Aktuální článek
IACM 52: Konopní pacienti vysazují opioidy a další léky, alkohol i tabák

IACM 52: Konopní pacienti vysazují opioidy a další léky, alkohol i tabák

  • V lednu byly v magazínu Harm Reduction Journal, jenž se zaměřuje na minimalizaci rizik spojených s užíváním legálních i ilegálních substancí, publikovány výsledky kanadského výzkumu více než 2 000 oficiálních konopných pacientů.

Cílem týmu amerických a kanadských vědců bylo zjistit co nejvíce informací o vzorcích užívání konopí a dalších léků a drog mezi pacienty registrovanými v systému léčebného konopí. V části s výsledky autoři sumarizují: „Účastníci byli v 62,6 % případů muži, průměrný věk byl 40 let a nejčastějšími problémy byly bolesti a duševní poruchy (83,7 %). Tři čtvrtiny respondentů užívaly konopí denně a průměrná spotřeba byla 45 gramů na měsíc.“ V té souvislosti je zajímavé zmínit, že české ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv tvrdí, že u nás pacienti v průměru spotřebují (a tudíž i potřebují) pouze kolem šesti gramů měsíčně.

Co se týče nahrazování jiných léků a drog konopím, pacienti nejčastěji uváděli farmaceutika na předpis (skoro 70 % respondentů), alkohol (44,5 %), tabák (31,1 %) a ilegální drogy (26,6 %). Z léků na předpis šlo nejčastěji o opioidy (35,3 %) a antidepresiva (21,5 %).

V závěru autoři shrnují své poznatky následovně: „Tato studie nabízí unikátní vhled do vládního léčebného programu, v jehož rámci pacienti užívají standardizované přípravky z léčebného konopí. Výsledky ukazují specifika a dopady konopné léčby na subjektivně hodnocené užívání opioidů, alkoholu a dalších látek a jsou tak dalšími přírůstky v řadě akademických prací, které naznačují, že zvýšená dostupnost léčebného či rekreačního konopí může vést k nižší míře užívání a následných újem souvisejících s opioidy, alkoholem, tabákem a jinými škodlivými substancemi.“ 

Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov


Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!