Aktuální článek
Pozvánka na konferenci Konopí a věda V.

Pozvánka na konferenci Konopí a věda V.

  • Ve středu 17. dubna se uskuteční již pátý ročník odborné konference Konopí a věda, která se tentokrát bude konat na půdě Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Účast na konferenci potvrdili světoznámé osobnosti, které se na podílí na výzkumu, léčbě nebo legalizaci medicinálního konopí.

Jako příklad lze uvést pana doc. Hanuše z Hebrejské univerzity, který se v roce 1992 podílel na izolaci a určení struktury endogenního kanabinoidu, který nazval anandamid. Objev anandamidu byl zásadním průlomem pro další vývoj v oblasti objevování lidského vnitřního kanabinoidního systému a dal vědcům základy k chápání a dalšímu výzkumu mechanismu léčebných účinků konopí.

Dále vystoupí např. doc. Tarkowski z UP v Olomouci nebo  Mgr. Jindřich Vobořil, který působil jako Národní protidrogový koordinátor. Z medicínské problematiky vystoupí MUDr. Hřib a MUDr. Hudeček z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, která  byla prvním státním zdravotnickým zařízením, které začalo s touto léčbou. Mj. v loňském roce bylo v této nemocnici předepsáno celkem 2513 g léčebného konopí, od začátku roku 2019 do dnešního dne bylo léčebné konopí předepsáno 190 pacientům. Nebude chybět pohled na paliativní léčbu konopím onkologických pacientů v podání MUDr. Slámy z MOÚ nebo správná lékárenská praxe při přípravě léčebného konopí pro pacienty a další přednášky, jejichž hlavním tématem bude samozřejmě konopí. Konference je hodnocena 6 kredity v systému celoživotního vzdělávání ČLK.

Program konference:

8:30 Tisková konference

9:00 Úvodní slovo 

9:20 Doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c.mult.; (Asana Bio Group Ltd. Tel Aviv; Hebrejská univerzita, Jeruzalém, Izrael): Současný stav výzkumu kanabinoidů a co dál?

10:00 Prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (Fyziologický ústav LF MU): Nové přístupy v produkci kanabidoidů in vitro

10:25 Prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (Mezinárodní institut pro konopí a kanabinoidy – ICCI) a PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (Farmakologický ústav LF MU): Farmakologie kanabinoidů; Farmakodynamika kanabinoidů a Farmakokinetika kanabinoidů

12:05 Doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D. (VÚRV v.v.i., Centrum regionu Haná; Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci): Metody profilování kanabinoidů – požadavky, možnosti a limity

12:30 Dr. Nirit Bernstein (Institut půdních, vodních a environmentálních věd, Výzkumné centrum Volcani, Izrael): Standardizace sekundárních metabolitů v léčebném konopí: výzvy a možná řešení

12:55 Ing. Luděk Novák (Elkoplast Slušovice s.r.o.; Divize pěstování léčebného konopí): Pěstování KLP v rámci VZ pro stát, dodávka v rámci platných směrnic a pokynů pro GACP, SVP

13:20 Ing. Nikola Jantosová (SÚKL): Aktuální data SÚKL ke konopí pro léčebné použití

13:45 Oběd

14:45 Ing. Pavel Pachta, CSc. (Mezinárodní institut pro konopí a kanabinoidy – ICCI): Léčebné konopí ve světě

15:10 Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip.;(Podané ruce): Konopí v kontextu české i mezinárodní protidrogové politiky. Nechtěné dopady války proti drogám

15:35 MUDr. Radovan Hřib (Centrum pro léčbu bolesti, ARK FN u sv. Anny v Brně): Praktické zkušenosti s preskripcí a používáním konopí pro léčebné použití v České republice

16:00 Mgr. Monika Pecháčková (Nemocniční lékárna, FN u sv. Anny v Brně): Lékárenské zpracování konopí, tipy

16:25 MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (Ambulance podpůrné a paliativní onkologie MOU, předseda Paliativní společnosti ČSL JEP): Konopí v paliativní péči

16:50 MUDr. Filip Hudeček (I. Ortopedická klinika FNUSA) a MUDr. Radovan Hřib (Centrum pro léčbu bolesti, ARK FN u sv. Anny v Brně): Pět týdnů po zlomenině lokte opět operatérem

17:15 Panelová diskuze

…………………………………………………………………

Kde: Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
Kdy: 17. 4. 2019
Vstupenky: 1000 Kč
Web zde

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!