Aktuální článek
LÉČEBNÉ KONOPÍ MÍŘÍ DO PARLAMENTU

LÉČEBNÉ KONOPÍ MÍŘÍ DO PARLAMENTU

  • Počátkem února bylo zákonodárcům i veřejnosti představeno paragrafové znění navrhované zákonné úpravy, která má umožnit legální léčebné využití a výzkum konopí v České republice.

Návrh vypracovala pracovní skupina „s nekonečným názvem“ pod vedením děkana 1. lékařské fakulty UK, profesora Tomáše Zimy, složená z odborníků z řad lékařských společností, ministerstev zdravotnictví, spravedlnosti a vnitra, Národní protidrogové centrály, Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Poslanecké sněmovny a dalších. Vznikla pod záštitou předsedkyně sněmovny M. Němcové a premiéra P. Nečase v reakci na dlouhodobý tlak občanské společnosti, jejímž posledním projevem byla loňská petice občanů, kterou do konce roku podepsalo kolem 11 tisíc osob. Návrh poté projednala skupina poslanců všech parlamentních stran a předloží ho jako poslaneckou iniciativu nejprve vládě a poté Poslanecké sněmovně v březnu 2012. Návrh podávají poslanci M. Němcová a P. Bém za ODS, M. Emmerová a J. Koskuba za ČSSD, R. John a J. Štětina za VV, M. Janek a J. Skalický za TOP09 a Z. Bebarová-Rujbrová za KSČM. Navrhované změny se dotýkají čtyř zákonů, zejména zákona o léčivech a zákona o návykových látkách.

Jak to bude fungovat?

Pokud bude předložený návrh schválen, získají pacienti a výzkumná pracoviště legální přístup k psychoaktivnímu konopí a jeho derivátům. Konopí bude možno za přísných podmínek a na základě licence buď dovážet, nebo pěstovat v ČR. Funkci mezinárodními úmluvami vyžadované agentury pro léčebné konopí bude vykonávat SÚKL (Státní úřad pro kontrolu léčiv), který bude oprávněn na základě

dvoukolového výběrového řízení udělovat licence k dovozu či pěstování konopí soukromým podnikatelským subjektům. Tyto subjekty musí mít povolení k zacházení s návykovými látkami od ministerstva zdravotnictví. Při samotném udělování licencí bude v prvním kole rozhodovat prokázání schopnosti vypěstovat konopí standardizovaným postupem, vedoucím k definovanému obsahu účinných složek, a zajištění stálé kvality a dodržování pravidel správné pěstitelské praxe.

Ve druhém kole je rozhodujícím kritériem poměr nabízené ceny a kvality nabídky. Správní poplatek za udělení licence je stanoven na 2 000 Kč. Předpokládá se udělení tří až deseti takových licencí, aby na jedné straně došlo k vytvoření jakéhosi konkurenčního prostředí, na straně druhé aby se usnadnila kontrola a maximálně omezila možnost úniku konopí na nelegální trh. Licence se bude udělovat maximálně na 5 let s možností jejího obnovení. Veškeré vypěstované konopí bude povinně vykupovat SÚKL, který bude také zodpovědný za kontrolu a distribuci konopí do lékáren.

Elektronický recept

Pacientům s diagnózami, u nichž je konopí považováno za vhodný medikament, bude ošetřující lékař moci konopí předepsat pouze formou elektronického receptu s omezením. Současně musí lékař takovýto recept odeslat do centrálního registru elektronických receptů. Tím se má zabránit neoprávněnému či vícenásobnému předepisování a falšování receptů. Pokud Policie ČR u někoho konopí zjistí, bude si moci kdykoli v tomto registru ověřit, zda ho daná osoba drží k léčebným účelům nebo ilegálně. Lékárník pak po ověření splnění podmínek omezení vydá konopí nebo příslušný preparát pacientovi. Otázku ceny a možnosti hrazení léčebného konopí z prostředků veřejného zdravotního pojištění tento návrh neřeší, po schválení zákonných úprav se toto bude projednávat ve standardním řízení o zařazení léčivých přípravků do režimu úhrad v rámci SÚKLu. Podle vyjádření náměstka ministra zdravotnictví M. Plíška i národního protidrogového koordinátora J. Vobořila je však pravděpodobné, že bude konopí plně nebo alespoň částečně zdravotními pojišťovnami hrazeno. Výsledná cena, ve které budou započteny i náklady na administraci celého systému, by pak každopádně měla být výrazně nižší, než cena na černém trhu.

Časový horizont

Předpokládá se, že v případě schválení návrhu by nejprve přišel na řadu dovoz léčebného konopí, které by při hladkém průběhu celého procesu mohlo být pacientům dostupné již koncem léta letošního roku. Zahájení pěstování léčebného konopí lze očekávat až po proběhnutí řízení o udělení licence, podmíněného splněním řady bezpečnostních, hygienických, technických, pěstitelských a dalších podmínek (zkušenosti ze zemí, které již podobný model zavedly, hovoří o období cca 6 až 12 měsíců). Pokud návrh projde, je jako nejzazší termín pro vstup zákona v platnost uváděno datum 1. 1. 2013.

Nejde o legalizaci marihuany

Všichni, kdo se na připravovaných změnách zákona podíleli, vesměs a mnohokrát opakovali a opakují, že se v žádném případě nejedná o legalizaci marihuany. Jedná se o snahu důsledně oddělit léčebné využití konopné rostliny od rekreačního (zne)užívání. Z této logiky tedy plyne, že ve skutečnosti může jít spíše o krok proti domácím samopěstitelům, neboť soudy již nebudou v těchto případech moci brát zřetel na často používanou argumentaci, že si obviněný své konopí pěstuje právě k léčebným účelům. Navíc se často objevují námitky, že navrhované změny povedou k netransparentnímu udělování licencí, k jakémusi „rozdělování trafik“ a k neúměrnému obohacování úzkých skupin osob nebo farmaceutických firem, napojených na příslušné politiky.

Ať tak či tak, myšlenka na naše politiky nevídaně dobrá, provedení paskvil v rámci limitů prastarých úmluv. Doufejme, že v lékárnách nebudou jen skunky, ale i dobrá venkovka. Ale hlavně nedopusťme, aby se drobní samopěstitelé a uživatelé, kteří se léčí bez diagnózy a elektronického receptu, stali znovu obětmi prudy a pronásledování ze strany jakýchkoli orgánů. Nejlíp totiž léčí ta kytka, kterou si vypěstujeme sami.

Kompletní návrh změn včetně důvodové zprávy: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=82721

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!