Aktuální článek
Colorado: Vlna zločinu po legalizaci se nedostavila, naopak

Colorado: Vlna zločinu po legalizaci se nedostavila, naopak

  • Legalizace rekreačního konopí se alespoň prozatím neprojevila růstem počtu zločinů, před kterým varovali zastánci prohibice. Velká studie coloradského Úřadu pro trestní právo představuje jasný důkaz toho, že odpůrci legalizace se v tomto ohledu – stejně jako v řadě dalších – naprosto mýlili.

Oddělení pro výzkum a statistiku výše zmíněného úřadu zveřejnilo v listopadu zprávu „Dopady legalizace konopí v Coloradu“, která shromažďuje a analyzuje data o vlivu konopí na řadu oblastí, mezi jinými zločinnost, řízení pod vlivem, hospitalizace a návštěvy pohotovosti, počet uživatelů a dopad ukončení prohibice na mladistvé. Studii si v roce 2013 objednali sami zákonodárci poté, co byl schválen 64. dodatek povolující dospělým občanům starším 21 let prodej a držení konopí pro rekreační účely. 

Je to jen začátek

Hlavním autorem výzkumu je Jack K. Reed, statistický analytik Oddělení pro výzkum a statistiku státu Colorado. Sám Reed označuje své závěry za výchozí bod, protože celá problematika je naprostou novinkou a je třeba získat více dat. „Je obtížné a riskantní dělat jakékoli závěry o možném vlivu legalizace a komercionalizace konopí na bezpečnost, zdraví nebo mládež, protože prostě nemáme historická data, se kterými bychom mohli výsledky srovnávat. Do hry přitom může vstupovat celá řada faktorů, “ uvedl Reed v závěrečné zprávě.

Počet závažných trestných činů spojených s konopím je ve srovnání s obdobím před legalizací prakticky konstantní, od roku 2008 ale výrazně přibylo kauz napojených na organizovaný zločin.

„Změna společenského klimatu ve vztahu k užívání konopí vedla k tomu, že lidé se spíše přiznají k užívání konopí v průzkumech veřejného mínění, ale i u lékaře nebo na pohotovosti. Může se tedy zdát, že počet uživatelů dramaticky roste, což ale nemusí být vůbec pravda,“ vysvětluje Reed jedno z mnoha úskalí výzkumného projektu. „Nedostatek dat z období před legalizací, snižující se stigmatizace uživatelů a další externí faktory komplikují snahu převést předběžné závěry našeho výzkumu do jakýchkoli obecně platných stanovisek,“ prohlásil. Stan Hilkey, výkonný ředitel Ministerstva pro bezpečnost, označil zprávu za užitečný nástroj, který pomůže politikům pochopit vliv legalizace na komunity. Nabízíme vám přehled toho nejzajímavějšího, co výzkum Úřadu pro trestní právo přinesl. 

Kriminalita

Data ukazují, že se policie i orgány činné v trestním řízení zaměřují na důsledné potlačování aktivit černého trhu. Počet závažných trestných činů spojených s konopím je ve srovnání s obdobím před legalizací prakticky konstantní, od roku 2008 ale výrazně přibylo kauz napojených na organizovaný zločin. V letech 2008 až 2014 případů výroby, prodeje a držení konopí ubývalo, sestupný trend se ale mezi roky 2015 a 2017 změnil. Tento vývoj mohl být zapříčiněn změnou povoleného množství rostlin při indoor pěstování a také tím, že policie má dnes k dispozici více nástrojů a pák k boji s černým trhem a efektivita strážců zákona se zlepšuje.

V Coloradu nebyl zaznamenán žádný vliv legalizace konopí na poměr úspěšných absolventů středních škol oproti těm, kteří studium nedokončili. 

Počet případů trestné činnosti v roce 2017 (907) je nižší než v roce 2008 (1431). Podobná tendence je patrná i u případů organizovaných zločineckých skupin – v letech 2012 a 2013 došlo ke skokovému poklesu, který byl v roce 2014 vystřídán prudkým nárůstem. V roce 2012 šlo o 31 soudních procesů, v roce 2017 pak o 119. Kriminalita mladistvých zůstala na stejné úrovni jako před legalizací. 

Řízení pod vlivem a smrtelné dopravní nehody

Počet odborníků na narkotika vzrostl ze 129 v roce 2012 na 214 v roce 2018, vyjádřeno procenty se jedná o 66 procentní narůst. Tisíce policejních důstojníků byly dále vycvičeny k rozpoznávání řidičů pod vlivem návykových látek. Podle coloradské dopravní policie ubylo mezi roky 2014 a 2017 případů řízení pod vlivem návykové látky o 15 procent. Podíl řidičů pod vlivem konopí je konstantní a tvoří asi 7 procent všech případů řízení pod vlivem návykových látek. Počet všech dopravních přestupků spojených s konopím vzrostl z 12 procent v roce 2012 na 17 procent v roce 2016, aby následně opět klesl na 15 procent v roce 2017. Přibližně 10 procent zadržených za řízení pod vlivem návykové látky se přiznalo, že před jízdou užilo konopí. Naproti tomu 86 procent se přiznalo k užití alkoholu. Podíl obětí smrtelných nehod, které byly následně testovány pozitivně na přítomnost THC, klesl z 11,6 procenta v roce 2016 na 7,5 procenta v roce 2017.

