Aktuální článek
Stanislav Kudrle: Psychedelika, věda a spiritualita se rozcházejí pouze v interpretaci

Stanislav Kudrle: Psychedelika, věda a spiritualita se rozcházejí pouze v interpretaci

  • S psychologem a psychiatrem Stanislavem Kudrle o přínosech i stinných stránkách psychedelik a jejich využití v terapeutické praxi.

Co si myslíte o současné situaci kolem psychedelik a změněných stavů vědomí?

Vítám zvýšený zájem o seriózní zkoumání účinku psychedelik, jak jej reprezentuje například CZEPS. Současně se obávám důsledků boomu některých psychedelických látek – Ayahuasca, Bufo Alvarius – mezi psychonauty. Jsou zprávy o tom, že jsou používána často mimo kontext ochranných rituálů a následné péče, což může přinést komplikace jak psychonautům, tak záměru seriózně bádat na tomto tématu. Už se to jednou stalo, počátkem 70. let.

Jak si představujete ideální společnost z hlediska psychedelických látek a změněných stavů vědomí? V jakých oblastech života, pro jaké účely a kdo by je měl užívat? 

Zájem o holotropní stavy vědomí (podle Stanislava Grofa) může dál vzrůstat a tím i zájem o různé „technologie“ posvátna a spirituální praxe, včetně užití psychedelik v kontextu léčebného, nebo duchovního rituálu. Nepředpokládám ale takový společenský dopad, jako tomu bylo v 60. letech minulého století. Regulace a užití psychedelik by mělo být spojeno s „poučeným“ využíváním. Tedy v kontextu odborné znalosti účinku těchto látek a určité formální akreditace pro takovou práci. Budou se muset hledat její kritéria. Zohlednit léčebné, spirituální, či kreativní záměry.

Myslíte si, že by zkušenost s psychedeliky nebo změněnými stavy vědomí mohla být součástí profesního vzdělávání v oblasti duševního zdraví či jiných profesí? 

Nemyslím si, že je možné dostat do „osnov“ nějakého obecnějšího vzdělávání psychedelickou zkušenost. Bude to patrně vždy spojitelné jen s osobním zájmem dotyčného o prohloubení zkušenosti například při práci s duševně nemocnými nebo se závislými. 

Psychedelika, věda a spiritualita budou i tématem sympozia, které se uskuteční v rámci akce Velký psychedelický pátek, 19. dubna v Praze. 

Myslíte, že by psychedelické látky mohly mít své místo v náboženské praxi? 

Podobně jako v předchozí otázce je dominantním kritériem osobní zájem jedince, pokud bude nějak legalizováno užití psychedelik.

Co považujete za největší přínos psychedelické zkušenosti? 

Otevření se povaze reality, jak nám ji smysly a kritický rozum nezprostředkují.

Co považujete za stinné stránky a rizika psychedelik či dění kolem nich? 

Otevření se povaze reality, jak nám ji smysly a kritický rozum nezprostředkují. To může přinést výzvy pro integraci, které mohou být velmi náročné a v případě špatného setu a settingu i nebezpečné. 

Jaké největší životní uvědomění Vám přinesly psychedelické látky nebo spirituální praktiky? Které? 

Největší zkušenosti mám s praxí holotropního dýchání. Poznání komplementarity racionálního a neracionálního, hmotného a duchovního. Poznání o propojenosti a souvislostech, které v běžném stavu vědomí nejsme schopni zachytit, případně je nebereme tak vážně. Poznání vnitřního vedení v napojení na pole Vědomí.

Co pro vás osobně znamená spiritualita? 

Řád a tvůrčí princip Existence, přesah.

V čem se podle Vás potkávají psychedelika, věda a spiritualita? V čem se naopak rozchází? 

Mám pocit, že se rozcházejí pouze interpretace těchto tří entit, které samy o sobě jsou v souladu a v komplementárních propojeních.

…………………………………………………………………………………………………………….

Kde se potkávají psychedelika, věda a spiritualita? Mohou hrát psychedelika v budoucnu stejnou roli jako v minulosti náboženství? Jak vypadá spiritualita z rukou lékaře? Jakou roli zde hraje šamanismus? A co na to neurovědy? Budeme vůbec někdy schopni najít shodu?

Zveme Vás ke hledání otázek i odpovědí na akci Velký psychedelický pátek, který proběhne v režii kolektivu Beyond Psychedelics, a kde nebude chybět ani stánek magazínu Legalizace a široká nabídka zajímavých knih. 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!