Aktuální článek
Budoucnost konopí jako léčiva

Budoucnost konopí jako léčiva

  • V minulém čísle jsem se zabýval tím, zda se v domácích podmínkách dá vypěstovat konopí v léčebné kvalitě. Mimo jiné jsem zmínil otázku budoucnosti konopí jako léčiva a problematiku informovanosti zastánců i odpůrců konopí. A právě na tato klíčová legalizační témata se zaměříme tentokrát.

Konopí jako léčivo

Pokud se rozhodnete pěstovat si konopí doma, ať už pro léčebné či rekreační účely, výsledkem vašeho zahradničení budou sušené květy samičích rostlin. Ty obsahují největší množství pryskyřice, ve které se nachází široká škála látek, zejména kanabinoidů, terpenů a flavonoidů. Tato směs do značné míry modifikuje léčebné i psychoaktivní účinky rostlinného materiálu. Nejčastěji se konopí konzumuje kouřením či vaporizací. Jelikož kouření má řadu vedlejších negativních vlivů, a navíc částečně znehodnocuje některé přínosné látky, je vaporizace mnohem lepším způsobem konzumace. Při vaporizaci je možné zahřívat rostlinný materiál na poměrně přesně danou teplotu, a tím do jisté míry opět modifikovat účinky konopí. Jednotlivé kanabinoidy a terpeny totiž mají různou teplotu odpařování. Například psychoaktivní kanabinoid THC se odpařuje již při 157 °C, zatímco nepsychoaktivní CBC při 220 °C a například terpen limonen při 178 °C. CBD se odpařuje při teplotách mezi 160 a 180 °C. Z toho vyplývá, že při nižších teplotách lez uvolnit převážně THC a eliminovat odpařování látek s vyšší teplotou vaporizace. Z hlediska nastupující budoucnosti je důležité, že mnoho látek v konopí navzájem modifikuje své účinky. To znamená, že samotné THC bude mít na člověka jiný vliv nežli v kombinaci s CBD či některým terpenem. Řada látek obsažených v konopí má léčebné účinky sama o sobě a dá se získat i z jiných rostlin.

Nastupující generace uživatelů konopí už se nebude chtít piplat s papírky či fajfkami a mít prsty načichlé od trávy.

V současné době lze pozorovat dva přístupy k léčbě konopím. Oba vycházejí z takzvaného doprovodného efektu (angl. entourage effect) neboli synergického působení látek obsažených v konopí. První přístup můžeme nazvat jako celospektrální (full spectrum) – zastánci tohoto přístupu tvrdí, že pouze kompletní spektrum látek obsažených v konopí má největší léčebný i psychoaktivní efekt. Ten lze volit na základě konkrétních odrůd konopí, u kterých je dobře známý obsah a poměr jednotlivých terpenů a kanabinoidů – takzvaný kanabinoidní a terpenový profil. Na základě tohoto přístupu lze například doporučit použití odrůdy Jack Herer ke zlepšení nálady při depresivních stavech nebo požití Girl Scout Cookies při posttraumatické stresové poruše. Druhý přístup se snaží z konopí izolovat jednotlivé účinné látky a zpětně z nich pak vytvářet směsi vhodné pro konkrétní účely. Pro depresivní stavy pak například vytvoří mix látek, jimž bude dominovat THC a limonen. Celospektrální přístup lze aplikovat jak při užívání rostlinného materiálu, tak při jeho extrakci k získání olejů, e-liquidů, dabů a podobně. Při druhém jmenovaném způsobu získáme cokoli, jen ne původní rostlinný materiál.

Kapesní vaporizér pro tekutý extrakt z konopí.

