Aktuální článek
Konopí a psychóza: Jak je to doopravdy

Konopí a psychóza: Jak je to doopravdy

  • Minulý měsíc byly zveřejněny výsledky nové studie, jejíž autoři tvrdí, že užívání silného či „potentního“ konopí významně zvyšuje riziko vzniku psychózy. A to údajně dokonce natolik, že by až k 30 procentům prvních psychotických zážitků v Londýně a dokonce 50 procentům v Amsterdamu údajně vůbec nedošlo, kdyby v těchto městech nebylo dostupné konopí s vysokým obsahem THC.

Tato čísla samozřejmě vyvolávají otázky a obavy a jsou součástí celé řady prací zaměřených na zdůraznění spojení mezi užíváním konopím a zhoršeným duševním zdravím. Už dřívější výzkumy ukázaly, že kouření konopí souvisí s některými projevy psychóz, například s paranoiou, a vědci vydali v roce 2016 v tomto smyslu dokonce varování. 

Nepovídejte svým dětem nesmysly

Ve Spojených státech nedávno publikovaná kontroverzní kniha Tell Your Children (Povězte to svým dětem) o tom, jak hrozně nebezpečná je legalizace, pak staví celou kapitolu na jednom výzkumu z roku 2013, který našel souvislost mezi konopím a násilím a opíral se přitom o data z amerického státu Washington, kde došlo po legalizaci v roce 2012 k nárůstu počtu násilných trestných činů.

Autoři sami poukazují na skutečnost, že mnoho ze sledovaných tězkých uživatelů žádné příznaky psychózy nevykazuje.

Pokud se ale na všechny tyto závěry podíváme detailněji, nenalezneme žádné definitivní argumenty pro ani proti. Jednou ze zásadních nezodpovězených otázek zůstává, zda konopí opravdu způsobuje psychózu, nebo zda jsou naopak osoby s genetickou predispozicí k duševním chorobám náchylnější k užívání konopí (mnozí se jím i léčí). Každá z těchto teorií má své odpůrce i zastánce a i důkazy je možné aplikovat oběma směry. Studie z roku 2017 pak prokázala částečné překrývání mezi genetickými predispozicemi jak k užívání konopí, tak ke schizofrenii.

Těžcí huliči a občasní uživatelé

Je také třeba si připomenout, že v médiích celého světa diskutovaná nová studie se soustředila na každodenní „těžké“ uživatele rostlin s vysokým obsahem THC a zcela pominula velkou skupinu občasných a nepravidelných uživatelů. Dá se přitom očekávat, že nejjasnější souvislost s určitými riziky se projeví právě u nejtěžších konzumentů. Autoři navíc sami poukazují na skutečnost, že mnoho těchto pravidelných uživatelů žádné příznaky psychózy nevykazuje. Výpočet procentuálního podílu psychóz, jimž by se dalo předejít neužíváním na THC extrémně bohatých odrůd konopí, vychází čistě ze statistických údajů a je tedy třeba dále se zabývat dalšími relevantními faktory. 

Ilegalita brání poznání

Konopí je ve většině světa stále nelegální a jeho výzkum je proto předmětem řady striktních zákonných omezení a regulací. Vědci ani lékaři stále nevědí tolik, kolik by vědět měli. V posledních letech získáváme spíše důkazy o četných medicínských přínosech rostliny, například při léčbě chronické bolesti, nechutenství nebo nespavosti, a americký Úřad pro potraviny a léčiva schválil používání kanabinoidů k léčení některých forem epilepsie.

Pokud se na všechny tyto závěry podíváme detailněji, nenalezneme žádné definitivní argumenty pro ani proti. 

Odborníci z Harvardovy univerzity nedávno dokonce přišli s poněkud překvapivým zjištěním, že kouření konopí má pozitivní vliv na počet spermií v ejakulátu, je nicméně třeba dalšího výzkumu přesné souvislosti mezi kanabinoidy a plodností. Závěrem můžeme říci, že žádná léčiva ani drogy nejsou bez rizika a existuje řada důkazů o spojení mezi konopím a psychózami, ovšem příčinná souvislost nebyla prokázána. Pověst konopí v západních kulturách se v posledních desetiletích zmítá mezi nekritickou adorací jako přírodního léku na cokoli a panickou prezentací rostliny jako vysoce nebezpečné drogy, která způsobuje agresivitu a vede k nárůstu kriminality. Pravda je ovšem, jak už to tak bývá, někde uprostřed.   

Zdroj: qz.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!