Aktuální článek
Mohou konopné pochutiny zabíjet děti?

Mohou konopné pochutiny zabíjet děti?

  • Lékařka sloužící na pohotovosti v kanadské provincii Ontario nedávno na Twitteru prohlásila, že konzumace konopných pochutin má pro děti smrtelné následky. Na sociálních sítích se toho okamžitě chytili odpůrci legalizace, která v Kanadě vstupuje v platnost 17. října. Prý došlo na jejich slova, zjevně jde o nebezpečné zahrávání si s životy lidí – zatímco legalizační aktivisté a odborníci poukazují, že se dotyčná lékařka ve svém soudu přinejmenším poněkud unáhlila.

V pátek 20. dubna 2018 Merrilee Brownová na svém twitterovém účtu napsala: „Včera v noci jsme na pohotovosti měli pacienta s toxickou psychózou, kterou mu způsobily konopné ‚pochutiny‘. V tomto případě se jednalo o tabulku čokolády. Snědla jen jeden čtvereček z celkových šestnácti. Jediný kousek v sobě obsahoval 20 gramů THC, to je množství jako z 20 jointů! Tyto pochutiny často obsahují tak velkou koncentraci účinné látky, že jejich pozření může mít pro děti fatální následky.“

Tento příspěvek sdílelo více než deset tisíc lidí, nicméně mnoho výzkumníků a odborníků na konopí hned z několika důvodů tvrzení Brownové zpochybnilo. Zaprvé neexistuje důkaz, že by kdy kdo zemřel po konzumaci konopí. Zadruhé není technicky možné, aby jeden čtvereček z tabulky čokolády (jež podle ní vážila celkem 225 gramů) obsahoval 20 gramů THC (obsah THC v potravinách se v naprosté většině případů pohybuje v miligramech).

Úřady přestaly evidovat úmrtí zaviněná konopím, protože k žádným nedochází.

Dr. Brownová posléze pozměnila své tvrzení a uvedla: „Možná jsem ten údaj na balení špatně přečetla. Přece jen nejsem expertka přes potraviny. Takže jsem to množství v jednom dílku spočítala špatně.“ Nicméně si nadále stála za některými předchozími tvrzeními. Na svém profilu sdílela odkazy na studie, které měly potvrdit její obavy ohledně nebezpečí, jaké konopí představuje pro děti. Newyorský magazín Vice se rozhodl obrátit na odborníky, aby prověřil pravdivost prohlášení kanadské lékařky.

Tvrzení: Konzumace konopí může vyvolat psychózu.
Verdikt: Zavádějící.

Rebecca Haines-Saahová, expertka na poli veřejného zdraví a profesorka na kanadské Univerzitě v Calgary, pro Vice uvedla, že neexistuje žádný přímý důkaz pro to, že by konopí přímo způsobovalo psychózu či dokonce psychické choroby jako například schizofrenii. Najdeme sice výzkumy, které spojují konopí s propuknutím schizofrenie, nicméně většinou se jedná o případy osob, které již v minulosti projevovaly nejrůznější symptomy choroby či mají rodinnou historii spojenou s mentálními onemocněními. Nedá se tedy hovořit o žádných přesvědčivých důkazech. Haines-Saahová dále zmínila, že je mnohem pravděpodobnější, že pacient Brownové měl jen špatný „trip“, jehož součástí byly pocity úzkosti, paranoia a halucinace.

Dr. Bonni Goldsteinová, pediatrička s 28 lety praxe (z toho třinácti strávenými právě na dětské pohotovosti) prohlásila, že konzumace konopných pochutin navozuje u člověka mnohem silnější psychoaktivní efekt než pouhé kouření, neboť THC putuje trávicím traktem do jater, kde dochází k tvorbě metabolitu nazvaného 11-hydroxy-THC. Z tohoto důvodu je předávkování konopím mnohem častější právě při ústní konzumaci konopných potravin. Avšak ani v tomto případě podle Goldsteinové „nemůže dojít ke smrtelnému předávkování“. Příznaky předávkování mohou být paranoia, úzkost, pomatenost, pocit, jako by se kolem vás zastavil čas, nebo halucinace. Sama však potvrdila, že většinou dokáže pacienty z těchto stavů dostat tím, že na ně zkrátka mluví. Dr. Goldsteinová se posledních deset let jako pediatrička zaměřuje právě na efekty konopí, a tak sama mohla potvrdit, že konopné psychózy jsou velmi vzácné. 


Tvrzení: Jeden čtvereček tabulky čokolády obsahoval 20 gramů THC, což je jako 20 jointů.
Verdikt: Nepravda.

Dr. Goldsteinová k tomuto výroku poznamenala toto: „Dvacet gramů je naprosto šílené množství. Ve skutečnosti šlo spíše tak o 20 miligramů.“ Dále uvedla, že 20 miligramů THC by mohlo způsobit předávkování jedině nezkušeným uživatelům, hlavně pak dětem nebo starším osobám. Na dlouhodobého uživatele by takové množství nemělo žádný přehnaný dopad. Profesorka Haines-Saahová poukázala na to, že čokoláda byla vyrobena nelegálně (neboť konopné pochutiny dosud nejsou v Kanadě zákonem povoleny), takže je těžké určit, zdali byly informace na obalu pravdivé. Sama však dále prohlásila, že i tyto pochutiny by měly být zlegalizovány a být pod kontrolou státních agentur, aby „nedošlo k výskytu výrobků neznámého původu a s nepřesnými údaji na balení“.