Počet smrtelných nehod, kde byl řidič pozitivně testována na jakýkoli kanabinoid, se zvýšil z 55 v roce 2013 na 139 v roce 2017. Vyjádřeno v procentech mluvíme o 11 procentech (2013), respektive 21 procent (2017) všech smrtelných nehod. 

Zabavené konopí 

Množství zabaveného konopí je indikátorem velikosti černého trhu. Údaje prezentované Lesní správou, Úřadem pro zprávu národních parků a Úřadem pro zprávu státních pozemků ukazují, že úřady dokázaly najít a zabavit značné množství konopí pěstovaného nelegálně jak outdoorově, tak indoorově, a to před legalizací v roce 2012 i po ní.

Podle coloradské dopravní policie ubylo mezi roky 2014 a 2017 případů řízení pod vlivem návykové látky o 15 procent.

Národní úřad pro kontrolu narkotik (Drug Enforcement Administration – DEA) zabavil v roce 2009 celkem 29 655 rostlin indoor pěstovaného konopí, v roce 2017 pak pouhých 2059. Podobný trend pozorujeme i v dalších oblastech policejní aktivity. Počet rostlin zabavených na státních pozemcích po legalizace výrazně klesl, od roku 2015 pak opět narostl. Jen v roce 2017 bylo zabaveno více než 80 000 ilegálně venku pěstovaných rostlin. 

Export za hranice státu

Vývoz konopí do jiných států je dalším důležitým měřítkem rozsahu černého trhu. Počet úředních zabavení udávaný Zpravodajským centrem v El Pasu v letech 2012 až 2015 zvyšoval z 286 na 768, v následujících letech naopak klesla z 673 v roce 2016 na 608 v roce 2017. Americká pošta zabavila v roce 2010 15 balíků obsahujících celkem 25 kilogramů konopí, v roce 2017 pak 1009 balíků a celkem 1000 kilogramů konopí. 

Hospitalizace a návštěvy pohotovosti

Tyto údaje ukazují mimo jiné, jak velké je riziko náhodného užití konopí dětmi nebo dalšími osobami, a jak závažné následky může taková nehoda mít. Počet hospitalizací s možnou vazbou na užívání konopí vzrůstá konstantně od roku 2000. Náhodných užití konopí významně přibylo v letech bezprostředně po legalizaci, tedy 2012 až 2014, v následujících letech se ale nárůst zastavil. 

Školní docházka a výsledky

V Coloradu nebyl zaznamenán žádný vliv legalizace konopí na poměr úspěšných absolventů středních škol oproti těm, kteří studium nedokončili. Stejně tak počet vyloučení ze školy, kázeňských trestů a policejních zásahů ve školách se ve srovnání s obdobím před legalizací nezměnil. 

Výzkum ukázal, že užívání konopí mezi mládeží ve věku 12 až 17 let je na stejné úrovni jako před legalizací. 

Konopí bylo ve školním roce 2016-2017 nečastějším důvodem pro dočasné vyloučení ze školy (celkem 22 procent) a zásah policie (24 procent). Je ale třeba podotknout, že v tomto roce bylo vůbec poprvé hodnoceno jako samostatný faktor.  Počty úspěšných absolventů od roku 2012 stabilně rostou a stejně stabilně klesá podíl odpadlíků. Nejméně úspěšnými roky poslední dekády byl školní rok 2009-2010, kdy úspěšné odmaturovalo 72 procent studentů, nejúspěšnější byl naopak rok 2016-2017 se 79 procenty absolventů. 

Mladiství uživatelé

Výzkum ukázal, že užívání konopí mezi mládeží ve věku 12 až 17 let je na stejné úrovni jako před legalizací. Podíl rekreačních uživatelů konopí dostáhl v roce 2016 podle výsledků Národního průzkumu užívání drog a zdraví 9,1 procenta, což je vůbec nejnižší číslo od roku 2007. Počet středoškoláků, kteří přiznávají, že konopí vyzkoušeli alespoň jednou, stejně jako pravidelných uživatelů, se od roku 2005 statisticky nemění. Podíl žáků, kteří zkusí konopí před dovršením 13 let, klesl z 9,2 procenta v roce 2015 na 6,5 procenta v roce 2017. Nejčastěji zneužívanou látkou je mezi studenty stále alkohol, který alespoň jednou zkusilo 59 procent z nich, následovaný e-cigaretami (44 procent) a konopím (35 procent).

Zdroj: www.postindependent.com/ 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!