Aktuální článek
Lživá protikonopná propaganda versus kritické myšlení a ověřená fakta

Lživá protikonopná propaganda versus kritické myšlení a ověřená fakta

  • Po odstoupení Jindřicha Vobořila z pozice národního protidrogového koordinátora začíná s jeho nástupkyní docházet ke změně poměrně liberálního přístupu ke konopí. Sama nová koordinátorka v médiích několikrát zopakovala oblíbené a dávno vyvrácené mýty, načež se během relativně krátké doby objevilo několik tendenčně zpracovaných zpráv, které vytrhávaly věci z kontextu a konopí ukazovaly v nejhorším možném světle. Pojďme se na ně podívat blíže a uvést je na pravou míru.

„Obsah THC v různých typech pěstovaného konopí je prakticky stejný“

Tak zní nadpis článku Stanislava Mihulky na serveru osel.cz, který vyšel 10. října a velmi rychle se rozšířil po sociálních sítích, kdy zejména na Facebooku někteří senzacechtiví správci konopných stránek sdíleli tuto překroucenou informaci, jako kdyby zcela pozbyli soudnost a schopnost kriticky vyhodnocovat fakta. Bohužel autor českého článku zcela špatně (jestli i záměrně, to je otázkou) interpretoval výzkum zveřejněný nedávno v odborném žurnálu Nature a vyvodil z něj své bombastické závěry. Ve skutečnosti testovali kanadští vědci z Univerzity Britské Kolumbie celkem 33 odrůd, z nichž třináct mělo méně než deset procent THC (z čehož šest mezi pěti a šesti procenty) a dvacet druhů mělo jedenáct až devatenáct procent THC, což je poměrně hodně široké rozpětí.

Z argumentace redaktora serveru novinky.cz vyplývá, že před legalizaci nejspíše nikdo konopí neužíval a že legalizace povoluje řízení pod vlivem. Ani jedno z toho samozřejmě není pravda. 

Navíc ještě zbývají další čtyři druhy, které měly THC pouze do tří procent. Lze jen těžko pochopit, jak z tohoto závěru došel autor článku k nadpisu, který naznačuje něco zcela jiného. Jak k tomu poznamenal odborník na semena a šlechtění konopí Vojtěch Karban: „Sám jsem dodával jednomu výzkumnému pracovišti semínka, výsledné rostliny byly měřeny a sledovány po několik generací – a světe div se – z šesti různých genetik byly obsahy THC od deseti do dvaceti procent včetně různě vysokého obsahu CBD. V místě, kde je legální prodej potentního konopí s více THC, asi nemůžeme očekávat výrazně jiný zájem než o potentní konopí s více THC. Kdyby taková studie proběhla například ve Švýcarsku (kde je povolená hladina THC jedno procento), bylo by tam samé CBD a skoro žádné THC. Rozmanitost konopí je tak široká, že lze najít extrémy v obou spektrech, dominanci však bude téměř vždy určovat legislativa a poptávka trhu.“ 

„Konopí má zřejmě horší dopad na mozek dospívajících než alkohol“

S tímto tvrzením se v nadpise článku vykasal David Krkoška, redaktor Rádia Wave, jež spadá pod Český rozhlas. Co naplat, že desítky let výzkumů a stovky odborníků tvrdí, že alkohol je ze společenského, zdravotního i ekonomického hlediska nesrovnatelně nebezpečnější než konopí, a to  pro jakoukoli věkovou skupinu. Autor článku navíc viditelně vycházel z textu britského bulvárního deníku Daily Mail, který je znám svou protikonopnou rétorikou a vytrháváním informací z kontextu. V podstatě je to podobné, jako kdyby Český rozhlas vyvozoval závěry na základě článků v Blesku. Nakonec i sám autor přiznává, že výzkumníci z Montrealské univerzity v Kanadě v závěru svého výzkumu upozorňují, že „nedokážou s jistotou určit příčinu a následek – tedy jestli jsou horší mozkové funkce u mladých lidí způsobené konzumací drog, nebo jestli mají žáci sklon tyto látky užívat, pokud mají horší mozkové funkce. Stejně tak nedokážou oddělit vliv dalších faktorů, jako je například rodinné prostředí a životní styl.“ Nic z toho ale Rádiu Wave nezabránilo publikovat bombastický nadpis, na jehož základě by si mládež i rodiče mohli mylně domnívat, že alkohol je bezpečnější pro jejich ratolesti než konopí. 

