Aktuální článek
IACM 50: Pacienti se žloutenkou typu C mají zdravější játra, užívají-li konopí

IACM 50: Pacienti se žloutenkou typu C mají zdravější játra, užívají-li konopí

  • „Ohledně vlivu užívání konopí na chronické onemocnění jater u pacientů s hepatitidou typu C panují mezi lékaři nejasnosti, naším cílem proto bylo prozkoumat, jaký je u těchto pacientů vztah mezi konzumací konopí a prevalencí onemocnění,“ píše se v úvodu abstraktu výzkumu kanadských vědců, jehož závěry byly zveřejněny v září v lékařském časopise Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology.

Autoři analyzovali data celkem více než 188 000 pacientů s chronickým onemocněním jater v důsledku žloutenky typu C z let 2007 až 2014. Mezi nimi identifikovali 4 728 uživatelů konopí a pomocí různých algoritmů a modelů porovnávali výskyt nejen výše zmiňované nemoci, ale i výskyt karcinomů, úmrtnost a délku pobytů v nemocnici a celkové náklady spojené s hospitalizací. Výsledky ukázaly, že „uživatelé konopí netrpěli chronickým onemocnění jater tolik jako neuživatelé“ a že „náklady na jejich léčbu byly v průměru o zhruba 6 000 dolarů (něco přes 120 000 korun) nižší“. Taktéž bylo zjištěno, že u uživatelů konopí je větší šance, že po ukončení hospitalizace nebudou vyžadovat další zdravotní péči. Co se týče nádorových onemocnění jater a počtu úmrtí v průběhu hospitalizace, „mezi sledovanými skupinami pacientů nebyly vypozorovány žádné rozdíly.“ V závěru výzkumníci konstatují, že tato „překvapivá zjištění by měla iniciovat další studie zaměřené na molekulární mechanismy působení konopí.“ Je přitom zajímavé, že velmi podobné (a pro badatele rovněž „překvapivé“) výsledky přinesly i dva velké výzkumy, o kterých jsme v posledních dvou letech informovali v této rubrice (Legalizace č. 41 a 46).

Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov


Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!