Aktuální článek
IACM 52: Konopí nemá vliv na strukturu mozkové kůry

IACM 52: Konopí nemá vliv na strukturu mozkové kůry

  • V odborném žurnálu European Neuropsychopharmacology byly na konci loňského roku zveřejněny výsledky výzkumu, na němž se podílel desetičlenný tým vědců z Austrálie, Nizozemska a Španělska. Jejích cílem bylo prověřit populární tvrzení, podle kterého může užívání konopí vést ke strukturálním změnám ve stavbě mozkové kůry.

Badatelé podrobili zkoumání celkem 261 osob, z nichž bylo 141 uživatelů konopí a 120 neuživatelů. „Ověřovali jsme, zda rozdíly v klíčových oblastech mozkové kůry – mimo jiné její tloušťka, plocha a index gyrifikace (tj. vznik charakteristických mozkových závitů oddělených od sebe rýhami) – nějak souvisejí s užíváním konopí,“ píše se v abstraktu výzkumu. Konkrétně byly porovnávány tyto skupiny: uživatelé versus neuživatelé, pravidelní versus občasní uživatelé a konečně uživatelé, kteří začali v mládí, versus uživatelé, kteří začali v dospělosti, versus neuživatelé.

V závěru se dočteme o výsledcích, které „ukázaly, že morfologie mozkové kůry nijak nesouvisí s tím, zda jedinec užívá konopí, zda je pravidelným uživatelem ani zda začal již v období dospívání nebo v dospělosti.“ Autoři proto konstatují, že „neprokázaný vliv užívání konopí – a to i u problematických uživatelů – na strukturu mozkové kůry odporuje výsledkům předchozích výzkumů, které měly prokázat morfologické změny (zejména u těžkých uživatelů a těch, kdo začali konzumovat konopí před osmnáctým rokem života).“

Velmi podobné závěry přinesly krátce nato další dvě americké studie – jedna z Coloradské univerzity v Boulderu, která sledovala 56 dospělých osob, a druhá z Pensylvánské univerzity ve Filadelfii, které se zúčastnilo 781 dospívajících ve věku 14 až 22 let.

Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov


Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!