Aktuální článek
IACM 52: Kanabidiol úspěšný v boji s melanomem i glioblastomem

IACM 52: Kanabidiol úspěšný v boji s melanomem i glioblastomem

  • Dvě na sobě nezávislé studie se zabývaly protirakovinným působením CBD. V lékařském časopise Journal of Surgical Research byly v březnu publikovány výsledky bádání týmu z Centra klinické medicíny v Augustě ve státě Georgia, jehož cílem bylo ověřit možné účinky CBD na maligní melanom.

Tento agresivní druh kožní rakoviny je podle autorů „stále rozšířenější a prognóza je i přes pokroky medicíny nedobrá, a proto je nutné hledat inovativní způsoby léčby.“

Na pokusy bylo využito osmnáct myší rozdělených do tří skupin – jedna dostávala dvakrát týdně pět miligramů CBD na kilogram váhy, druhá stejné množství léku Cistaplinu a třetí kontrolní skupina nedostávala nic. Následně byly měřeny velikosti nádorů a doba přežití, což přineslo tyto výsledky: „Ve srovnání s kontrolní skupinou bylo v CBD skupině vypozorováno výrazné zmenšení nádoru a rozdíl v délce přežití byl taktéž statisticky signifikantní.“

CBD přispívá u běžných metod léčby k lepšímu terapeutickému účinku. 

Co se týče Cistaplinu, tato skupina přežila nejdéle, nicméně „z hlediska kvality života a pohyblivosti se zdálo, že myši léčené CBD jsou na tom lépe.“ V závěru výzkumníci konstatují, že „kanabinoidy mají potenciál ovlivnit průběh onemocnění maligním melanomem u myší. Delší doba přežití a potlačení rakovinné aktivity jsou novými zjištěními, které by měly iniciovat výzkumy, jež nám umožní lépe pochopit mechanismy, pomocí nichž by se daly kanabinoidy využívat jako přídavná léčba rakoviny a specificky melanomu.“

Druhá studie zveřejněná na konci ledna v onkologickém žurnálu Oncotarget se zabývala působením CBD v součinnosti s ozařováním a inhibitorem ATM kinázy KU-60019 na buňky glioblastomu, což je agresivní nádor mozku s velmi špatnou prognózou a krátkou dobou přežití. Autoři identifikovali několik mechanismů, jimiž CBD přispívá u běžných metod léčby k lepšímu terapeutickému účinku. 

Zdroje:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov
https://www.ncbi.nlm.nih.gov 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!