Aktuální článek
Díky legalizaci má policie čas řešit OPRAVDOVOU KRIMINALITU

Díky legalizaci má policie čas řešit OPRAVDOVOU KRIMINALITU

  • Konopní aktivisté už dlouho tvrdí, že v důsledku legalizace by měla policie více prostoru k řešení jiných a mnohem závažnějších zločinů. Co nám tedy šest let po ukončení konopné prohibice ve státech Colorado a Washington říkají statistiky?

Nejnovější studie zveřejněná ve čtvrtletníku Police Quarterly ukazuje, že obhájci konopí měli nakonec pravdu. Poměr mezi počtem vyřešených a nahlášených trestných činů se v obou státech po legalizaci stabilně zlepšuje. Logicky to dává smysl. Ve státech, kde je konopí nelegální, se policisté musejí denně vypořádávat s nízkorizikovými pachateli, kteří se dopouštějí přestupků a trestných činů s minimální společenskou nebezpečností. Legalizace pak má za následek, že lidské a další zdroje dříve investované do potírání marginálních zločinů mohou být využity k řešení jiných, závažnějších problémů.

Dosud ale nebyl k dispozici žádný výzkum zabývající se přímou souvislostí mezi legalizací konopí a objasňováním zločinů. Vědcům se poprvé podařilo prokázat, že alespoň v Coloradu a Washingtonu dokázala policie po legalizaci zvýšit efektivitu své práce – nejedná se přitom jen o drogové delikty, ale i o násilnou a majetkovou trestnou činnost. „Z našich výsledků nelze vyčíst konkrétní důvody, proč objasněnost trestných činů v Coloradu a Washingtonu stoupá, domníváme se nicméně, že argument o pozitivním dopadu legalizace je přijatelný,“ stojí v závěrečné zprávě. „Naše modely neprokázaly žádný negativní dopad legalizace na zločinnost. Namísto toho se zdá, že objasněnost trestných činů se ve státech s legálním konopím zvyšuje rychleji než tam, kde je konopí stále na seznamu zakázaných látek.“

Autoři studie podávají jasné důkazy o tom, že křivka objasněnosti některých trestných činů byla před legalizací buď neměnná, nebo měla klesající tendenci, a v této souvislosti dodávají: „V posledních letech ale pozorujeme jasně zaznamenatelné zlepšení. Nejsme schopni s absolutní jistotou dokázat, že se tyto změny odehrávají výlučně v důsledku legalizace, jsme si však jisti, že nedošlo k pesimisty předpovídanému ochromení policejních jednotek – naše statistiky nic takového neukázaly.“ 

Jak se tedy změnila statistika objasněnosti trestných činů? 

Mezi oběma státy, tedy Coloradem a Washingtonem, byly patrné jisté rozdíly, všeobecný trend je ale jasný – v porovnání s jinými americkými státy jsou výsledky policejní práce v obou státech výrazně lepší.

Počty zadržených za držení konopí

Asi nejviditelnějším důsledkem legalizace je logicky pokles počtu zadržených za přestupky spojené s konopím. Po schválení legalizace v roce 2012 ubylo v Coloradu i Washingtonu obviněných i zadržených.

Násilná trestná činnost

Objasněnost násilných zločinů v obou státech před legalizací soustavně a dlouhodobě klesala. V Coloradu se tento trend po roce 2012 zastavil a došlo ke stabilizaci a mírnému nárůstu. Stejný jev byl po ukončení prohibice pozorován i ve státě Washington. „Na celonárodní úrovni došlo sice ve stejné době k mírnému zlepšení, žádný jiný stát však nedokázal držet krok s trendem nastoleným v Coloradu a Washingtonu,“ uvádějí ve své zprávě autoři studie. „Tento soubor zjištěných a jasně doložitelných faktů ukazuje, že v době krátce po legalizaci a také v následujících letech došlo ve dvou zmiňovaných státech ke zlepšení, které nebylo pozorovatelné na celonárodní úrovni.“ 

Majetková trestná činnost

Zatímco řada zastánců legalizace argumentovala mimo jiné i tím, že policie bude mít více času na řešení závažnějších porušení zákona, je pravděpodobné, že policii to zároveň umožnilo i přesunout poměrně zásadní finanční prostředky na vyšetřování násilné a majetkové trestné činnosti. Jedním ze zásadních zjištění studie je proto i fakt, že objasněnost majetkových trestných činů v Coloradu a Washingtonu od roku 2012 stabilně narůstá, zatímco ve zbytku země byl trend ve stejném období přesně opačný. V závěru studie se proto uvádí: „Protože se nám nedostává žádného jiného racionálního vysvětlení, musíme přijmout fakt, že legalizace má nezanedbatelný a dlouhodobý vliv na objasněnost zločinů. Přesně tento pozitivní dopad přitom avizovali konopní aktivisté.“

Zdroj: www.marijuanamoment.net

 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!