Aktuální článek
Sonda do světa konopných čípků

Sonda do světa konopných čípků

  • Užívání konopí k léčbě řady nemocí je každým dnem populárnější a společensky přijatelnější. Nejrozšířenějšími způsoby užití jsou kouření, vaporizace, konzumace konopných pochutin a zevní aplikace v podobě mastí – zatímco čípky jsou zatím relativně málo známou a využívanou alternativou.

Našel jsem četná svědectví pacientů, kteří mají s touto metodou pozitivní zkušenosti, a rozhodl jsem se zprostředkovat tyto důležité informace široké veřejnosti. Brzy jsem však ke svému nemalému překvapení zjistil, že samotná účinnost konopného extraktu podávaného prostřednictvím čípků je předmětem vášnivým debat. Moje představa o bezproblémově napsaném informativním článku vzala za své a já se pustil do badatelského projektu s cílem prozkoumat tu záplavu informací, vytřídit z nich ty nepravdivé či neověřitelné a lépe pochopit celou problematiku.

Co je vlastně předmětem debaty?

Léky podávané rektálně ve formě čípků se vyznačují rychlým nástupem účinku, snadným vstřebáváním do krevního řečiště a vysokou efektivitou. Stejné výhody mají podle svých zastánců i čípky s konopným extraktem – některé zprávy uvádějí, že se tímto způsobem vstřebá až 70 procent THC, zatímco při kouření nebo ústním podání je to pouze 20 procent.

Typické psychoaktivní účinky jako u kouření nebo orální konzumace konopí s THC se nedostavily.

Odpůrci na druhé straně poukazují na skutečnost, že takových výsledků je možné dosáhnout pouze tehdy, pokud je médium rozpustné ve vodě nebo obsahuje aditiva zlepšující vstřebávání, protože extrakt sám o sobě nedokáže prostoupit stěnou konečníku. Doma vyrobené čípky z kakaového másla či kokosového oleje proto údajně nedokáží dodávat účinné látky v dostatečném množství. Zásadním bodem diskuze je tedy otázka, zda se substance – konopný extrakt bohatý na kanabinoidy – na bázi oleje dokáží v konečníku vstřebávat. 

Jaké jsou výhody čípků?

Užívání čípků obecně má dva zásadní plusy. Prvním je vysoká účinnost – pokud by se tímto způsobem vstřebávalo 50 až 70 procent účinných látek, zlepšuje se významným způsobem poměr výkon / cena a za své peníze tedy dostanete více. Schopnost přenášet do krevního řečiště a následně do postižených oblastí větší dávky kanabinoidů by navíc mohla urychlovat léčbu. Druhou, pro některé ještě důležitější výhodou, je absence většiny psychoaktivních účinků THC. Ty jsou pro některé pacienty v případě kouření, vaporizace nebo ústního podání natolik nepříjemné, že raději na užívání konopného výtažku rezignují, ačkoli by pro ně mohlo být velmi prospěšné. Pokud by se do krevního řečiště mohlo dostat větší množství THC bez psychoaktivních účinků, počet konopných pacientů by se jistě zvýšil. Každá ze stran této debaty se na absenci psychoaktivních účinků dívá jinak. Obhájci tvrdí, že pokud jsou čípky aplikovány správně, tedy do dolní části konečníku, psychoaktivní účinky se nedostaví. Odpůrci naopak považují jejich nepřítomnost za důkaz, že se extrakt nevstřebává a nedostává se do krevního oběhu. Moje znalosti fyziologických vlastností konečníku a jeho zapojení do oběhové soustavy byly nulové, takže jsem se musel dovzdělat. Začal jsem klást všetečné otázky a pídit se po odpovědích. 

Fyziologie konečníku a krevní oběh

Fyziologické vlastnosti a krevní zásobení se v horní a dolní části konečníku liší. Pochopíme-li rozdíl mezi horní třetinou a dolními dvěma třetinami rekta, získáme lepší představu o tom, proč THC při aplikaci čípku do dolní části konečníku nemá obvyklé psychoaktivní účinky. Krev z horní třetiny konečníku je odváděna do vrátnicové soustavy, kde se vstřebávají živiny. Vrátnicová žíla vede krev do jater, kde dochází k jejímu metabolickému zpracování, a dále pak do srdce, které se stará o distribuci látek do organismu. Když se delta-9-tetrahydrokanabinol (THC) dostane do jater, je část z něj přeměněna na ještě více psychoaktivní 11-hydroxy-THC. Při ústním podání je systém zpracování prakticky stejný. Vyšší tlak v horní části konečníku pomáhá rychlejšímu zpracování léků na bázi olejů, což můžeme snadno ověřit, pokud čípek zavedeme hlouběji a rozpoutáme psychoaktivní cirkus.

Dolní dvě třetiny však fungují jinak. O jejich prokrvení se stará iliakální žíla, která játra obchází a ústí přímo do pravé srdeční komory. Obhájci konopných čípků tvrdí, že právě proto má THC při aplikaci čípku do dolní části konečníku malé nebo žádné psychoaktivní účinky. Odpůrci naopak poukazují na to, že tlak je v této oblasti příliš nízký a střevo je pokryto příliš silnou vrstvou hlenu, takže se účinné látky nemohou dostatečně vstřebávat. 