„Pánové, chcete mít děti? Nekuřte marihuanu“

V našem přehledu nesmí samozřejmě chybět hlavní bulvární stanice naší země – TV Nova. Přesně tímto titulkem se rozhodl nováčtí „novináři“ rozhodli postrašit muže, kteří užívají konopí. Bohužel se už neobtěžovali uvést zdroj výzkumu, tudíž jsme nemohli ověřit, kolik důležitých informací autoři vypustili či špatně přeložili, což je také poměrně častým jevem.

Rozmanitost konopí je tak široká, že lze najít extrémy v obou spektrech obsahu THC a CBD, dominanci však bude téměř vždy určovat legislativa a poptávka trhu.

Otázka vlivu užívání konopí na plodnost mužů i žen je poměrně palčivá, nicméně výsledky výzkumů z posledních let nejsou vůbec jednoznačné. V magazínu Legalizace jsme během posledních zhruba šesti měsíců informovali v rubrice IACM o dvou studiích (zde a v posledním tištěném vydání č. 49), které se shodly v tom, že užívání konopí nemá vliv na schopnost mužů nebo žen zplodit potomka. I podle článku na TV Nova se vědci shodují, že „rozhodně musíme problematiku marihuany ještě prozkoumat“.

„Ve státech, kde zlegalizovali marihuanu, se zvedla nehodovost“

Novinky.cz nás v článku nevalné slohové kvality z 20. října informovaly o studii amerického Národního úřadu pro bezpečnost na silnicích, podle které došlo ve státech, jež legalizovaly konopí, ke zvýšení nehodovosti (nikoli smrtelných nehod). Je příznačné, že autoři článku vyvozují co nejčernější závěry a na základě jedné studie tvrdí, že „státy se snaží počet nehod neustále stlačovat dolů, a to hlavně tvrdým trestáním řidičů, kteří usednou za volant pod vlivem návykových látek. Najednou ale do této snahy vstoupí nová a legální droga, která veškeré snažení zase stáhne ve statistikách o několik let zpátky.“ Z této argumentace vyplývá, že před legalizaci konopí nejspíše nikdo konopí neužíval a že legalizace povoluje řízení pod vlivem. Ani jedno z toho samozřejmě není pravda. Navíc je faktem, že řada studií renomovaných institucí ze Spojených států a dalších zemí v posledních letech žádné zvýšení počtu nehod či úmrtí na silnicích pod vlivem konopí nezaznamenala.

Pravidelnému uživateli může vyjít test ze slin, moči i krve pozitivní, aniž by byl pod vlivem, jelikož THC a jeho metabolity v těle zůstávají dlouho po užití. 

Můžeme citovat například studii z roku 2016 v odborném žurnálu American Journal of Public Health, která ukázala, že legální dostupnost konopí znamená méně dopravních nehod: „Legalizace léčebného konopí má souvislost s okamžitým snížením počtu dopravních nehod se smrtelnými následky.“ Taktéž v roce 2016 prostudovala Americká automobilová asociace data o vztahu konopí a řízení a její závěr zněl, že „neexistuje korelace mezi koncentrací THC v krvi a projevy snížení řidičské způsobilosti. Zákonné limity na množství konopí před jízdou jsou stanoveny nahodile a nemají základ ve vědeckých poznatcích.“

V roce 2015 zjistili pracovníci amerického Národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA), že konopí omezuje schopnosti řidiče mnohem méně než alkohol. Výzkumníci k tomu podotkli, že „právě alkohol, nikoli konopí, při výzkumu vedl ke zvýšení počtu případů, kdy se řidič v nadměrné rychlosti vychýlil z jízdního pruhu.“ NHTSA také analyzoval vzorce nehod a zjistil, že „u řidičů, kteří byli testováni na konopí s pozitivním výsledkem, nebylo riziko nehody vyšší než u těch, kteří před jízdou nepožili drogy či alkohol.“

Zcela zásadní je v tomto směru také skutečnost, že míru ovlivnění řidičských schopností nelze měřit u konopí (THC) stejně jako u alkoholu, jak v posledních letech opakovaně upozorňují různí odborníci a úřady. Pravdou je, že pravidelnému uživateli může vyjít test ze slin, moči i krve pozitivní, aniž by byl pod vlivem, jelikož THC a jeho metabolity v těle zůstávají dlouho po užití. Z toho důvodu se vědci ve spolupráci s úřady snaží ve státech, kde bylo konopí legalizováno, vyvinout nové a přesnější metody měření míry ovlivnění řidičské způsobilosti po užití konopí s obsahem THC.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!