Aktuální článek
IACM 50: THC zvyšuje účinnost gabapentinu

IACM 50: THC zvyšuje účinnost gabapentinu

  • Gabapentin (GBP) představuje farmaceutikum nové generace, které se využívá u pacientů s epilepsií, při léčbě bolestivých stavů a mělo by mít dokonce pozitivní vliv i na psychické rozpoložení pacienta. Lék je taktéž předepisován například u syndromu neklidných nohou, bipolární afektivní poruchy nebo dokonce závislosti na kokainu.

V odborném žurnálu Neuropharmacology byly v říjnu publikovány závěry bádání australských výzkumníků z Univerzity v Sydney, kteří se zabývali tím, jaké vzájemné interakce probíhají při podání právě GBP a psychoaktivního kanabinoidu THC. Pokusy probíhaly na myších a cílem bylo zjistit, zda je tato kombinace účinná zejména při zvládání a mírnění neuropatické bolesti (bolest způsobená poraněním nebo poruchou fungování nervového systému).

V rámci studie byla u hlodavců vyvolána neuropatická bolest „prostřednictvím kraniocerebrálního traumatu (úraz lebky a mozku). Podávání GBP v průběhu osmi dní od poranění vedlo ke zlepšení projevů mechanické i tepelné alodynie (bolest způsobená dotykem nebo vjemem, který bolest za normálních okolností nevyvolává) a zhoršení motoriky.“ Při současné administraci GBP a THC došlo v závislosti na dávkách k výraznějšímu zlepšení projevů mechanické i tepelné alodynie, přičemž vedlejší účinky byly typické pro THC – problémy s motorikou, strnulost končetin a utlumení.

V závěru se dočteme, že „terapeutický index kombinace THC a GBP byl větší než u samotného THC, přičemž minimální účinná dávka této kombinace byla 1,7krát nižší, než bylo předpokládáno. Znamená to, že GBP zřejmě synergicky zlepšuje antialodynické vlastnosti THC a zvyšuje jeho terapeutický index. THC by se tak mohl stát vhodným pomocným léčivem v rámci zvládání neuropatické bolesti pomocí přípravků, jako je gabapentin.“ 

www.ncbi.nlm.nih.gov 


Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!