Mají pravdu obě strany?

Byl jsem rozpolcený. Moc jsem si přál, aby byly čípky chybějícím článkem na cestě ke zdravému užívání konopného extraktu, smysl ale dávaly argumenty obou stran a já jsem tedy potřeboval více spolehlivých informací, abych mohl dospět k nějakému jednoznačnému závěru a podělit se o něj se zbytkem světa. Našel jsem mnoho příběhů a svědectví z druhé ruky a několik studií, které byly buď od začátku špatně postavené, nebo obsahovaly prvky, které znemožňovaly jejich využití k analýze užívání čípků vyrobených pouze z kokosového a konopného oleje. Zabředl jsem do nejrůznějších předsudků a předpojatých názorů a jediným řešením bylo vyzkoušet předmět výzkumu na vlastní… kůži. 


Cíl pokusu

V první řadě jsem chtěl zjistit, jaké fyzické a psychoaktivní účinky má aplikace konopného extraktu pomocí čípků. Druhým úkolem pak bylo ověřit, zda se některé metabolity THC vstřebávají do krevního oběhu, a pokud ano, které to jsou a v jakých koncentracích.

Zkušební plán

V přípravné fázi výzkumu jsem nejprve musel dostat ze svého těla veškeré zbytkové THC. Po jednom užití zůstává látka v těle 12 až 24 hodin, u pravidelných konzumentů může být v krvi až týden. Abych si byl úplně jistý, vysadil jsem veškeré formy konopí na dva týdny. Čistá krev je pro přesnost testování množství kanabinoidů zásadní výchozí podmínkou, abstinování navíc zvyšuje citlivost organismu na jakékoli fyzické i psychoaktivní účinky. Samotné testování pak spočívalo v aplikaci jednoho dvoumililitrového čípku s 20 miligramy THC večer před krevními testy a vyhodnocení fyzických i psychoaktivních účinků. V osm hodin ráno jsem si pak chtěl vzít druhý, stejný čípek, abych mohl efekt porovnat. Experiment měl být zakončen odběrem krve o čtyři hodiny později, takže by při rozboru měly být patrny jak aktivní látky z ranní dávky, tak rezidua u té večerní.

Čípky vyhovují pacientům, pro něž nejsou psychoaktivní účinky konopí žádoucí.

Výroba čípků

Než jsem mohl přistoupit k samotné experimentální fázi, musel jsem se naučit vyrábět čípky. Formičky jsem objednal po internetu, naplnil 28 z nich směsí 0,8 gramu konopného extraktu s 50 gramy kokosového oleje, který tuhne při pokojové teplotě, a uložil je do mrazáku. Za předpokladu, že výtažek obsahoval 70 procent THC, bylo ho v každém čípku 20 miligramů. Celý proces byl překvapivě jednoduchý a výsledky byly hned napoprvé skvělé.

Experiment

Po dvoutýdenní očistě nastal moment pravdy. Chystal jsem se bez předsudků podstoupit vědecký pokus a vložit něco do míst, kam jsem nikdy před tím nic nevložil. V šest hodin večer jsem si natáhl latexovou rukavici a zasunul čípek asi pět centimetrů hluboko, aby zůstal v dolní části konečníku, a několik minut jsem vleže na posteli přemítal, jestli jsem všechno udělal správně. Naštěstí mě v té nedůstojné chvíli nevyrušily děti. Postup byl ale velmi jednoduchý a mnohem méně stresující, než jsem čekal. Po nějaké době jsem se zvedl a v koutku duše očekával, že ze mě něco vypadne. Nic se ale nestalo a všechno se zdálo být v normě.

Po deseti minutách jsem nade všechnu pochybnost ucítil první náznaky účinků – dostavil se nepopsatelný pocit klidu, který se mi rozlil celým tělem a po třiceti minutách ještě zesílil. Nebyl jsem klasicky zkouřený, jen úplně bez stresu, jakoby zabalený do tlusté teplé deky. V ústech a čelistním kloubu jsem měl stejný pocit jako po kouření konopí. Po zádech mi zdola až na krk přebíhalo slabé chvění, jako by extrakt zvažoval, jestli nenavštíví i mozek, pak to ale přešlo a hlavu jsem měl od té chvíle po celou dobu experimentu čistou. Cítil jsem se uvolněný, moje schopnost vnímat a přemýšlet nebyla nijak narušena. Když přišel čas jít na kutě, rychle jsem usnul a spal hlubokým, osvěžujícím spánkem celou noc.

