Aktuální článek
Dostane OSN někdy rozum, co se týče konopí?

Dostane OSN někdy rozum, co se týče konopí?

  • Pod vedením předchozího generálního tajemníka Organizace spojených národů (OSN) Pan Ki Muna byly státy, které konopí legalizovaly nebo o legalizaci byť jen uvažovaly, napomínány a obviňovány z porušování desítky let starých mezinárodních protidrogových dohod. Očekává se, že stávající vedení organizace pod taktovkou Antónia Guterrese, bývalého portugalského premiéra a jednoho z hlavních strůjců dekriminalizace všech návykových látek v zemi, zaujme ke konopí výrazně progresivnější postoj. Navzdory této pozitivní změně zůstává OSN ve svých vyjádřeních velmi nejednoznačná.

V červnu letošního roku proběhlo 40. setkání Expertní komise pro závislost na drogách (Expert Committee on Drug Dependence – ECDD) při Světové zdravotnické organizaci (World Health Organization – WHO), jehož hlavním tématem bylo vyhodnocení společenské rizikovosti a terapeutického potenciálu konopí a látek v něm obsažených. 

Dlouho odkládaná schůze

Podle tiskové zprávy WHO se jednalo o vůbec první schůzku komise, kde se otevřeně projednávala oprávněnost zařazení konopí a jeho chemických komponent mezi látky první třídy nebezpečnosti uplatňované na základě Mezinárodních dohod o návykových látkách z let 1961, respektive 1971.

Konopí je nenávykový, přírodní prostředek k léčbě zánětu a představuje tak zajímavou alternativu Tramadolu. 

Tyto dohody slouží k regulaci výroby a prodeje kontrolovaných substancí na mezinárodní úrovni. Konopí a konopná pryskyřice náleží v současné době do nejpřísněji kontrolované skupiny látek společně například se syntetickým opiátem fentanylem a heroinem. Komise v červnu předběžně vyhodnotila studie v konopí obsažených látek, které v současnosti podléhají nejpřísnější mezinárodní kontrole, a dospěla k názoru, že existuje dostatečné množství nových vědecky podložených informací o jejich společenské nebezpečnosti a léčebném potenciálu a je tedy třeba přehodnotit stávající úroveň mezinárodní kontroly. 

Čtyři studie

K problematice byly vydány čtyři publikace pojednávající o zásadních tématech: Konopí a konopná pryskyřice (například hašiš), Konopné extrakty a tinktury (olej, potraviny), Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) a Izomery THC. Expertní komise zároveň diskutovala o úrovni připravenosti OSN na legalizaci čistého neboli purifikovaného kanabidiolu (CBD), který vykazuje dobré výsledky při léčbě některých forem dětské epilepsie, a následně doporučila, aby preparáty obsahující pouze CBD nebyly předmětem mezinárodní regulace, neboť tato látka je prosta psychoaktivních účinků a riziko jejího zneužití nebo závislosti je zanedbatelné až nulové. 

Konopí je mnohem složitější rostlina, než si většina lidí myslí. 

Studie Izomery THC nepřinesla žádné směrodatné závěry či doporučení, protože neexistuje dostatečné množství relevantních dat, všechny ostatní studie ale hodnotí konopí jako relativně bezpečné. Žádná komise OSN nicméně v současné situaci podobná zjištění veřejně nepodpoří. Další schůzka ECCD se konala v listopadu a komise v jejím průběhu kriticky analyzovala rizika a možnosti využití konopí a zabývala se také hodnocením nebezpečnosti některých nově pojmenovaných psychoaktivních látek, například syntetických kanabinoidů, derivátů fentanylu a některých léčiv (Tramadol, Pregabalin). 

Paradoxní srovnání

Lékaři obvykle předepisují Tramadol jako protizánětlivý prostředek, ačkoli nejnovější studie ukazují, že je návykový a riziko vzniku závislosti na něm je značné. WHO přesto trvá na tom, že by neměl být zařazen mezi kontrolované substance. Konopí je přitom nenávykový, přírodní prostředek k léčbě zánětu a je tedy ve srovnání s Tramadolem zajímavou alternativou. Zatím poslední listopadové jednání komise mělo na pořadu také možnou reklasifikaci konopí a jeho složek. Generální tajemník OSN se v současné době zabývá doporučeními jednotlivých členů komise, která budou přednesena Valnému shromáždění až ve chvíli, kdy bude jeho stanovisko formálně připraveno ke schválení.

