Aktuální článek
Filmový dokument o léčbě dětských onkologických pacientů konopím trhá divácké rekordy

Filmový dokument o léčbě dětských onkologických pacientů konopím trhá divácké rekordy

  • Tomu, koho se dění kolem legalizace přímo nedotýká, by se mohlo zdát, že Amerika udělala ve snaze o nastolení rozumnějších zákonů týkajících se konopí velký pokrok, přestože se potýká s mnoha úskalími. Pokud nic jiného, je s podivem (podobně jako v otázce homosexuálních sňatků), jak rychle se změnilo veřejné mínění a jak se kdysi nemyslitelné změny v zákonech nyní zdají nevyhnutelné.

Ve snímku, poněkud nešťastně nazvaném Tráva lidu (Weed the People, 2018), představuje dokumentaristka Abby Epsteinová skupinu lidí, pro něž je i toto tempo nedostatečné, neboť včasná změna zákona pro ně může být otázkou života a smrti. 

Poslední šance

Jedná se o rodiče, kteří jsou přesvědčení, že konopí by mohlo pomoci vyléčit jejich děti s rakovinou, a kteří teď nejenže potřebují získat přístup k potřebnému léčivu, ale také žádají, aby vláda umožnila výzkumným pracovníkům testovat terapeutické využití konopí.

Ve filmu je k vidění mnoho záběrů hrajících si dětí, jimž se nedostalo bezbolestného odpočinku, dokud neužili konopný extrakt.

Hlavní myšlenka filmu by měla přesvědčit i skeptiky: pokud bude vědcům i nadále upírána možnost studovat účinky konopí, protože je vedeno na seznamu nejvíce nebezpečných drog, odpovědí na tyto otázky se jen tak nedočkáme. 

Zhoubný nádor na mozku

Dokument se zabývá výhradně osobami, které nikdy nevyhledávaly konopí za jinými než léčebnými účely. Jedněmi z nich jsou i rodiče Sophie Ryanové, holčičky s mozkovým nádorem, kteří léčebné konopí rezolutně odmítali, dokud je rodinný přítel nepřesvědčil, že by ho měli vyzkoušet. Nakonec usoudili, že pokud existuje netoxická alternativa k léčení nemluvněte chemoterapií, stojí přece za prozkoumání.

Ryanovi kontaktovali Maru Gordonovou, která se po vyléčení svých vlastních neduhů stala aktivní zastánkyní konopné léčby. „Jsme specialisté na dávkování,“ tvrdí Gordonová o sobě a svém manželovi. Dle vlastních slov poskytují kvalitní služby ve světě šarlatánů toužících po rychlém zbohatnutí. Gordonová sice uznává, že nemá lékařské vzdělání, ale jak říká, rodiny, s nimiž spolupracuje, svědomitě používají extrakty v dávkách, které jim předepisuje. Argumentuje tím, že sbírá data, aby všem svým pacientům pomohla zlepšit výsledky individuální léčby. 

Něco na tom bude

Epsteinová představuje několik dalších rodin, které při léčbě rakoviny využívají konopí. Mezi nimi je i chicagská rodina, jež byla nucena přestěhovat se do Kalifornie, aby mohla léčbu zahájit legálně. A přestože snímek začíná velice opatrně varováním lékaře, že „ani velký počet úspěšných případů ještě nemusí nic dokazovat,“ Epsteinová nalezla dostatek případů téměř zázračného vyléčení, aby dokázala diváka přesvědčit, že na těchto tvrzeních skutečně něco je.

Dokument, podobně jako některé další filmy na toto téma, stručně informuje o pochybném přístupu Ameriky ke konopí v průběhu dějin. Až do začátku 20. století šlo totiž o obecně přijímanou léčbu, poté však v důsledku rasistických a protiimigrantských nálad začal převažovat odmítavý postoj. Jako odpověď na otázku ohledně toho, zda je konopí legitimním léčivem (vedle toho, že zákon schvaluje jeho využití při úlevě od bolesti), jeden z onkologů uvádí, že konopí „sloužilo medicíně po 3 000 let“, než bylo zavrhnuto na pouhých 70 let. „Domnívám se, že jde o lék,“ dodává ve snímku. 

Rodiče usoudili, že pokud existuje netoxická alternativa k léčení nemluvněte chemoterapií, stojí určitě za prozkoumání. 

A s tím dotyčné rodiny jednoznačně souhlasí. Ve filmu je k vidění mnoho záběrů hrajících si dětí, a ty ostře kontrastují se situacemi, v nichž se pacientům nedostalo bezbolestného odpočinku, dokud nepoužili konopný extrakt. Obyčejní lékaři nás informují o obrovském pokroku, který někteří z malých pacientů dělají díky konopné tinktuře. Několik emočně silných scén je pak připomínkou toho, že ne vždy se dočkáme dobrých zpráv. Nadšení rodin, jež díky léku získaly naději, však navzdory všem překážkám nadále přetrvává a některé z nich dokonce zakládají vlastní podnikání a aktivistické skupiny.

Právě to by mohlo být tím nejpřesvědčivějším argumentem pro podporu hlavní myšlenky filmu, kterou je odstranění překážek, jež brání testování léčivého potenciálu konopí. Debata o legálnosti této rostliny nemůže proběhnout úspěšně, bude-li se jedna strana v argumentaci opírat o předsudky (jakkoli hluboko v minulosti jsou – nebo nejsou – pohřbené) a vyvolávání strachu, a druhá na informace vycházející z nadějí zoufalých rodičů. Co k tomu má říct farmaceutický průmysl, je pak záležitostí úplně jinou. Je nutné získat důkladné vědecké dobrozdání, i kdyby konečné odpovědi nebyly právě takové, jaké by si zastánci konopí přáli slyšet. 

Zdroj: www.hollywoodreporter.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!