Aktuální článek
Konopí a spánek

Konopí a spánek

  • Nespavost patří mezi nejčastější důvody, proč lidé vyhledávají konopí. Některé výzkumy však ukazují, že pravidelné užívání THC může mít na spánek negativní vliv. Kde leží hranice mezi zbožným přáním a efektivním bojem s nočními můrami?

Pokud jste někdy trpěli nespavostí, možná vám někdo z přátel nebo vševědoucí Google poradil vykouřit před usnutím trochu konopí. Jak pravidelní rekreační uživatelé, tak většina konopných pacientů se shodne na tom, že některé odrůdy zrychlují usínání a zlepšují kvalitu i délku spánku. Lékaři a vědci, kteří se zabývali studiem vlivu konopí a jeho složek na spánek, jsou ale mnohem opatrnější. Jednotlivá osobní svědectví podle nich nelze považovat za směrodatná, navíc zjednodušeně popisují velmi komplexní proces.Americký výzkumník Jeffrey Raber, zakladatel laboratoře specializující se na testování konopí, který přednášel i na pražském Cannafestu, tvrdí, že o souvislosti mezi užíváním konopí a kvalitou spánku vlastně nic konkrétního nevíme. To samozřejmě neznamená, že žádná taková souvislost neexistuje, konzumenti by nicméně neměli brát všechny informace s rezervou a přistupovat k experimentům zodpovědně a s jistou dávkou opatrnosti.

Je indika lepší než sativa?

Jedno z nejrozšířenějších, leč bohužel zavádějících tvrzení říká, že pro spánek je rozhodně lepší dát přednost tlumivým účinkům indiky před povzbuzující sativou. Internetové stránky jako Leafly či Weedmaps a další na konopné odrůdy zaměřená média pravidelně zveřejňují seznamy „uspávacích modelů“, které by vás měly rychle a bezpečně poslat do říše snů, a jedná se až na pár čestných výjimek o převážně indikové variety. Raber a další vědci ale upozorňují, že tato teorie je založená na nepřesných a nepodložených svědectvích uživatelů. Takové výpovědi bývají podle odborníků často ovlivněny očekáváním a s ním spojeným placebo efektem.

THC by mělo urychlovat usínání a zkracovat REM fázi spánku, kdy se nám zdají sny, díky čemuž by mohlo pomáhat lidem, kteří trpí nočními můrami.

„Místo prášků na spaní se čím dál více lidí obrací ke konopí, konkrétně vyhledávají indikové odrůdy,“ potvrzuje psycholog Marcel Bonn-Miller, jenž se zabývá účinky konopí na úzkost a nespavost. „To ale samo o sobě není důkazem o tom, že indika je na spaní lepší než sativa. Nic nenaznačuje, že by byly v tomto ohledu mezi oběma druhy konopí nějaké kvantifikovatelné rozdíly.“ Bonn-Miller se domnívá, že si lidé více kupují indikové odrůdy prostě proto, že jim to někdo doporučí. „Jedna paní povídala, že funguje tohle, takže si to koupím.“Mezi indikou a sativou však neexistuje žádná přesně daná dělicí čára, upozorňuje psycholog i další odborníci, přičemž všechna rozlišující kritéria jsou nejasná nebo velmi povrchní. Dvě různé „indiky“ mohou totiž mít zcela odlišné složení kanabinoidů a terpenů – a samozřejmě i účinky. Konopné produkty ze stejné odrůdy si mohou být svými chemickými profily a působením podobné jen velmi vzdáleně.Farmakolog Ryan Vandrey z Univerzity Johnse Hopkinse potvrzuje, že pokud je konopí užíváno v podobě rostlinného materiálu (sušené palice), ztěžuje to předvídání možných účinků. Jeho chemická struktura je velmi složitá a nestálá (mění se například podle počasí, půdy a dodávaných živin atd.), a navíc každý člověk reaguje jinak, má jiné proporce a tak dále. 

Pomáhá proti nespavosti THC, nebo CBD?

Vědci se zabývali různými aktivními složkami konopí a zjistili, že mají přímý a nepopiratelný vliv na spánek. Například THC podle Vandreye urychluje usínání a zkracuje REM fázi spánku, kdy se nám zdají sny, takže by mohlo pomáhat pacientům s posttraumatickou stresovou poruchou a úzkostí, kteří trpí nočními můrami. Oproti tomu CBD byl měl podporovat hlubší, kvalitnější spánek. Výzkumy jsou ale stále v plenkách, především pokud jde o lidské pacienty.Kymron deCesare z renomované testovací laboratoře Steep Hill v Kalifornii zdůrazňuje, že dalším důležitým proměnným faktorem jsou konkrétní příčiny nespavosti, jichž může být celá řada – od neklidných myšlenek až po studené nohy. Každý symptom přitom vyžaduje jiný druh léčby a některé mohou být vůči konopí zcela rezistentní.