Není přitom od věci zdůraznit pozoruhodnost situace, kdy organizace bojující dlouhodobě za zachování statusu quo, která je svázána mezinárodními dohodami zakazujícími rostlinu ve všech podobách, zvažuje podporu produktů z této rostliny. Přístup OSN k obhájcům konopí byl až doposud zcela opačný. V roce 2011 přišel magazín High Times o novinářskou akreditaci poté, co bývalá ředitelka tiskového oddělení OSN Isabel Broyerová seznala, že povaha tohoto periodika je nevhodná. Nový ředitel úřadu Tal Mekel udělil High Times v roce 2016 dočasnou akreditaci vztahující se specificky na zasedání Valného shromáždění OSN o návykových látkách. Publikacím zaměřeným na konopí se dodnes nedostává akreditací OSN, ačkoli organizace má hned několik komisí zaměřených na drogovou problematiku, například Úřad OSN pro drogy a zločin, Mezinárodní kontrolní komise pro narkotika nebo Komise OSN pro návykové látky. 

Složitá rostlina a složité otázky

„Konopí je mnohem složitější rostlina, než si většina lidí myslí, a skládá se z několika stovek různých chemických sloučenin. Některé z nich mají psychoaktivní účinky, jiné ne. Některé mohou být, zdá se, s úspěchem používány v medicíně,“ napsala v emailu Daniela Bagozziová, manažerka komunikace Oddělení pro dostupnost léčiv, vakcín a farmaceutik Světové zdravotnické organizace. 

Rozhodnutí pozdržet zveřejnění závěrů expertní komise považujeme za politicky motivované.

 „S tímto faktem na zřeteli musí OSN prozkoumat dostupné důkazy o riziku zneužití, závislosti a dalších společensky negativních fenoménů, stejně jako důkazy o terapeutickém potenciálu rostliny.“ Kritici OSN často spekulují, že liknavost a pomalé tempo jednání a rozhodování jsou důsledkem skutečnosti, že legalizace konopí by byla v přímém rozporu s mezinárodními dohodami o návykových látkách, Bagozziová s tím ale nesouhlasí. „Ať už bude doporučení Světové zdravotnické organizace jakékoli, nemá nic společného s tím, zda v té které zemi k legalizaci dojde nebo ne. Takové rozhodnutí je zcela v gesci jednotlivých států. Na mezinárodní úrovni rozhodují o tom, které látky mají být zařazeny mezi kontrolované substance, Úřad OSN pro drogy a zločin a Komise OSN pro návykové látky,“ uvedla. 

Konopná konference nepomohla

Účastníci Mezinárodní konference o konopné politice (International Cannabis Policy Conference – ICPC) konané v prosinci 2018 v sídle OSN v rakouské Vídni doufali, že budou konečně prolomeny ledy a konopí bude přeřazeno z nejvyšší třídy nebezpečnosti. Doufali ale marně. Všeobecné zklamání potvrdil například Javier Hasse z magazínu Green Entrepreneur.

Novináři a další zainteresovaní přiletěli do rakouské metropole ze všech koutů světa, aby se dověděli, že Světová zdravotnická organizace není ani po třech letech jednání, prověřování a zkoumání schopna ani ochotna vydat kladné stanovisko a podpořit konopí. Tiskový mluvčí pak prohlásil, že výsledky práce odborné komise budou prozatím důvěrné a tedy veřejnosti nepřístupné.

Michael Krawitz, jeden z hlavních aktivistů v rámci think tanku FAAAT, vyjádřil obavy o výsledek celého procesu: „Světová zdravotnická organizace odpovídá na řadu otázek spojených s konopím, ačkoli k tomu neměla a nemá žádný mandát. Doufám, že zástupci organizace najdou odvahu stát si za výsledky vlastních výzkumů. Rozhodnutí pozdržet zveřejnění závěrů expertní komise považujeme za politicky motivované.“ Prozatím si tedy musíme počkat a věřit, že Světová zdravotnická organizace přestane mlžit a vydá ohledně konopí jasné doporučení.

Zdroj: www.forbes.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!