Aktuální článek
IACM 51: Užívání konopí snižuje u mužů riziko kardiometabolického onemocnění

IACM 51: Užívání konopí snižuje u mužů riziko kardiometabolického onemocnění

  • Na konci loňského roku byly v lékařském časopise Psychosomatic Medicine zveřejněny výsledky longitudinální studie, která sledovala „vliv užívání konopí u mužů na kardiometabolická rizika vedoucí k rozvoji kardiovaskulárních onemocnění“.

V rámci takzvaného Pittsburského průzkumu mládeže probíhala pravidelná šetření respondentů, jež začala ve věku sedmi let a probíhala každý rok až do dosažení 32 let. V jejich průběhu byly měřeny hodnoty jako index tělesné hmotnosti (BMI), hladina cholesterolu HDL a LDL, krevní tlak, hladina cukru v krvi a další.

„Vyšší míra užívání konopí souvisí s relativně nižším BMI, lepší hladinou HDL i LDL cholesterolu, nižší hladinou cukru v krvi, nižším systolickým i diastolickým krevním tlakem a celkově tato skupina respondentů splňovala méně kritérií pro rozvoj metabolického syndromu,“ píše se v abstraktu výzkumu. V samotném závěru autoři jednou větou jasně konstatují, že „užívání konopí je spojené s nižším BMI, přičemž nižší BMI souvisí s menším rizikem kardiometabolických obtíží.“

V této souvislosti musíme zmínit ještě jednu novou studii, byť jen teoretickou: v prosinci vyšla v odborném konopném žurnálu Cannabis and Cannabinoid Research práce, jejíž autoři se snažili zjistit, proč mají uživatelé konopí v přibývajících výzkumech nižší BMI a jsou méně obézní – a to dokonce i v případech vyššího příjmu kalorií. V závěru této studie se dočteme, že se „vůbec poprvé podařila prokázat kauzální souvislost v tomto paradoxu, kdy rychlá a dlouhotrvající deregulace CB1 receptoru nastávající prakticky ihned po konzumaci konopí snižuje skladování energie a stimuluje metabolické procesy, čímž pozitivně působí na BMI i při zvýšeném příjmu potravy.“

Zdroje:
www.ncbi.nlm.nih.gov
www.liebertpub.com


Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!