Výhody celospektrálního přístupu jsou nižší náklady na získání léčiva a také snadnější, ale méně přesné testování jednotlivých odrůd při konkrétních zdravotních problémech. S druhým přístupem sice rostou náklady na výrobu léčiva i na klinické testování, ale jedná se o metodu stoprocentně opakovatelnou a velmi pečlivou. Pokud jako léčivo použijeme konopný květ nebo extrakt z něj, může se obsah látek lišit v závislosti na pěstebním cyklu. Při správném pěstebním postupu sice budou rozdíly složení velmi malé a z hlediska účinku zanedbatelné, ale přesto budou. Pokud ale z rostliny izolujeme všechny účinné látky a pak je smícháme přesně podle receptu speciálně vyvinutého pro konkrétní problém, získáme vždy přesně stejný produkt se stejnými účinky. A to je přesně to, po čem dnes volají lékaři. Celospektrální přístup také neumožňuje rychle a spolehlivě zareagovat na nové objevy účinnosti látek z konopí. V konopí je zhruba 144 kanabinoidů, jejichž účinky zdaleka ještě nejsou pečlivě prozkoumány. Většina z těchto kanabinoidů je v konopí obsažena ve stopovém množství. Pokud se například zjistí, že kanabinoid tetrahydrokanabivarin (THCV) má pozitivní vliv při léčbě cukrovky, bude třeba ho nějak z konopí získat. Vzhledem k tomu, že v rostlině konopí je zastoupení THCV velmi malé, bude potřeba začít šlechtit takovou odrůdu konopí, která bude mít vyšší podíl THCV (pokud to vůbec bude možné). To může trvat i přes deset let. Mnohem rychlejší ale bude izolovat i to malé množství THCV z odrůd, které jsou už dostupné. Celospektrální přístup je tedy mnohem méně flexibilní. Cesta izolace účinných látek z konopí a jejich mísení na základě výzkumu účinnosti jednotlivých látek a jejich mixů je tudíž jednoznačnou cestou pro budoucí využití konopí pro léčebné, ale i rekreační účely.


Extrakty a potraviny z konopí

Inhalace konopí, ať už vaporizací nebo kouřením, je v současnosti nejrychlejší a nejefektivnější způsob konzumace. Efekt se dostaví v řádu jednotek až desítek vteřin a trvá od několika minut po několik hodin. Při konzumaci konopí v jídle je nástup účinku poměrně pomalý a může trvat i více než hodinu. O to déle ale účinek trvá. Problémem je dávkování. Při inhalaci člověk poměrně rychle zjistí, zda už se požadovaný účinek dostavil, či nikoli. U jídla musí čekat desítky minut, po kterých navíc může zjistit, že požil větší množství, nežli plánoval. Nicméně ne každému dělá inhalace dobře, a tak řada lidí upřednostňuje možnost vstřebání účinných látek trávicím traktem. Inhalace je přesto nejrozšířenějším způsobem konzumace konopí.

Lékaři budou mnohem více ochotni předepisovat léčebné konopí, pokud budou přesně vědět, kolik jaké látky je v léčivu obsaženo.

Čím více je užívání konopí legální, tím více možností jeho konzumace lidé mají. Od sušeného květu se v posledních letech mnoho lidí přesunulo k užívání extraktů. A moc bych se divil, kdyby se tento trend změnil. Uživatelé konopí už s sebou nemusejí nosit krabičky s rostlinným materiálem a charakteristickým odérem. Deset gramů konopí se najednou vejde do placičky extraktu nebo pár mililitrů oleje či e-liquidu. A navíc nejsou cítit. Elegantně vyhlížející elektronickou cigaretu naplněnou extraktem s vysokým obsahem účinných látek si může běžný uživatel vzít kamkoli. Neprozradí ho ani jinak nápadný pach běžného jointa. Místo deseti potáhnutí stačí jedno. Zapřisáhlé milovníky jointů to neoslní, ale nastupující generace uživatelů konopí už se nebude chtít piplat s papírky či fajfkami a mít prsty načichlé od trávy.

Krystalky 98% CBD.

Z hlediska léčebného využití význam extraktů rovněž poroste. Přesně namíchanou směs účinných látek bude možné získat pouze ve formě extraktu pro inhalaci či pilulky pro spolknutí. Lékaři budou mnohem více ochotni předepisovat léčebné konopí, pokud budou přesně vědět, kolik jaké látky je v léčivu obsaženo. Navíc už užívání konopí nebude spojeno s charakteristickým pachem a představou pacienta motajícího si každé ráno brko do dlouhého papírku. Nové způsoby užívání konopí budou čistější, méně nápadné, účinnější a společensky přijatelnější. Je to jeden z nezbytných kroků, kterými konzumace konopí musí projít, aby se zbavila desítky let pěstovaného obrazu něčeho nepřijatelného a odsouzeníhodného. Mimochodem, ve státech USA, které legalizovaly užívání konopí, klesl a stále klesá podíl lidí, kteří kouří klasické jointy, a naopak stoupl počet těch, kteří pro konzumaci volí méně škodlivé způsoby užívání. Kvalitní extrakce a produkce dalších konopných derivátů je finančně náročnější, a proto je snadnější ji provozovat v legálních podmínkách.

