Aktuální článek
Konopí jako nadějný prostředek při léčbě střevních zánětů

Konopí jako nadějný prostředek při léčbě střevních zánětů

  • Studie z posledních let jsou velice povzbudivé, nicméně k vyvozování směrodatných a všeobecně platných závěrů mají lékaři a výzkumníci zatím daleko.

Podle odborníku by konopí mohlo pomáhat při léčbě chronických střevních zánětů. Než se však stane běžným lékem na tyto obtíže, je třeba dalšího výzkumu možných pozitivních i nežádoucích účinků. Nejnovější studie například ukázala, že osmitýdenní užívání konopí pomohlo pacientům s ulcerózní kolitidou.

Odborníci zůstávají rezervovaní

Dr. Mark Silverberg, PhD z torontské nemocnice Sinai Health System hovořil na konferenci věnované onemocnění zažívacího traktu o možnostech použití konopí při léčbě chronických střevních zánětů, zejména však až po vyčerpání jiných možnostech léčby. Zároveň varoval, že konopí může mít u dětí a mladistvých nežádoucí účinky. „Nejedná se o zcela neškodnou substanci,“ prohlásil. 

„Konopí s vyšším obsahem tetrahydrokanabinolu je bezpečné a může zapříčinit klinické i endoskopické zlepšení u pacientů s ulcerózní kolitidou.“

„Není zcela jasné, zda konopí může způsobit remisi zánětlivých střevních onemocnění. Na to, zda lze konopím léčit alespoň průvodní symptomy, jako jsou nevolnost, bolesti a anorexie, a také na prozkoumání dlouhodobých účinků je zapotřebí dalších výzkumů,“ vysvětluje Silverberg a dodává, že „zatím plně nechápeme endokanabinoidní systém, tudíž je těžké s ním pomocí konopí manipulovat.“ Do dnešního data byly podle něj zveřejněny pouze tři relevantní klinické studie o konopí a Crohnově nemoci a jen jedna studie o konopí a ulcerózní kolitidě. Vědci, kteří prováděli studie o Crohnově nemoci, zaznamenali po osmi týdnech větší odezvu u skupiny, které bylo podáno konopí, než u skupiny, které bylo podáno pouze placebo. Co se týče remise nemoci, nebyl mezi oběma skupinami vypozorován žádný rozdíl, až na to, že pacienti, kterým bylo podáno konopí, měli více nežádoucích účinků. Dr. Silverberg také dodal, že vědci, kteří se zabývali studií o ulcerózní kolitidě, nezaznamenali po 10 týdnech léčby žádné klinicky významné rozdíly, co se týče stavu onemocnění. K tomu navíc pozorovali více nežádoucích účinků u pacientů léčených pomocí konopí.

Podle Dr. Silverberga by ale konopí mohlo být při léčbě chronických střevních zánětů alternativou k narkotickým lékům. V diskuzi po jeho prezentaci bylo zmíněno, že narkotické léky samy o sobě způsobují více vedlejších účinků než konopné přípravky. 

Proč léčit konopím

Hlavní otázka, kterou by si podle Dr. Silverberka lékaři měli klást je: opravdu svým pacientům pomáháme? Poskytujeme jim dostatečnou péči? A pokud ne, je to snad důvod, proč sami vyhledávají konopí? Zatím plně nechápeme endokanabinoidní systém, tudíž je těžké s ním pomocí konopí manipulovat. Silverberg také zmínil důvody, proč má smysl léčit chronické střevní záněty pomocí konopí:

  • U mladých pacientů se systémovými a lokálními příznaky je v současnosti značná míra morbidity.
  • Současná léčba je účinná, ale vyžaduje potlačení imunity, což může vést k nežádoucím účinkům.
  • „Značné množství“ pacientů požaduje doplňkovou a alternativní léčbu.
  • Rozšířenost konopí – při léčbě chronických střevních zánětů je i bez doporučení lékaře užívá asi polovina pacientů.
  • Konopí pomáhá mírnit bolesti břicha, průjmy, nevolnosti a projevy anorexie 

Izraelská studie

Na stejné konferenci představila Dr. Timna Naftali z Meirovy nemocnice a Telavivské univerzity v Izraeli předběžné výsledky testů s náhodným rozdělením placeba a konopí pacientům s mírně aktivní ulcerózní kolitidou. Dvacet osm nemocných, kteří nereagovali na konvenční léčbu, bylo rozděleno do dvou skupin, kdy konopná skupina dostávala konopí v podobě cigaret s obsahem půl gramu (cca 11,5 mg THC) dvakrát denně. Po osmi týdnech léčby pak vědci zhodnotili Index aktivity choroby a provedli endoskopická měření, kde se ukázalo, že konopná skupina vykazovala mnohem lepší výsledky. Pacienti sami hlásili výrazné zlepšení chuti k jídlu, zlepšení nálady, úlevy od bolesti a všeobecnou spokojenost, zatímco placebo skupina hlásila jen výrazné zlepšení spánku. Co se ale nezlepšilo, byly laboratorní testy. Co se týče vedlejších účinků, nebyly pozorovány žádné závažné – vyskytly se pouze drobné rozdíly v poklesu paměti a závratí.

Opravdu svým pacientům pomáháme? Poskytujeme jim dostatečnou péči? A pokud ne, je to snad důvod, proč sami vyhledávají konopí? 

Tým došel k závěru, že „konopí s vyšším obsahem tetrahydrokanabinolu je bezpečné a může zapříčinit klinické i endoskopické zlepšení u pacientů s ulcerózní kolitidou.“ 

Příliš pomalý výzkum

Dr. Naftali na konferenci dále vysvětlila, jak časově náročné je zkoumání účinnosti konopí jako klinického léku na střevní nemoci, a poznamenala, že studie na lidech zatím zaostávají za množstvím studií na zvířatech a ve zkumavkách. Vzhledem k tomu, že už jí pod rukama prošly stovky pacientů, kteří sami užívali konopí, nebyly pro izraelskou badatelku a lékařku výsledky nové studie žádným překvapením. Také doufá, že její práce podnítí další zkoumání možného využití konopí při léčbě chronických střevních zánětů. „Konopí není všelék, ale jeho účinky jsou nepopiratelné a měly by být dále zkoumány.“

Zdroj: www.medpagetoday.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!