Aktuální článek
IACM 51: Kanabidiol jako účinný prostředek na mírnění projevů PTSD

IACM 51: Kanabidiol jako účinný prostředek na mírnění projevů PTSD

  • Preklinické studie prováděné především na myších naznačují, že CBD má pozitivní účinky na posttramautickou stresovou poruchu (PTSD), a to konkrétně prostřednictvím interakcí tohoto kanabinoidu s endokanabinoidním systémem.

Autoři výzkumu, jehož výsledky byly zveřejněny v prosinci v odborném časopise Journal of Alternative and Complementary Medicine, uvádějí, že „se jedná o první klinickou studii, která se zabývá působením CBD na lidské pacienty s diagnostikovanou PTSD.“

Výzkumu se zúčastnilo jedenáct dospělých pacientů, kteří podstupovali klasickou léčbu v jedné nejmenované psychiatrické klinice. Zdejší pracovníci podávali testovaným subjektům po dobu osmi týdnů CBD, přičemž po celou dobu jim byla poskytována i standardní péče zahrnující mimo jiné psychoterapii a běžně užívané léky. Intenzita projevů PTSD byla hodnocena každé čtyři týdny přímo pacienty pomocí speciálního dotazníkového formuláře.

V závěru studie se píše následující: „Deset z jedenácti pacientů (91 procent) zaznamenalo zmírnění symptomů PTSD. V průměru se na měřené škále jednalo o pokles z 51,82 bodů na 37,14. Kanabidiol byl obecně dobře snášen a žádný z pacientů nemusel přerušit studii předčasně kvůli vedlejším účinkům.“ Autoři proto studii uzavírají konstatováním, že „orální aplikace CBD jako doplněk standardní psychiatrické péče o pacienty s PTSD vedla k redukci symptomů této nemoci. Kromě toho se zdá, že CBD poskytovalo úlevu podskupině pacientů, kteří mají problémy s častými nočními můrami v důsledku svého traumatu.“

Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!