Je konopí dobré, nebo zlé?

Od tématu způsobu užívání léčebného a rekreačního konopí se nyní přesunu k ještě podstatnějšímu tématu, bez kterého se pozice konopí nezmění. Tím tématem je informovanost běžných lidí, odborníků a zákonodárců o konopí jako takovém. Předpokládám, že většina čtenářů magazínu Legalizace patří ke skupině obyvatel, která aktivně vyhledává informace o konopí a má poměrně dobrý přehled o jeho přínosech i nevýhodách. Tato skupina pravděpodobně bude zastáncem legalizace konopí, i když názory na její formu se mohou lišit. Říkejme této skupině třeba umírnění podporovatelé.

Většina lidí si stále tvoří názor na konopí podle zpráv a z vyjádření zákonodárců či policistů.

Ve společnosti se ještě vyskytují další dvě skupiny osob, které legalizaci podporují. Do jedné lze zařadit lidi, kteří poukazují na nesmyslnost potírání rostliny, jež je s člověkem spojená již více než deset tisíc let, a kteří jednoduše nechtějí, aby jim kdokoli něco zakazoval. Tato skupina odmítá jakékoli argumenty proti legalizaci a nedělá si často moc starostí se získáváním podrobnějších informací o konopí a jeho derivátech. Tuto skupinu můžeme nazvat radikálními podporovateli.

A poslední skupinou jsou odborníci na závislosti, lékaři, sociologové, terapeuti, drogoví experti, adiktologové a další specialisté, kteří se vlivu omamných látek na jedince i společnost věnují na nejvyšší odborné úrovni a podporují legalizaci na základě nejen svých bohatých zkušeností a vědomostí, ale především na základě ověřitelných dat a faktů zjištěných a potvrzených nejednou studií. Říkejme jim odborní podporovatelé. Tyto skupiny se do určité míry prolínají a mají své protipóly v radikálních a odborných odpůrcích. Otázkou je, jak velká je skupina umírněných odpůrců. Dle mého názoru neexistuje nebo je velmi malá. A důvodem je právě malá informovanost většinové společnosti a obtížný přístup k relevantním informacím. Skupina umírněných odpůrců nemůže jednoduše být početná proto, že neexistuje dostatek rozumných a relevantních argumentů proti, které by vyvažovaly relevantní a rozumné argumenty pro. Jakkoli se může zdát, že informovanost o konopí, jeho účincích, negativech a pozitivech je ve společnosti dobrá, opak je pravdou. Většina lidí si stále tvoří názor na konopí podle zpráv z mainstreamových médií a z vyjádření konzervativních zákonodárců či policistů. Základním ukazatelem nebezpečnosti konopí je přitom pro mnoho lidí fakt, že je zakázané, a tím pádem pro zdraví a společnost nebezpečné. Jsem přesvědčen, že pokud by bylo konopí legální, bylo by pozitivních a relevantních zpráv o konopí v mainstreamových médiích mnohem více.

Kdo rozhodne o (ne)legalizaci?

O konopí se zajímám skoro dvacet pět let a za tu dobu jsem se setkal se zástupci všech zmíněných skupin a poslechl si jejich názory. Sám sebe bych zařadil na rozhraní mezi umírněné a odborné podporovatele legalizace. Informace o zázračně vyléčených lidech konopím vnímám stejně skepticky jako stigmatizaci konopí jako vstupní drogy. O legalizaci či prohibici rozhodují v našem společenském systému politici. Moc bych si přál, aby své rozhodnutí o této věci učinili na základě vyhodnocení názorů odborných odpůrců a zastánců. Pokud by se přitom dokázali oprostit od dlouholeté stigmatizace konopí a tlaku finančně motivovaných zájmových skupin a dokázali vnímat pozitiva legalizace stejně vážně jako její rizika, byl bych ještě šťastnější. 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!