Tvrzení: Konopné pochutiny často obsahují tak velkou koncentraci kanabinoidů, že jejich požití dětmi může mít fatální následky.
Verdikt: Nepravda.

Dr. Goldsteinová uvádí, že výrok Brownové o smrtelném nebezpečí konopných pochutin pro děti je zcela zavádějící. „Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí přestalo evidovat úmrtí zaviněná konopím, protože k žádným nedocházelo.“ Zmínila případ z Colorada, kde jedenáctileté dítě nečekaně zemřelo na myokarditidu (zánět srdečního svalu). Místní lékaři označili za příčinu úmrtí právě konopí, jelikož v těle dítěte našly stopy THC. Později ale sami přiznali, že ve skutečnosti nedokázali přesně určit, zdali konopí opravdu stálo za jeho smrtí. Dr. Goldsteinová navíc tvrdí, že kanabinoidy THC a CBD jsou ve své podstatě protizánětlivé. „V lékařské literatuře nenajdete nic, co by potvrzovalo tvrzení Brownové o tom, že konopí může být smrtelné,“ dodala. V pozdějších tweetech dr. Brownová citovala ze studií, jež měly obsahovat důkazy o negativních dopadech konopí na děti. I ty jsme se rozhodli prověřit. 

Ve státech s legalizovaným konopím je pro rodiče mnohem jednodušší nahlásit otravu dítěte, protože jim nehrozí žádný trest.

Tvrzení: Ve státech, kde došlo k legalizaci konopí, končí čím dál více dětí na jednotkách intenzivní péče.

Verdikt: Ano, ale to není důvod, proč by konopí mělo být špatné.

Dr. Goldsteinová to shrnula slovy: „Jakmile dojde k rozšíření určité látky, mnohem více lidí s ní může přijít do kontaktu, a tak se zvedne i počet předávkování. To ale neznamená, že by dotyčná látka představovala nějaké zlo.“ Sama se přiklání k tomu, že záleží hlavně na rodičích a jejich výchově. Proto radí, abyste před dětmi schovávali konopí na vysokých místech, kde na něj nedosáhnou, nebo svou bylinnou medicínu zkrátka někde zamknuli, což obecně platí pro všechny léky. Podělila se také o své zkušenosti z pohotovosti. Pokud rodiče přivezou potomka, který pozřel konopí, není potřeba nějakých větších lékařských zásahů. Přítomný doktor pouze zkontroluje jeho fyziologické funkce. Pokud dítě spí, počká se, až se probudí. Profesorka Haines-Saahová dodává, že ve státech s legalizovaným konopím je pro rodiče mnohem jednodušší nahlásit otravu dítěte nebo jej vzít do nemocnice, aniž by se museli bát, že by jim pak hrozil nějaký trest. Kupříkladu v kanadské provincii Alberta v letech 2016–2017 došlo jen ke dvaceti případům pozření konopí dítětem, které vyžadovalo převezení na pohotovost. Pro srovnání – případů dětí, které spolkly prací prostředky, bylo 700. 

Tvrzení: Konzumace konopí může u dětí způsobit záchvaty, kóma nebo depresi centrálního nervového systému.

Verdikt: Nepravděpodobné / zavádějící.

Dr. Goldsteinová poukazuje na to, že v případě zkonzumování konopí se často za kóma považuje, když je ať už dítě nebo dospělý po několik následujících dní velmi ospalý. „V žádném případě se nejedná o kóma jako například po zranění hlavy. Nejsou přítomny ani žádné toxiny, takže dítě se vždy po nějaké době bezpečně probudí.“ Dodala, že za deset let praxe zažila jen dva dospělé pacienty, kteří snědli pochutiny s obsahem 100 mg THC a vyvolalo to u nich záchvaty. „Musíte dopředu vědět, jaké množství je pro vás vhodné,“ zdůraznila pediatrička s tím, že kupříkladu v Kalifornii je povolené prodávat pouze pochutiny obsahující maximálně 100 mg THC. Dále také uvedla, že deprese centrálního nervového systému je de facto totéž jako být pod sedativy.

Tvrzení: Tři procenta všech nahlášených případů konzumace konopí u dětí skončily připojením na dýchací přístroje na jednotce intenzivní péče. „Naštěstí nedošlo k žádným ztrátám na životech. Konzumace konopí může ohrozit životy dětí.“

Verdikt: Zavádějící.

Dr. Goldsteinová tvrdí, že mnozí lékaři na pohotovosti nejsou zvyklí zacházet s dětmi, proto často volí připojení na přístroje, ačkoli to není potřeba. Při převážení dětských pacientů na pohotovost jim podle vlastních slov dýchací přístroje či masku často sama sejmula, aby usnadnila převoz. „Pokud před vámi leží dítě a vy máte obavy o funkčnost jeho dýchací soustavy, tak uděláte, co je ve vašich silách, abyste zajistili, že bude bezproblémově dýchat. Nicméně ne vždy jsou taková opatření úplně nutná,“ dodává. Jak doktorka Goldsteinová, tak profesorka Rebecca Haines-Saahová se shodují na tom, že by lékaři za žádnou cenu neměli o konopí šířit dezinformace. Goldsteinová v této souvislosti uvádí, že velký počet lékařů je vůči této bylině zaujatý, protože je na medicíně učí, že se jedná o návykovou látku. „V učebnicích se dočtou o tom, jak je konopí škodlivé, ale o jeho prospěšných vlastnostech už tam toho moc nenajdou,“ vysvětluje.

Zdroj: vice.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!