Aktuální článek
Naděje pro dětské pacienty s poruchami autistického spektra potvrzuje nový výzkum z Izraele

Naděje pro dětské pacienty s poruchami autistického spektra potvrzuje nový výzkum z Izraele

  • Rodiče řady autistických dětí z celého světa už několik let podávají svědectví o tom, jak se jejich potomci díky užívání konopných přípravků uklidnili, lépe komunikují a jsou samostatnější. Zatím v podstatě neproběhly žádné směrodatné výzkumy, které by mohly jejich tvrzení podpořit, avšak to se nyní začíná měnit – především díky Izraeli.

Důkazem budiž nejnovější studie z této země, která přináší jasné důkazy toho, o čem hovoří rodiče autistických dětí. Práce s názvem „Real Life Experience of Medical Cannabis Treatment in Autism; Analysis of Safety and Efficacy“ (Léčba autismu konopím a zkušenosti v běžném životě; analýza bezpečnosti a efektivity) vyšla 17. ledna v britském lékařském časopise Nature a potvrdila, že konopí opravdu může mnoha autistům pomoci zmírnit symptomy nemoci, jako jsou například epileptické záchvaty, neklid nebo výbuchy vzteku.

Velký vzorek

Vědci a lékaři pozorovali po dobu šesti měsíců 188 dětí s poruchou autistického spektra, z nichž většina byli chlapci (81,9 procent) v průměrném věku 12,9 let. Čtrnáct účastníků výzkumu bylo mladších pěti let, 70 malých pacientů mělo mezi šesti a deseti lety a 72 pacientů mezi jedenácti a osmnácti lety. Nejčastější příznaky zahrnovaly „neklid, výbuchy vzteku, nervozitu, problémy s komunikací, narušené kognitivní funkce, úzkosti, inkontinenci a další“. 

Pacienti uvedli, že kvalita života se v průběhu šesti měsíců významně zlepšila. 

„Přestože mnoho lidí postižených autismem dnes užívá konopí, stále nemáme dostatek informací ani o jeho bezpečnosti, ani o specifických příznacích, které se za pomoci této byliny dají nejpravděpodobněji léčit,“ píší autoři studie Lihi Bar-Lev Schleiderová, Raphael Mechoulam, Naama Sabanová, Gal Meiri a Victor Novack. Cíle studie byly proto velmi přímočaré: „charakterizovat skupinu pacientů, kteří podstoupili léčbu autismu pomocí konopí a zhodnotit bezpečnost a funkčnost této terapie.“ Závěr byl přitom jednoznačný: „Konopí je pacienty s poruchami autistického spektra dobře tolerováno a je bezpečnou a efektivní cestou, jak ulevit příznakům nemoci.“ 

Léčba a závěry

Konopí a jedna z jeho aktivních látek – kanabidiol (CBD) – podle rodičů často pomáhají autistickým dětem uklidnit se a zlepšují jejich koncentraci. Dětem trpícím epilepsií může rostlina také pomoci snížit frekvenci záchvatů. Jedním z mnoha rodičů, kteří své autistické děti konopím léčili a zaznamenali významné změny je i Brandy Williamsová, jejíž syn je autista a míval často i epileptické záchvaty. Po konopném přípravku se přestal bezmyšlenkovitě pohupovat tam a zpět a byl schopen jednodušeji komunikovat se svým okolím. Většině účastníků zmiňované izraelské studie byl předepsán konopný extrakt (ve složení 30 procent CBD a 1,5 procent THC) v oleji. Měsíc po začátku výzkumu byli respondenti a jejich rodiče požádáni, aby ohodnotili kvalitu života na Likertově škále v rozmezí od velmi špatné přes špatnou, ani dobrou ani špatnou, dobrou až po velmi dobrou a také aby popsali vedlejší účinky – aby mohli vědci následně porovnat vstupní data s těmi konečnými. 