Do hry v poslední době vstupují i jiné látky než jen THC a CBD.

Vandrey k tomu dodává, že neméně důležitými faktory jsou genetické predispozice, dříve prodělané nemoci a prostředí, v němž člověk žije, takže stejné konopí může zkrátka na různé uživatele působit různě, nejen co se týče spánku.Vše komplikuje skutečnost, že CBD podle některých studií působí spíše jako povzbuzující látka a podporuje bdělost – vše se odvíjí od požitého množství. Rozdílné dávkování THC se také může projevovat zcela odlišnými způsoby a příliš vysoká nebo nízká dávka může namísto spánku prohlubovat úzkost a nespavost.Větší množství THC se může mimo jiné projevit ranní únavou, kdy si člověk vůbec nepřijde odpočatý, spíše naopak. Tato takzvaná konopná kocovina byla ostatně důvodem, proč vědci v sedmdesátých letech minulého století upustili od testování THC jako prostředku proti nespavosti. K tomu je nicméně nutné dodat, že přesné příčiny i celková „závažnost“ této kocoviny (například ve srovnání s alkoholem či jinými drogami) je mezi odborníky stále předmětem diskuzí. 

Dlouhodobé užívání

Dlouhodobější užívání konopí může vést k zvyšování odolnosti organismu vůči jeho účinkům. Pacienti tak mohou pociťovat nižší účinnost léčiva, přičemž náhlé vysazení konopí má často za následek krátkodobé zhoršení stavu, pokud jde o schopnost usnout a mít hluboký, ničím nerušený spánek. Teoreticky je možné všem negativním dopadům předejít upraveným dávkováním a komunikací s lékařem, výzkum této problematiky se nicméně zatím nenachází ve stadiu, kdy by i erudovaní lékaři mohli vyvozovat nějaké obecně platné závěry.Ti, kdo hledají pomoc v boji s nespavostí, většinou narážejí na podobně matoucí informace. Podle Dr. Jordana Tischlera mají pěstitelé a zarputilí příznivci této byliny tendenci upínat se ke kusým a neúplným informacím, na jejichž základě pak prohlašují, že konopí je univerzální lék na nespavost. Ve skutečnosti ale ignorují, že tato oblast je obestřena nepopiratelnými nejasnostmi.

Víme, že nic nevíme

Navzdory chybějícím dílkům skládačky je jasné, že konopí spánek nějakým způsobem ovlivňuje. Odborníci se shodují na tom, že k potvrzení přesného mechanismu jeho fungování je třeba provést obsáhlé a detailní studie na lidských pacientech. Do hry přitom v poslední době vstupují i jiné látky než jen THC a CBD, a to zejména terpeny, které propůjčují jednotlivým odrůdám charakteristickou chuť a vůni – a je přitom vysoce pravděpodobné, že zásadně ovlivňují fyziologické funkce organismu včetně spánku. Dokud nebudeme mít k dispozici více relevantních dat z klinických výzkumů, neměli by prodejci podle Dr. Tischlera propagovat a prodávat konopné přípravky jako prostředky proti nespavosti. Lživá reklama může mít negativní dopad na to, jak lékařská veřejnost pohlíží na konopí jako potenciální léčivo. Psycholog Marcel Bonn-Miller prozatím doporučuje pacientům, aby se při léčbě poruch spánku spoléhali na dobře probádané a pochopené metody, jako je třeba kognitivně behaviorální terapie zacílená přímo na prvotní příčinu nespavosti.   Rady do začátku Pro ty, kdo by přes všechny pochybnosti chtěli konopí proti nespavosti vyzkoušet, mají odborníci několik rad. „Pochybujte o očitých svědectvích a informacích z reklam nebo od prodejců,“ radí lékař Jordan Tischler. „Vyzkoušejte různé odrůdy, postupujte metodicky a obrňte se trpělivostí.

Terpeny propůjčují odrůdám charakteristickou chuť a vůni a zásadně ovlivňují fyziologické funkce organismu včetně spánku.

