Aktuální článek
IACM Zpravodaj (www.cannabis-med.org)

IACM Zpravodaj (www.cannabis-med.org)

  • Ve spolupráci s Mezinárodní asociací pro kanabinoidní léčbu (IACM) přinášíme zprávy a studie ze světa léčby konopím.

Věda: Podle rozsáhlé dlouhodobé studie nepoškozuje kouření konopí funkci plic

Konopí nenarušuje fungování plic – přinejmenším ne v dávkách, jaké kouří většina jeho uživatelů. Tvrdí to zatím nejrozsáhlejší a nejdlouhodobější studie na toto téma, publikovaná v žurnálu Americké lékařské asociace. Američtí vědci provedli dlouhodobou studii, kdy po dobu 21 let (1985 až 2006) opakovaně sbírali výsledky plicních testů a údajů o kouření u 5 115 mužů i žen. „Občasné a umírněné kouření marihuany nemá nepříznivý vliv na plicní funkce,“ shrnují autoři výsledky studie. Celoživotní užívání konopí bylo měřeno v „joint-letech“, kdy 1 joint-rok představoval vykouření 365 jointů nebo ekvivalentu v dýmce.

Vědci shledali, že se ukazatele plicních funkcí – objem vyfouknutého vzduchu v první sekundě silného výdechu a vitální kapacita plic – dokonce mírně zlepšovaly s tím, jak mladí lidé uváděli užívání většího množství konopí, přinejmenším až do hodnoty 7 joint-let (2 555 jointů).

„Marihuana nepochybně vyvolává kašel,“ uvedl Dr. Stefan Kertesz z alabamské univerzity v Birminghamu, který se studie účastnil. Otázkou však zůstávaly dlouhodobé účinky drogy na fungování plic. Není překvapením, že kouření tabáku je spojeno se zhoršením plicních funkcí. Avšak u kouření konopí, alespoň při umírněném užívání, tomu tak zřejmě není – naopak, trend byl přímo opačný. Objem plic a hodnoty výdechu se u umírněných uživatelů zvyšovaly s každým dalším joint-rokem. „Jde o skutečné zvýšení (…), ačkoli tak malé, že se nedomnívám, že by ho člověk mohl pocítit jako zlepšení dýchání,“ uvedl Kertesz. U nejtěžších kuřáků konopí se zdálo, že naměřené hodnoty začínají opět klesat, ale výzkumníci poznamenali, že ve studované populaci nebylo dostatek těžkých kuřáků, aby to bylo průkazné.

Je nepravděpodobné, že by se kuřáci marihuany vystavovali riziku chronické obstruktivní plicní choroby, jako je tomu při kouření tabáku, uvádí Dr. Donald Tashkin, profesor kalifornské univerzity v Los Angeles, který zkoumá vliv konopí na plíce již několik desetiletí, ale zmíněné studie se neúčastnil. Když přišla řeč na zhoršování plicních funkcí, uvedl pro tiskovou agenturu Reuters, že „se nezdá, že by tato specifická potenciální komplikace kouření marihuany představovala závažné riziko. Takže lidé, kteří kouří marihuanu, ať už z léčebných nebo rekreačních důvodů, mohou být přinejmenším ujištěni, že tímto způsobem si plíce nepoškozují.“

(Zdroj: Pletcher MJ, Vittinghoff E, Kalhan R, Richman J, Safford M, Sidney S, Lin F, Kertesz S. Association between marijuana exposure and pulmonary function over 20 years. JAMA 2012;307(2):173-81.)

Věda: Užívání konopí nezpůsobuje zhoršení kognitivních schopností ve věku 50 let, tvrdí rozsáhlá epidemiologická studie

Vědci z King’s College v Londýně zkoumali souvislost mezi užíváním ilegálních drog a zhoršením kognitivních funkcí u lidí středního věku. Zjistili, že „na úrovni populace se zdá, že neexistuje souvislost mezi užíváním nelegálních drog a snížením kognitivních schopností ve středním věku.“ Celkem bylo zkoumáno 8 992 osob ve věku 42 let, které se podrobily testům v letech 1999 až 2000. Autoři analyzovali údaje z 3 kognitivních testů provedených v letech 2008 až 2009, kdy bylo účastníkům 50 let.

Konopí bylo nejčastěji užívanou nelegální drogou, 6 % účastníků uvedlo užívání v posledním roce a čtvrtina někdy během života. Studie nenašla důkaz, že by současní nebo minulí uživatelé vykazovali horší mentální výkonnost. Ve skutečnosti skupina současných a minulých uživatelů měla tendenci vykazovat v testech vyšší skóre. Rozdíl byl ovšem malý, uvedli vědci, a může pouze odrážet jinou skutečnost – že totiž lidé, kteří užívají nebo užívali drogy, jsou obecně vzdělanější, než neuživatelé. „Autoři ale nemohou vyloučit možnost, že někteří jedinci nebo skupiny, jako těžcí a dlouhodobí uživatelé, mohou být ohroženi,“ napsali ve svém článku pro American Journal of Epidemiology.

