Aktuální článek
Legalizace konopí vede ke snížení konzumace alkoholu, tabáku a léků na předpis

Legalizace konopí vede ke snížení konzumace alkoholu, tabáku a léků na předpis

  • Celá řada výzkumů z posledních let ukazuje, že zvýšení dostupnosti konopí má za následek pokles užívání (a také zneužívání) nebezpečných léků na bázi opiátů. Kromě toho ale sesbíraná data naznačují, že pacienti často upřednostňují konopí na úkor škodlivých látek, jako je alkohol, tabák či benzodiazepiny.

Tým kanadských a amerických vědců provedl na konci loňského roku studii dvou tisíců registrovaných uživatelů léčebného konopí v Kanadě, kde je léčba touto rostlinou a přípravky z ní legální už skoro dvacet let. Zúčastnění odpovídali na otázky týkající se užívání nejen konopí, ale i jiných látek. 

Samé pozitivní substituce

Podle výzkumníků téměř 70 procent účastníků uvedlo, že u nich konopí nahradilo léky na předpis (hlavně pak právě opioidy). 45 procent přiznalo, že díky konopí omezilo alkohol. K tomu 31 procent respondentů podle svých slov začalo užívat konopí místo tabáku. Z těch, u nichž konopí vystřídalo alkohol, 31 procent skončilo s pitím úplně, zatímco 37 procent snížilo svou konzumaci alespoň o tři čtvrtiny. 51 procent z těch, u kterých začalo konopí vést nad tabákem, odpovědělo, že nakonec přestalo zcela užívat tabák. 

Konopí je zdá být účinným prostředkem, jak se vyhnout nebezpečným lékům, alkoholu, cigaretám i ilegálním drogám. 

Informace o tom, že konopí substituuje jiné, nebezpečnější drogy, však nejsou ničím novým. Studie z roku 2017 prováděná na pacientech užívajících konopí k léčbě přinesla výsledek, že 25 procent respondentů zcela vyměnilo alkohol za konopí a 12 procent díky této rostlině skončilo s tabákem. V rámci výzkumu z roku 2015 publikovaném v odborném žurnálu Drug and Alcohol Review dokonce konopí převládlo nad alkoholem u více než poloviny dotázaných. Klinická zkouška pod taktovkou britských vědců z University College London zase podávala subjektům CBD a placebo. V konečném důsledku díky CBD došlo u testovaných ke 40procentnímu snížení spotřeby cigaret. 

Ochrana veřejného zdraví

Nespočet studií také ukazuje, že větší dostupnost legálního konopí má za následek celkové snížení míry užívání léků na předpis, z nichž řada má mnoho vedlejších a nebezpečných účinků. Spousta výzkumů se zaměřuje hlavně na omezení užívání opiátů, nicméně najdou se i takové, které vypovídají o zmenšené spotřebě například prášků na spaní, antidepresiv nebo léků proti úzkosti. Kanadská studie z roku 2019 tvrdí, že konopí může pomoci jako náhrada benzodiazepinů (populárního léku proti pocitům úzkosti, který podle Amerického centra pro regulaci chorob zavinil v roce 2017 ve Spojených státech více než 11 500 úmrtí z důvodu předávkování). V rámci tohoto výzkumu prováděného na 146 subjektech došlo za pomocí léčebného konopí k výraznému a trvalému snížení spotřeby léku u pacientů. Výsledky pokusu pak uvádí, že 45 procent ze všech účastněných přestalo benzodiazepiny zcela užívat. 

31 procent respondentů skončilo s pitím úplně a 37 procent snížilo svou konzumaci alespoň o tři čtvrtiny.

Jiná studie ze stejného roku se zaměřila na 1300 amerických registrovaných konopných pacientů, kteří trpí chronickými bolestmi. 22 procent z nich poté potvrdilo, že benzodiazepin vyměnilo za konopí.

Vyvracení starých teorií

Tyto vědecké objevy představují protiargument vůči teorii takzvané vstupní drogy, tedy představě, že osoba, která užívá konopí, je poté náchylnější zkoušet další mnohem silnější a horší látky. Výzkumy zatím ukazují, že konopí naopak spíše pro mnohé slouží jako prostředek, jak se nebezpečným lékům, alkoholu, cigaretám i ilegálním drogám vyhnout. Více a více států postupně ustupuje od absolutního zákazu konopí a naopak směřuje k systematické legalizaci. Je ovšem důležité, aby byly zmíněné trendy nadále monitorovány, aby mohlo být do budoucna možné zjistit, jaký má legalizace konopí dlouhodobý vliv na zdraví a bezpečí společnosti.

Zdroj: thehill.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!