Jen tak najdete něco, co vám opravdu vyhovuje a pomáhám,“ vysvětluje chemik Jeffrey Raber. „Začínejte s malými dávkami a postupně přidávejte, dokud nenajdete rovnovážný bod mezi účinky a nežádoucími projevy,“ upozorňuje psycholog Bonn-Miller. „V ideálním případě byste svůj postup měli konzultovat s lékařem, který je s vašimi obtížemi seznámen, čímž minimalizujete riziko vzniku psychické závislosti či nepříjemných abstinenčních příznaků v případě pauzy po dlouhodobějším užívání většího množství konopí,“ uzavírá farmakolog Ryan Vandrey. Celkově ne zrovna optimistické vyznění tohoto článku vás možná překvapilo. O účincích konopí nejen na spánek bychom měli mít ověřitelné a vědou podložené informace, nicméně v tuto chvíli bohužel žádné konkrétnější zprávy nemáme. I z toho důvodu je lepší neočekávat zázraky a vycházet především z vlastních prožitků a zkušenosti, nikoli z tvrzení o „zaručeném léku na nespavost“ z etiket.   BOX Spánková apnoe a konopí Syndrom spánkové apnoe je nebezpečné onemocnění, které negativně ovlivňuje dýchání během spánku. Statistiky uvádějí, že postihuje přibližně každého pátého muže a každou desátou ženu středního věku, přičemž řada lidí ani neví, že jím trpí. Postihuje zejména osoby ve věku 40 až 50 let, které mají různé zdravotní obtíže – například vysoký krevní tlak, diabetes či trpí obezitou. Vědci z Univerzity v Illinois zjistili, že synteticky vyrobené THC, jež se předepisuje jako lék prodávaný pod názvem Marinol, pomáhá stabilizovat dechovou frekvenci, zlepšuje pravidelnost dýchání a celkově mírní závažnost projevů choroby. Sedmnácti účastníkům studie ve věku do 30 let byl před spaním podán Marinol, přičemž u všech bylo pozorováno zlepšení spánkové struktury. Studie byla zveřejněna loni v listopadu v odborném lékařském časopise Sleep

……………………………..……………………………………………………………………………………….

Stadia spánku

Existují dvě fáze spánku: NREM (non-rapid eye movement, tedy s pomalými očními pohyby) a REM (rapid eye movement, tj. s rychlými očními pohyby). Celý cyklus se v průběhu noci opakuje pětkrát až šestkrát, první trvá 70 až 100 minut, ostatní pak 90 až 120 minut. 

Tyto dvě fáze spánku pak mají čtyři stadia:

  • Stadium NREM 1 je stav na pomezí bdělosti a spánku. Během této doby, která trvá jen několik minut, je spánek relativně lehký, srdeční tep, dechová frekvence i pohyby očí pomalé, svaly relaxují a občas můžeme pociťovat mírné záškuby. Mozkové vlny zpomalují z frekvencí běžných pro dobu bdění.
  • Stadium NREM 2 je dobou lehkého spánku před spánkem hlubokým. Srdeční tep a dechová frekvence jsou pomalé a pravidelné, svaly odpočívají. Tělesná teplota klesá a rychlé oční pohyby ustávají. Mozková aktivita pomalu odeznívá, dochází ale ke krátkým výbojům elektrické aktivity. Tato fáze je ze všech stadií spánku nejdelší.
  • Stadium NREM 3 je obdobím hlubokého spánku, který je obzvláště důležitý pro odpočinek organizmu – jeho kvalita má zásadní vliv na náš pocit vyspání a svěžesti. V první polovině noci zabírá větší část spánkového cyklu než v polovině druhé. Srdeční tep a dechová frekvence klesají na nejnižší hodnoty. Svaly jsou uvolněné a mozkové vlny se dále zpomalují. V této fázi je obtížné procitnout. V těle dochází ke stimulaci růstu, obnovy a vývoje, opravují se poškozené tkáně, imunitní systém posiluje a organizmus nabírá energii pro další den.
  • Fáze REM se poprvé objevuje asi 90 minut po usnutí. Oči se za zavřenými víčky rychle pohybují ze strany na stranu. Mozková aktivita se podobá bdělému stavu, dech se zrychluje a je nepravidelný, srdeční tep a krevní tlaku stoupají. V této fázi spánku se nám zdá nejvíce snů, mozek třídí, zpracovává a zařazuje nové informace, které během dne získal, a ukládá ty potřebné do paměti. Svaly nohou a rukou jsou dočasně paralyzovány, abychom během zvlášť živých snů neublížili sobě nebo lidem v našem okolí. S rostoucím věkem zabírá REM fáze větší část spánkového cyklu.

Zdroje:

John Cline: „Cannabis and Sleep.“ Psychology Today, 2012.

David W. Carley a kol.: „Pharmacotherapy of Apnea by Cannabimimetic Enhancement, the PACE Clinical Trial: Effects of Dronabinol in Obstructive Sleep Apnea.“ Sleep, 2017.

Anthony N. Nicholson a kol.: „Effect of delta-9-tetrahydrocannabinol and cannabidiol on nocturnal sleep and early-morning behavior in young adults.“ Journal of Clinical Psychopharmacology, 2004.

Thomas Schierenbeck a kol.: „Effect of illicit recreational drugs upon sleep: cocaine, ecstasy and marijuana.“ Sleep Medicine Reviews, 2008.

Eric Murillo-Rodríguez a kol.: „Potential Effects of Cannabidiol as a Wake-Promoting Agent.“ Current Neuropharmacology, 2014.

Leafly.com

Ctclinic.ca

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!