Aktuální článek
Změní OSN názor na konopí? Blíží se Mezinárodní konference o konopné politice 2018

Změní OSN názor na konopí? Blíží se Mezinárodní konference o konopné politice 2018

  • Legislativa upravující konopí se v současnosti mění po celém světě. Od Thajska po Kanadu vznikají nové podnikatelské záměry, od Lesotha po Francii se společnosti připravují změnit svůj přístup a vztah k této mocné rostlině a jejím mnoha užitím.

Mezinárodní regulace konopí nicméně setrvává nekoherentní a zastaralá, jelikož mezinárodní smlouvy OSN je stále považují za škodlivou drogu bez léčebného významu. V rámci zvláštního sezení pro světový drogový fenomén (UNGASS 2016) požádalo valné shromáždění OSN všechny zainteresované strany (občanskou společnost, akademickou obec, soukromý sektor a ovlivněné populace) o intenzivnější zapojení při navrhování a úpravách mezinárodní drogové politiky. O rok později zopakovala tento požadavek Komise OSN pro narkotické drogy (CND) a specificky zažádala o poskytnutí vstupů pro vysokoúrovňové sezení ohledně drogové politiky v březnu 2019.

Mezinárodní konference o konopné politice 2018 (International Cannabis Policy Conference 2018) bude díky shromáždění ovlivněných a zainteresovanách stran přímou odpovědí na tyto požadavky k poskytnutí zásadních příspěvků pro budoucí politiku a regulaci konopí, v souladu s Cíli udržitelného rozvoje 2030 (SDGs).

Mezinárodní konference o konopné politice (International Cannabis Policy Conference)se koná 7. – 9. prosince 2018 v prostorech OSN ve Vídni pod organizací think-tanku FAAAT5. – 7. prosince proběhne poslední sezení CND, kde mohou být poskytnuty vstupy pro vysokoúrovňové sezení ohledně drogové politiky v březnu 2019. Konference začne 7. prosince v budově Spojených národů a 8. – 9. prosince bude pokračovat přes ulici v Austria Center Vídeň, kde nabídne prostor i myšlenky k pokračování diskuzí mezi tvůrci tvůrci politiky, podnikateli a experty.

K vazbám mezi konopím, politikou a cíli udržitelného rozvoje se vyjádří přední řečníci. Účast potvrdili:

Dr. Franjo Grotenhermen, Ethan Nadelmann, Robert Hoban, Lisa Sánchez, Dr. Ilya Reznik, Pavel Pachta, Catherine Ritter, Anthony Silvaggio, Lezli Engelking, Patricia Amiguet, Michalis Theodoropoulos, Dr. Sergio Sánchez-Bustos, Òscar Parés, Dr. Olivier Bertrand, Pedro Arenas, Hanka Gabrielová, Daniela Kreher a další.

ICPC JE PŘÍLEŽITOSTÍ PRO MAINSTREAMOVOU REFORMU KONOPNÉ POLITIKY, KTERÉ POSKYTNE  ETICKÝ A UDRŽITELNÝ OBSAH.

Mezi diskutovanými tématy budou: ženy a konopí – dosahování pohlavní rovnoprávnosti ve všech situacích, konopná rostlina a konopí jako nástroje pro boj se změnou klimatu, cesty průmyslu k nulovému dopadu na prostředí, lekce a budoucí výzvy globálního konopného trhu, co znamená pro legalizaci etika (fair trade, minority, rozvíjející se země…), udržitelná spotřeba a harm reduction, přístup ke konopí a kanabinoidům v kontextu doporučení plánovaných WHO, udržitelné standarty průmyslu a série případových studií.

FAAAT je nezávislou neziskovou společností a jednou z mála skupin trvale lobbujících za změnu politiky Spojených národů ve vztahu ke konopí a tím i za vzdělávání rozhodujících činitelů. FAAAT dokázal přimět WHO k revizi mezinárodní klasifikace konopí a jeho zastaralých regulací omezujících základní práva na zdraví a soukromí (stejně tak jako práva původních a rolnických obyvatel) i potenciál růstu jednotlivců i komunit. Mezinárodní konference o konopné politice poslouží k inventuře stavu reforem a navržení rešení odchylujícího se od anti-narkotického přístupu k humánnějším  a udržitelným vizím, nabídnutým v rámci Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs). Agenda OSN 2030 by měla zprostředkovat „svět univerzálního respektu pro lidská práva a lidskou důstojnost, vládu práva, spravedlnosti, rovnosti a nediskriminace“.

Při snaze o dosažení cílů agendy OSN je zásadní zvážit roli konopí a to nejen rostliny jako takové, ale i společenských a ekonomických dopadů reforem konopné politiky. Zahrnutí konopí do Agendy udržiteného rozvoje OSN napomůže  povzbuzení  rurální politiky  v rozvojových strategiích zemí a přesměrování části diskuzí týkajících se konopí od anti-narkotického přístupu. Tato událost je příležitostí pro mainstreamovou reformu konopné politiky, které poskytne  etický a udržitelný obsah. Věci se rychle mění – budoucnost je třeba začít budovat už dnes!

…………………………………………………………………………………………………

International Cannabis Policy Conference 2018
(Mezinárodní konference o konopné politice 2018)
Cíle udržitelného rozvoje OSN | Speciální událost
7.– 9.12. 2018 | Vídeň, Rakousko
Událost na Facebooku. 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!