Aktuální článek
Role lékařů v kontextu rekreační legalizace

Role lékařů v kontextu rekreační legalizace

  • Legalizace konopí je šíří světem a brzy možná zaklepe i na vaše dveře. Znamená to, že lékaři se už nebudou muset zabývat klady a zápory konopí na předpis, ani vysvětlovat pacientům, co a jak – prostě je pošlou do nejbližší prodejny, kde jim odborný personál všechno dopodrobna vysvětlí a odpoví na zvídavé otázky? Právě naopak.

Míst, kde mohou po vzdělání lačnící uživatelé nalézt nestranné informace, nepochybně přibývá, lékaři by nicméně měli být nedílnou součástí diskuze obklopující užívání konopí pro léčebné stejně jako rekreační účely. Jejich role s legalizací rekreačního užívání nezmizí, právě naopak. Je velmi pravděpodobné, že se o konopí začne zajímat více a více lidí, potažmo pacientů.  Ačkoli je konopí rekreačním uživatelům ve státech, kde bylo legalizováno, dostupné skrze e-shopy a kamenné prodejny, paralelně s ním bude vždy existovat svět konopí určeného k léčbě. Jeho distribuce je v Kanadě řízena Nařízením o dostupnosti léčebného konopí a vychází z toho, že konopí bude pacientům dostupné pod dohledem lékaře, přičemž jasné vymezení a oddělení léčebného a rekreačního konopí přináší nemocným řadu výhod. 

Méně předsudků

Pomalu ale jistě mizející stigmatizace a zlepšování společenského povědomí o konopí budou mít s velkou pravděpodobností za následek rostoucí počet experimentálních i pravidelných uživatelů.

Rodiče budou očekávat, že jim praktičtí lékaři vysvětlí, jak mluvit o konopí se svými dospívajícími dětmi. 

 Řada „rekreačních nováčků“ rychle zjistí, že konopí má léčebné účinky – mimo jiné působí analgeticky, zlepšuje kvalitu spánku a mírní úzkost. Právě tito lidé se pak budou svých praktických lékařů ptát, zda je pro ně konopí vhodné a jak ho mají zařadit do svého léčebného režimu. Může je také zajímat, jak se bude snášet s dalšími léčivy nebo zda mají omezit ostatní medikaci v případě, že ji konopí dokáže částečně nebo úplně nahradit.

Nutnost poznat rizikové užívání

Čím více uživatelů rekreačního i léčebného konopí bude, tím větší bude pravděpodobnost, že se někteří z nich stanou rizikovými uživateli. Tito jedinci musejí být v systému včas identifikováni, vzděláni, a pokud je to třeba, musí jim být poskytnuta odborná péče a podpora lékařů.

Léčba duševních onemocnění

Každý třetí Kanaďan splňoval v roce 2012 kritéria alespoň jedné z šesti základních psychických poruch vyvolaných užíváním návykových látek. Dostupnost primární zdravotní péče pro duševně nemocné není dostatečná a velká část nemocných se proto uchyluje k netradičním léčebným metodám a postupům. Konopí je po legalizaci volně dostupné všem zletilým a řada z nich ho zkouší použít jako lék proti nespavosti, depresi, úzkosti a dalším obtížím. Na internetu najdeme zprávy o pozitivních účincích konopí, každá mince ale může mít dvě strany a ani konopí není univerzálním lékem na všechny psychické problémy lidstva. Na jedné straně může mírnit bolest, na druhé straně může ale současně z dlouhodobého hlediska prohlubovat úzkosti a deprese. Tito pacienti jsou pak náchylnější k rizikovému užívání a je třeba jim poskytnout potřebnou podporu a pomoc. 

Lékaři by měli být nedílnou součástí diskuze obklopující užívání konopí pro léčebné stejně jako rekreační účely. 

Potřeba vzdělání a tvorby strategií k minimalizaci rizik pro nezletilé a rodiny

Rodiče budou očekávat, že jim praktičtí lékaři vysvětlí, jak mluvit o konopí se svými dospívajícími dětmi. Bude nutné nabídnout strategie k předcházení možným rizikům a škodám spojeným s užíváním. Lékaři by proto měli být vybaveni znalostmi a prostředky nutnými nejen k rozpoutání, ale především k vedení a moderování veřejné debaty.

Více příležitostí pro lékaře, kteří se chtějí podílet na výzkumu

Uznání faktu, že kanabinoidy mohou být využity k výrobě léčiv, a zájem o jejich vývoj, stejně jako odebrání konopí ze seznamu zakázaných látek otevírají dveře vědeckému uchopení rostliny. Praktičtí lékaři, kteří jsou pro naprostou většinu nemocných bodem prvního kontaktu se zdravotním systémem, by měli v případě zájmu mít možnost podílet se na výzkumu a zainteresovat do něj i své pacienty. Řada licencovaných velkoproducentů pracuje na vytvoření partnerských vazeb s klinikami a nemocnicemi v celé zemi a chtějí s jejich pomocí studovat vliv konopí na posttraumatickou stresovou poruchu, závislost na opioidech, ale i dopad dlouhodobého užívání v zařízeních pro dlouhodobou péči. 

Kontrola konopných pacientů

V červnu 2018 užívalo konopí na předpis více než 300 000 obyvatel Kanady. Jednalo se o pacienty s různými chorobami od epilepsie a roztroušené sklerózy přes rakovinu až po chronickou bolest. Všichni tito lidé potřebují dlouhodobou podporu a odborný lékařský dohled. 

Jasné vymezení a oddělení léčebného a rekreačního konopí přináší nemocným řadu výhod.

Mnoho z nich patří mezi nejzranitelnější členy společnosti – děti s dosud neléčitelnými formami epilepsie, sociálně vyčlenění dospělí trpící chronickými bolestmi, kteří nemohou pracovat a žijí ze sociálních dávek, senioři žijící v zařízeních pro dlouhodobou péči. Bez podpory ze strany lékařů jsou všichni tito konopní pacienti vystaveni riziku. Důkazy naznačují, že konopí může být prospěšné při léčbě mnoha projevů chorob, dokáže ale mnohem víc. Je to fascinující rostlina, která má přesah do mnoha dalších odvětví. Každý má svůj důvod, proč a jak konopí užívá, a psychické, fyzické a spirituální dopady konzumace se u každého projevují jinak. Otevřená a upřímná konverzace s lékařem je v tomto ohledu naprosto klíčová. Dostatečně hluboké znalosti umožní lékařům mluvit bez obalu, inteligentně a s odborným nadhledem. 

Zdroj: www.facebook.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!