coloradské státní univerzity porovnávali statistiky týkající se pracovních úrazů a uzákonění léčebného konopí ve Spojených státech mezi roky 1992 a 2015 a došli k následujícímu závěru: „Legalizace konopí k medicínským účelům byla spojena s 19,5procentním poklesem předpokládaných smrtelných pracovních nehod osob ve věku 24 až 44 let.“ Vypovídající taktéž je to, že čím déle v daném státě platí zákon o léčebném konopí, tím méně je v této věkové skupině úmrtí na pracovištích: „Po pěti letech od chvíle, kdy zákon vstoupil v platnost, činil pokles předpokládaných smrtelných pracovních úrazů 33,7 procent.“ Mezi další zajímavá zjištění patří například to, že „v státech, kde je možné léčit konopím i pacienty trpící bolestmi, byl tento pokles ještě výraznější.“

Autoři v textu studie upozorňují, že množství dat podporujících spojitost mezi léčebným konopím a smrtelnými pracovními nehodami je obrovské a že vypozorovaný pokles „nelze připsat jiným sledovaným faktorům na úrovni jednotlivých států, mezi něž patří například změny zdravotních návyků.“ 

V závěru abstraktu američtí výzkumníci sumarizují: „Tato studie je první svého druhu a její výsledky naznačují, že legalizace léčebného konopí vede u osob mezi 25 až 44 lety k poklesu v počtu smrtelných pracovních úrazů. Důvodem může být to, že zaměstnanci konopím nahrazují alkohol i další substance, které negativně ovlivňují kognitivní a motorické funkce.”

Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov


Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!