Aktuální článek
Editorial 51: Má vlast? Chlast!

Editorial 51: Má vlast? Chlast!

  • Ať už se jedná o novoroční oslavy nebo jakékoli jiné, neuvěřitelná většina společenských událostí v naší drogami oplývající zemi má stejného omamného jmenovatele, kterým však není dnes tolik „kontroverzní“ a zároveň oblíbené konopí či substance názvem „tvrdší“ jako LSD, MDMA nebo meskalin, ale všemi barvami a chutěmi hrající alkohol.

Dle dostupných zdrojů a každodenního pozorování lidí ve svém okolí lze s jistotou tvrdit, že alkohol patří mezi jedovaté látky. V potravinářství hojně rozšířený etanol, pokud se dostane do lidského organismu, otupuje mysl, způsobuje závratě nebo výtržné chování, ve větším než malém množství pak velmi snadno a rychle může přivodit otravu, nezřídka i smrt. Nakonec čísla hovoří jasně, v důsledku nadměrného užívání alkoholu ročně zemře přes 3 miliony lidí na celém světě, což představuje téměř 6 procent všech úmrtí na planetě. V České republice má alkohol každoročně na svědomí přibližně 6 500 lidských životů z více než půldruhého milionu dospělých rizikových uživatelů, u kterých má alkohol vážné škodlivé dopady na jejich fyzické a duševní zdraví.

Původ slova alkohol lze dohledat v arabském výrazu al-kuhl, jímž se označoval jemný prášek sulfidu antimonitého, užívaného ve starověku na oční linky. V přeneseném významu toto slovo znamenalo „podstatu“ či „ducha“ dané substance, v tomto případě antimonu. Časem se jeho význam rozšířil na jakoukoli kapalinu získanou destilací a ještě později se zúžil na popis etanolu, kdy synonyma spirit či špiritus jsou hojně užívaná dodnes. Alkohol je tak duchem dané látky, ze které byl vyroben.

Duchem však nebezpečným, kterým si lidé v doušcích zalévají těla a dusí střízlivého ducha. Zatemňují svou mysl a dávají prostor své zvířecí podstatě, kterou z nich alkohol v podobě rozpouštědla extrahuje. Každý si jistě okolo sebe všiml někoho pod vlivem alkoholu, jak ztratil zábrany, stal se agresivním, sexuchtivým, iracionálním či nelogickým. Jen v České republice se bavíme o téměř pětině dospělých obyvatel, kteří alkoholem den co den poměřují své sklenice a částečně již oslepeni omamujícími účinky nevidí v hrdle lahve, kterou si opakovaně vkládají do úst, smrtící zbraň, ani jakou spoušť tím sobě i svému okolí chystají.

Alkohol je v naší kotlině natolik rozšířenou drogou, že už se dnes téměř nikdo nepozastavuje nad alkoholem doma, v práci i při sportu, nad popíjejícími těhotnými či kojícími matkami nebo otci, kteří pomalu s hrdostí dávají svým předškolákům ochutnat pivo. Nezletilé, kteří se se snadno zakoupenou lahvinkou potulují ulicemi, nemá snad cenu ani zmiňovat.

Vnímám vysokou míru společenské tolerance a nulový stud těch, kteří se s alkoholem v ruce či krvi staví do role autorit a ochránců morálky, když vykřikují jakési zkratkovité závěry o nebezpečnosti konopí, zatímco pro alkoholový opar už nevidí dál než na špičku svého zarudlého nosu.

V čem je tedy konopí nebezpečnější než alkohol?  

Robert Veverka

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

11. ročník akce Semínka seniorům v plném proudu!

Sdružení Legalizace.cz opět v rámci své kampaně rozdává semínka konopí všem dospělým lidem, kteří je hodlají využít k pěstování rostlin pro osobní potřebu. Veškeré informace o kampani, včetně podmínek pro zaslání semínek, naleznete na internetové stránce www.legalizace.cz

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!