Aktuální článek
Rozhovor s lékařem: Čekání na klinické výzkumy a vhodné odrůdy

Rozhovor s lékařem: Čekání na klinické výzkumy a vhodné odrůdy

  • Léčba neurodegenerativních onemocnění v Česku nemá na růžích ustláno. Jelikož až do nedávna nebyly k dispozici vhodné léčebné odrůdy s vyšším obsahem kanabidiolu, pacientům nezbývá než užívat ty dostupné s vysokým obsahem THC. Terapeutický účinek pak není valný a projevují se nežádoucí psychoaktivní účinky. O perných počátcích konopné léčby Parkinsonovy choroby v Čechách jsme si popovídali s MUDr. Martinem Nevrlým z Centra pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění Fakultní nemocnice v Olomouci.

Jak dlouho se profesionálně zabýváte léčbou neurodegenerativních onemocnění?

Především Parkinsonově nemoci jsem se věnoval ještě při studiu na Lékařské fakultě Univerzity Palackého, kdy jsem na Neurologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc již od roku 2001 docházel jako takzvaná pomocná vědecká síla. Po promoci jsem začínal v nemocnici v Hranicích a na kliniku pak zpět přišel v roce 2004. Po pár měsících, kdy na kliniku nastoupil její současný přednosta prof. Kaňovský, jsem se začal věnovat celé problematice neurodegenerativních nemocí. Takže je to už téměř čtrnáct let. 

Kdy a odkud jste se poprvé doslechl o konopí a jeho potenciálních terapeutických účincích?

Kdy úplně poprvé si již asi přesně nevzpomenu. Jistě někdy v počátcích mé lékařské kariéry. Ale ty informace byly, a víceméně je tomu tak pořád, poněkud nejasné. V dnešní době medicíny založené na důkazech prostě není dostatek jednoznačných studií a důkazů, které by efekt konopí, především u parkinsonismu, potvrdily. 

Informace o této oblasti sbíráte v rámci samostudia, nebo jste se účastnil i nějakých vzdělávacích akcí ministerstva zdravotnictví nebo SÚKL?

Rozhodně nemám pocit, že by léčebné konopí bylo v medicíně něčím převratným, takže o informace o jeho použití a účincích sbírám obdobně jako veškeré další poznatky, které potřebuji ke svojí práci. Tedy sleduji odbornou literaturu, navštěvuji odborné národní i mezinárodní kongresy. Absolvoval jsem i kurz na téma použití léčebného konopí, který pořádal Institut postgraduálního vzdělávání. Nicméně obzvláště v oblasti parkinsonismu a efektu konopí je těch poznatků opravdu poskrovnu.

Jsou potíže s jeho dodávkami. Konopí prostě chvíli je, pak zase několik měsíců není.

Jakou vám dalo práci vyřídit si všechny potřebné „papíry“, abyste mohl konopí začít předepisovat? Kdy jste vydal první recept?

V době, kdy bylo léčebné konopí v České republice „legalizováno“, jsem se tím příliš nezaobíral. Pacienti na ambulanci se mě na použití konopí často ptávali ještě před tím – nikomu jsem to vyloženě nezakazoval, ale bylo poměrně obtížné to doporučit bez toho, abych jako lékař pacientovi poradil i to, jakým způsobem a v jakých dávkách konopí užívat, jelikož to u doma vypěstovaného konopí není možné.

K tomu, abych začal předepisovat léčebné konopí, mě přivedl jeden můj pacient, ovšem paradoxně ne tak, že by se o tom sám aktivně zajímal. Je to pán s pokročilou Parkinsonovou nemocí, u které se mi všemožnými jinými způsoby léčby nepodařilo mu dostatečně zmírnit značnou ztuhlost doprovázenou bolestmi. I když objektivně parkinsonská rigidita na konvenční terapii reagovala, tak jeho subjektivní potíže zůstávaly značné. Jako poslední varianta mě napadlo léčebné konopí, nicméně vyřízení povolení nebylo tehdy – v roce 2016 – až tak jednoduché. Ve Fakultní nemocnici v Olomouci jsme v té době neměli e-recepty, takže jsem na tom pracoval spolu s kolegou z informatiky několik měsíců. Snad ještě obtížnější to bylo pro kolegy v nemocniční lékárně. Dalo to tedy opravdu poměrně hodně práce. Nakonec v září 2016 se pacient k léčebnému konopí dostal, avšak efekt nebyl nikterak zásadní a pacient ho nyní neužívá. 


Takže za vámi chodili pacienti ještě předtím, než jste ho mohl předepisovat? Nemocní, kteří se chtějí o možnostech léčby konopím poradit, ale o recept ani nemají zájem a raději si ho pěstují sami?

Spousta mých pacientů se mne na konopí ptala už před léčebnou legalizací. Několik z nich se mi i k jeho užívání přiznalo. Někteří mi popisovali všelijaké receptury na přípravu různých kapek, mastí či tinktur. Někteří efekt nepozorovali, jiní byli s konopím spokojeni. Všichni k tomu nicméně samozřejmě měli i „standardní“ terapii. Nemám to sice nijak vědecky zhodnocené, ale sám jsem z toho v ordinaci měl vždy pocit, že pacienti užívající konopí na tom nejsou objektivně nijak lépe než ti, kteří jej neužívají. Spíše mi přišlo, že tu nemoc jen lépe snáší.