Po probuzení jsem nepociťoval žádné známky kocoviny, kterou mám spojenou s konzumací konopných potravin. Následovaly běžné každodenní činnosti a v osm hodin jsem aplikoval druhou dávku stejným způsobem jako večer před tím. Dostavily se naprosto totožné účinky. Celé dopoledne proběhlo v příjemném, uvolněném duchu, s čistou hlavou a bez bolestí. Kolem poledne jsem absolvoval odběr krve, která byla následně podrobena testům na přítomnost kanabinoidů. Brzy poté jsem začal být unavený a asi ve dvě hodiny odpoledne jsem si zdříml. Vzbudil jsem se se skvělým pocitem a čistou hlavou. Ze zpětné vazby, kterou mi můj organismus dával, bylo jasné, že se kanabinoidy zcela vstřebaly, a všechny předchozí pochyby byly ty tam. Experiment byl tedy u konce a mně nezbývalo než čekat sedm až deset dní na výsledky krevních testů. 

Rozbor krve

S napětím jsem očekával výsledky rozboru krve. Pokud se potvrdí významná hladina THC, znamená to, že čípky dokáží skutečně efektivně zprostředkovávat léčebné účinky konopí. Ukáže-li se naopak, že se do mého těla dostalo pouze zanedbatelné nebo dokonce nulové množství THC, budu se muset zamyslet nad tím, co vlastně vyvolalo citelné fyzické změny, které jsem během experimentu pozoroval. Sedm dní po odběru jsem obdržel tyto výsledky analýzy, počítáno v mikrogramech na litr krve:

DELTA-9-THC……nedetekováno < 1,0 µg/l
11-OH-THC…….…nedetekováno < 1,0 µg/l
11-COOH-THC……6,38 µg/l

Závěry

Zaprvé jsem jasně pozoroval fyzické účinky konopného extraktu, oproti tomu typické psychoaktivní účinky jako u kouření nebo orální konzumace konopí s THC se nedostavily. Nebylo pochyb o tom, že se extrakt z čípku v mém těle vstřebal. Je pro mě těžké určit, kolik látky bylo absorbováno, protože jsem nikdy předtím nepociťoval fyzický dopad THC bez psychoaktivní stránky věci. Moje zkušenost podporuje domněnku, že při aplikaci čípku do dolní části konečníku nedochází k metabolickému zpracování THC v játrech – odtud chybějící psychoaktivní účinky. Můj nevědecký názor tedy potvrzuje tuto teorii, a tudíž jsem dospěl k přesvědčení, že kdyby se THC v těle šířilo stejně jako při kouření nebo konzumaci konopných potravin, pocítil bych v mozku stejně intenzivní účinek, jaký prožívalo moje tělo.

Zadruhé jsem chtěl zjistit, zda se THC vstřebává do krevního řečiště, a pokud ano, v jaké koncentraci a které metabolity látky tímto způsobem vznikají. Výsledky krevního rozboru jsou bohužel v naprostém rozporu s nevědeckými závěry, které jsem vyvodil z tělesného prožitku. Nebylo pochyb o tom, že čtyři hodiny po aplikaci čípku s 20 miligramy THC jsem neměl v krvi žádné detekovatelné množství THC ani jeho primárního metabolitu 11-OH-THC (neboli 11-hydroxy-THC). Bylo sice nalezeno malé množství 11-COOH-THC (neboli 11-nor-9-karboxy-THC), tedy sekundárního a nepsychoaktivního metabolitu, ten ale mohl být stejně dobře důsledkem nevelké absorpce z čípku jako i pozůstatkem THC, který se neodboural během dvoutýdenního detoxikačního období. Vzhledem k tomu, že nebyla potvrzena přítomnost THC ani jeho primárního metabolitu 11-OH-THC, je původ sekundárního metabolitu 11-COOH-THC nejasný a k jeho osvětlení by bylo potřeba dalšího výzkumu.

Kdybych podobný experiment prováděl znovu, rozhodně bych absolvoval první krevní rozbor ještě před užitím prvního čípku, abych měl spolehlivý výchozí bod. S ním bych následně mohl porovnávat hodnoty zjištěné po konzumaci a získat tak přesnější představu o tom, jakého původu jsou zjištěné metabolity.

Mé závěry jsou bohužel velmi rozporuplné. Považuji za zřejmé, že pacienti užívající konopí k léčbě problémů v oblasti pánve, kde je čípek v bezprostředním kontaktu s organismem a může tedy přímo distribuovat THC tam, kde je ho třeba, mohou z aplikace konopného výtažku tímto způsobem výrazně profitovat. Pacientům trpícím bolestmi, stresem, depresemi a dalšími duševními poruchami, pro něž nejsou psychoaktivní účinky konopí žádoucí, bych doporučil tuto metodu užívání vyzkoušet a na vlastní kůži se přesvědčit o tom, zda jim bude vyhovovat. U závažných onemocnění, jako je například rakovina, kde je naopak nutné dostat do krevního oběhu vysoké koncentrace THC a dalších kanabinoidů, nicméně nelze ignorovat výsledky krevního rozboru. Užívání čípků by mohlo fungovat v kombinaci s jinými metodami, testy ale jasně ukázaly, že k potřebnému vstřebávání THC tímto způsobem nedochází.

Zdroj: extractcrafter.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!