Přestože mnoho lidí postižených autismem dnes užívá konopí, stále nemáme dostatek informací ani o jeho bezpečnosti, ani o specifických příznacích, které se za pomoci této rostliny dají léčit. 

Na konci šestiměsíční studie bylo z původních 188 účastníků stále aktivně léčeno 155. Ostatní pacienti ze studie odstoupili nebo zvolili jiný typ léčby. 93 ze zbylých 155 účastníků byly znovu zaslány dotazníky. 

Výrazné zlepšení u třetiny

28 z 93 dotazovaných (tedy 30,1 %) zaznamenalo „výrazné“ zlepšení, 50 pacientů (53,7 %) zaznamenalo „průměrné“ zlepšení a šest pacientů (6,4 %) „mírné“ zlepšení. Pouze osm pacientů (8,6 %) odpovědělo, že si nevšimli žádné změny svého zdravotního stavu. Přibližně čtvrtina všech dotazovaných (25,2 %) zaznamenala nějaké vedlejší účinky, většina z nich však nebyla závažná. Nejčastějšími průvodními jevy byl neklid, jež zaznamenalo 6,6 % dotazovaných. Dalšími zmiňovanými byly ospalost (3,2 %), psychoaktivní účinky (3,2 %), zvýšená chuť k jídlu (3,2 %), problémy se zažíváním (3,2 %), sucho v ústech (2,2 %) a ztráta chuti k jídlu (2,2 %). Pacienti dále uvedli, že kvalita života – jejich „nálada a schopnost vykonávat běžné každodenní činnosti“ – se v průběhu šesti měsíců zlepšila. 31,3 % pacientů před zahájením studie uvedlo, že je kvalita jejich života dobrá. Na konci se toto číslo více než zdvojnásobilo na 66,8 %. Takzvaná kvalita života není žádný neurčitý výmysl. Její zlepšení se v reálném světě doopravdy projeví. Například rodiče mnoha účastníků výzkumu zjistili, že děti jsou schopny se po šesti měsících léčby oblékat mnohem samostatněji. 

Autismus a epilepsie

Takřka třetina všech lidí s autismem trpí také epilepsií – onemocněním, na které konopná léčba působí také velmi dobře. 14,4 % účastníků izraelské studie epilepsií také trpělo a stejně jako v případě mnoha dalších výzkumů poruch autistického spektra i zde brali účastníci často další léčiva, která tak mohla vyhodnocení efektivity konopné léčby ztížit. Někteří pacienti užívali například antipsychotika, antiepileptika a antidepresiva. 

Konopí je pacienty s poruchami autistického spektra dobře tolerováno a je bezpečnou a efektivní cestou, jak ulevit příznakům nemoci. 

Z 93 pacientů, kteří odpovídali v závěrečném dotazníku, jich celá třetina mohla u některých z těchto léků snížit dávkování nebo je úplně vysadit. A jedenáct procent přestalo po šesti měsících výzkumu antipsychotika užívat úplně. 

Na dávkování záleží

Ke každému pacientovi musí být v případě dávkování přistupováno individuálně – některým stačila jedna kapka konopného extraktu s obsahem 15 mg CBD a 0,75 mg THC třikrát denně, jiní dostávali třikrát za den až 20 kapek. Přestože je tato studie konečně řádným a vědecky podloženým důkazem toho, jak může konopí pomoci pacientům s autismem, autoři neusínají na vavřínech a tvrdí, že nás v tomto směru čeká ještě mnoho práce: „Výsledky studie sice naznačují, že konopná léčba je bezpečná a může zmírňovat příznaky autismu a zlepšovat pacientům kvalitu života, věříme ale, že klíčovým krokem k důkladnějšímu porozumění tomu, jaký má konopí vliv na poruchy autistického spektra, jsou dvojitě zaslepené randomizované pokusy, kdy ani pacienti, ani lékaři nevědí, kteří z účastníků pokusu užívají placebo a kteří lék.“ 

Zdroj: www.leafly.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!