Ale jak jsem uvedl výše, pokud někomu chcete radit, že mu konopí pomůže, tak musíte k tomu „A“ říci i „B“. A sice to, jak a v jakých dávkách jej užívat, což bylo do zavedení oficiálního léčebného konopí nemožné. Když pacientovi poradím jakýkoli jiný lék, tak jej přece poučuji i o jeho správném užívání a dávkování, jinak lék fungovat nebude a naopak bude mít nežádoucí účinky.

Kolika pacientům ho předepisujete nyní a jaké pozorujete účinky?

Vzhledem k tomu, že se věnuji neurodegenerativním onemocněním, tak jsem v jiné indikaci konopí nikdy nezkoušel. S použitím léčebného konopí u parkinsonismu zatím nemám nikterak valné zkušenosti. Zkoušel jsem konopí předepsat asi deseti pacientům, dlouhodobě jej užívá ale jen jeden z nich. Ostatní jej ať již z důvodu neefektivity či nežádoucích účinků přestali užívat.

Zkoušel jsem konopí předepsat asi deseti pacientům, dlouhodobě jej užívá ale jen jeden z nich.

Nicméně dle mého soudu je problém v tom, že všechny dodávky léčebného konopí do ČR měly vysoký obsah THC a jen zanedbatelný obsah kanabidiolu (CBD). Toto složení je vhodné v oblasti algeziologie (léčba bolesti – pozn. red.), ale jeví se nevhodné pro pacienty s parkinsonismem. Dostupná data udávají, že efekt u parkinsonismu má spíše CBD než THC. Snad se v brzké době v České republice díky dodavateli z posledního výběrového řízení Státního ústavu pro kontrolu léčiv objeví i léčebné konopí s větším podílem CBD. Rád jej pak u svých pacientů vyzkouším. 

Nedávno se na internetu objevilo video, jež oběhlo snad celý svět. Byl na něm pacient s Parkinsonem, kterému konopný extrakt během pár minut kompletně zastavil třes. Neviděl jste ho náhodou a nemohl byste ho stručně okomentovat?

Myslím, že jsem toto video nebo nějaké hodně podobné již viděl. Je to fajn pro laiky, ale kdo tomu rozumí, spíše se ptá, jestli to nefunguje právě opačně. Ono by to video spíše svědčilo pro to, že konopí působí protidopaminergně, tedy zhoršuje symptomy Parkinsonovy nemoci. Ten pán na videu totiž vstupně má choreu, kterou u parkinsonika způsobí vysoká dávka léků, a ne nemoc samotná. Naopak po podání konopí mimovolní pohyby ustanou a je také lehce zpomalený a hypomimický, což už jsou projevy nemoci jako takové. Mohlo se tedy stát, že mu jen klesla hladina léku, což se klidně může takto změnit i během několika minut. Tyto motorické fluktuace dovede vcelku efektivně vyřešit dlouhodobě i jiná, již léta zavedená terapie – například hluboká mozková stimulace. Je ale spousta jiných symptomů, na které dostupná konvenční léčba dostatečně nefunguje. Chápu také, že ne každý chce mít na hlavě elektrody a více by mu vyhovovalo třeba konopí.   

Co si jako lékař myslíte o tom, že české pojišťovny v čele s VZP tvrdošíjně odmítají léčbu konopí byť jen částečně hradit i těm nejhůře postiženým pacientům?

Vzhledem k nedostatku „tvrdých“ důkazů o jeho efektivitě ve formě klinických studií se tomu asi nelze moc divit. Alespoň tedy v oblasti neurodegenerativních onemocnění. Přiznám se, že nemám dostatečný přehled o studiích potvrzující efekt léčebného konopí v jiných indikacích. České zdravotnictví má jistě spoustu problémů a kdekdo má různý názor na to, co by se mělo financovat a co ne, nicméně financovat z prostředků veřejného zdravotního pojištění je nutno opravdu především terapii s jednoznačně prokázaným efektem. V současnosti si pacienti s Parkinsonovou nemocí musejí doplácet i na léky, které mají svůj efekt jednoznačně potvrzený, a tito lidé se bez nich neobejdou. 

Je něco, čím vás konopí v praxi mile či nemile překvapilo?

Nemile především to, že léčebné konopí dosud dostupné v České republice u parkinsonských pacientů příliš nefunguje. Alespoň z mojí zkušenosti tedy ne. Pak také potíže s jeho dodávkami, že konopí prostě chvíli je, pak zase několik měsíců není. Ale zdá se, že by se tato situace měla v blízké době zlepšit. A velmi rád se nechám mile překvapit tím, že bude v České republice dostupné i léčebné konopí s vyšším obsahem kanabidiolu, které mým pacientů pomůže, a že nebude docházet k jeho výpadkům v dodávce.

……………………………………………………………………………………………… 

MUDr. Martin Nevrlý, Ph.D. 

Studoval na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a od roku 2004 působí na Neurologické klinice Fakultní nemocnice a LF UP v Olomouci. Na klinice od roku 2005 pracuje především v Centru pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění, kde se významně podílel na zavedení metod léčby pokročilého stadia Parkinsonovy nemoci, a sice hluboké mozkové stimulace a podávání kontinuálních intestinálních infuzí L-DOPA. Od roku 2011 je vedoucím lékařem standardního oddělení 31B Neurologické kliniky. 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!