(Zdroj: Dregan A, Gulliford MC. Is Illicit Drug Use Harmful to Cognitive Functioning in the Midadult Years? A Cohort-based Investigation. Am J Epidemiol. 21.12.2011)

USA: Arizona zavádí voliči schválený zákon o konopí z roku 2010

Arizonský guvernér Jan Brewer nařídil 13. ledna 2012 státním úředníkům implementovat v plném rozsahu voliči schválený návrh z roku 2010, který umožní licencovanou výrobu a distribuci konopí k terapeutickým účelům. Zákon ruší trestní sankce za držení a užívání konopí až do výše 2,5 unce (cca 70 g) u pacientů registrovaných u ministerstva zdravotnictví. Zákon taktéž nařizuje státu přijmout pravidla pro vznik až 125 výdejen konopí, které by získaly povolení legálně pěstovat a vydávat konopí určeným pacientům.

Dne 4. ledna 2012 zamítl federální soudce námitku Brewera a generálního prokurátora Toma Hornea proti voliči schválenému zákonu o léčebném konopí. Stížnost podaná v květnu 2011 požadovala rozhodnutí o tom, zda státní úředníci zaváděním arizonského konopného programu do praxe podstupují riziko stíhání federálními úřady. Federální soudkyně Susan R. Boltonová námitku zamítla s tím, že donucovací akce ze strany federálních úřadů nepředstavují žádnou hrozbu státním úředníkům, uvádějícím nový zákon do praxe. Boltonová napsala, že „prokurátoři nejeví žádné známky toho, že by uvažovali o jakýchkoli akcích proti státním zaměstnancům.“ Kromě toho ani v dalších státech USA nebyli místní úředníci stíháni za „účast v programech zavádění a licencování léčebného využití konopí.“

(Zdroj: Huffington Post, 5.1.2012. NORML, 19.1.2012)

Francie: Dva osvobozující rozsudky v případech léčebného užívání konopí 

Podle pořadu televizního kanálu France 2 z 28. prosince osvobodili v posledních dnech dva různé francouzské soudy dva pacienty, kteří trpí chronickými chorobami, z obvinění z ilegálního držení konopí. Jeden z nich má AIDS a byl zatčen za držení 400 g konopí. U soudu prohlásil, že konopí bylo určeno pro jeho osobní potřebu a léčbu. V druhém případě šlo o pacienta trpícího roztroušenou sklerózou.

Podle televizní stanice uvedl žalobce v případě pacienta s AIDS: „Zákon musí chránit jednotlivce a v tomto případě ho nejen nechrání, ale dokonce ohrožuje, když mu zakazuje přístup k jeho léku.“ Ve druhém případě soudce prohlásil, že „u určitých nesnesitelně bolestivých onemocnění je jedinou možnou úlevou užívání konopí.“ Ve Francii se jedná o první dva zveřejněné případy osvobození od trestu kvůli léčebnému využití konopí. 

(Zdroje: France 2, 28.12. 2011, Cannaway, 28.12. 2011)

Krátce:

Kanada: Dvě třetiny občanů podporují legalizaci konopí
Dvě třetiny dospělých Kanaďanů jsou pro legalizaci konopí, ukázala nová studie. V telefonické anketě společnosti The Forum Research odpovídalo 1 160 osob, z nichž se 66 % vyslovilo pro vládou kontrolovaný režim pro konopí, podobně jako tomu je u alkoholu a tabáku.

(Zdroj: UPI, 18.1.2012)

USA: Colorado požaduje změnu klasifikace konopí
Colorado se stalo třetím státem, který požádal federální vládu o překlasifikování konopí tak, aby bylo lékařům umožněno ho předepisovat k léčbě. Učinil tak coloradský ministr financí v dopise zaslaném 22. prosince. V dopise uvádí, že nesoulad mezi státními a federálními zákony, které léčebné využití konopí nedovolují, je problematický. V listopadu 2011 podobně požadovali  guvernéři států Washington a Rhode Island o zařazení konopí (marihuany) do stejné kategorie jako morfin a oxycodone.

(Zdroj: Associated Press, 28.12.2011)

Věda: CBD potlačuje metastáze u rakoviny plic
Podle buněčných experimentů, prováděných na univerzitě v německém Rostocku, zabraňuje kanabidiol (CBD) metastázám u rakoviny plic zvyšováním koncentrace určitého proteinu (ICAM-1).

(Zdroj: Ramer R. a kol., FASEB J. 23.12.2011)

USA: Razie ve výdejnách konopí v Montaně a Coloradu
Federální soudce Donald Molloy zamítl 20.1.2012 občanskou žalobu, podanou 14 jednotlivci a firmami z různých částí Montany. Ti byli mezi více než dvaceti poskytovateli léčebného konopí, u nichž byla provedena razie federálními agenty. Soudce rozhodl, že montanský státní zákon o léčebném konopí nechrání poskytovatele konopí před stíháním ze strany federálních úřadů. V Coloradu pak 12. ledna zahájili federální prokurátoři razie v téměř dvou tuctech výdejen léčebného konopí, které se nacházejí blíže než 1 000 stop (cca 300 metrů) od škol. Agenti dali výdejnám 45 dní na ukončení činnosti, pokud nechtějí čelit trestnímu stíhání.

(Zdroje: Associated Press, 23.1.2012 a Reuters, 12.1.2012)

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!