Aktuální článek
Jak estrogen zvyšuje citlivost na konopí

Jak estrogen zvyšuje citlivost na konopí

  • Mozky mužů a žen se liší. Není tomu tak jen u lidí, ale u všech živočišných druhů. Rozdíly mezi pohlavími jsou zřetelné na všech úrovních – od buněk až po chování celých organismů. Kvůli těmto rozdílům reagují různá pohlaví odlišně na vše od stresu až po psychotropní látky. Jinak tomu není ani s konopím.

Po několik posledních desetiletí se laboratorní výzkum konopí prováděl povětšinou u samců hlodavců (v poslední době se ukazuje, že je to obecný problém mnoha různých odvětví výzkumu). Vědci toto rozhodnutí učinili na základě předpokladu, že kolísající hladiny hormonů během reprodukčního cyklu samic by přinášely nekonzistentní výsledky.

Od počátku špatný přístup

Nyní se však ukázalo, že tento přístup je celkem krátkozraký – teď sice rozumíme chování THC v mozku, ale bohužel jen v tom mužském. Vědci dnes začínají odhalovat důležitý vztah endokanabinoidního systému a pohlavního hormonu estrogenu, který účinky konopí do značné míry ovlivňuje. V důsledku této spojitosti se ale mění vše – počínaje vlivem konopí na vývoj mozku a konče rizikem vzniku závislosti a problémy spojenými s užíváním konopí u mladistvých.

Dle posledních výzkumů má tedy konopí na ženy silnější účinky než na muže.

Studie provedená na krysách však ukázala, že v této tendenci je přece jen jedna výjimka. Ženy tolik netrpí takzvanou žravkou, kvůli které mnozí z nás po večerech chodí loupit do lednice. Ve většině ostatních ohledů jsou však ženy na konopí citlivější. Možná vás to překvapí, ale často to může být výhodou. Například při léčbě bolesti jsou kanabinoidy mnohem účinnější u žen než u mužů. Vědci dále zjistili, že samice potkanů byly po konopí mnohem sexuálně aktivnější než jejich partneři. V jiných případech ale může tato zvýšená citlivost samozřejmě být i na škodu. Ženy jsou při užití vysokých dávek THC například náchylnější k úzkostem a depresi.

Silnější účinky konopí na ženy tedy pravděpodobně vysvětlují, proč se u nich rychleji rozvíjí problémy spojené s jeho užíváním. Kdykoli potkani dostali na drogu chuť, stačilo, aby zmáčkli páčku. Lékaři jim pak podali látku, která obdobně jako konopí u lidí stimuluje receptory CB1. Ve výzkumu se ukázalo, že samičky po tomto prožitku touží mnohem častěji než samci. Tento objev by mohl sloužit jako vysvětlení, jak pohlavní hormony ovlivňují distribuci receptorů CB1 v oblastech mozku, které jsou zodpovědné za příjemné pocity při užívání konopí. 

Estrogen a endokanabinoidní systém

Proč tedy konopí působí na ženy a muže jinak? Odpověď je celkem jednoduchá. Protože ženy a muži mají odlišné hladiny pohlavních hormonů a tyto hormony následně ovlivňují způsob, jakým na nás konopí působí. V tomto vztahu je obzvlášť důležitý pohlavní hormon estrogen, který ovlivňuje chování endokanabinoidního systému. Ženy mají vyšší hladiny estrogenu než muži a tyto hladiny u nich navíc během reprodukčního cyklu kolísají. 

Samice potkanů byly po konopí mnohem sexuálně aktivnější než jejich partneři.

V mnoha oblastech mozku se počet receptorů CB1 mění v závislosti na hladině estrogenu. Estrogen dále zvyšuje množství důležitého endokanabinoidu anandamidu – v důsledku toho pak podporuje činnost celého endokanabinoidního systému. V souladu s tímto zjištěním se ukázalo, že účinky THC jsou nejsilnější ve chvíli, kdy jsou v těle vysoké hladiny estrogenu. 

Proč estrogen?

V počátcích lidského vývoje pohlavní hormony (testosteron u mužů a estrogen u žen) ovlivňují způsob, jakým se mozkové buňky propojují a jak komunikují. Kvůli tomu pak vznikají zásadní odlišnosti mezi mužským a ženským mozkem. V tomto období se tak v závislosti na pohlaví přednastaví naše nervové dráhy, což později ovlivňuje naše emoce a chování. U dospívajících a dospělých žen tedy estrogen aktivuje nervové dráhy, které mají na svědomí jejich vyšší citlivost vůči konopí. Estrogen je tak jeden z důvodů, proč konopí může být více nebezpečné při vývoji mozku u žen. Endokanabinoidní systém hraje při vývoji mozku klíčovou roli a například emoční prožívání a pocity odměny zásadně ovlivňují aktivitu tohoto systému. Aby se mozek mohl vyvinout zdravě, musí zůstat endokanabinoidní systém pod kontrolou a v rovnováze. Když jsou receptory CB1 příliš intenzivně stimulované v důsledku interakce THC a estrogenu, vypadne systém z rovnováhy, což pak může mít neblahý vliv na mozek. Ukázalo se, že dospívající ženy, které užívají konopí, mají větší mozkovou žlázu amygdalu než muži užívající konopí či ženy, které se mu vyhýbají. Tato žláza se nachází v důležité části mozku a protíná jí nervová dráha, která signalizuje nebezpečí. Výzkum potvrdil, že tyto ženy měly horší náladu a oproti svým vrstevníkům častěji čelily úzkostem. 

Při léčbě bolesti jsou kanabinoidy mnohem účinnější u žen než u mužů. 

Ne náhodou studie, které zkoumají vliv užívání konopí u dospívajících na vývoj mozku, poukazují především na vliv užívání vysokých dávek kanabinoidu THC. Zatím se neví, jestli by užívání vyváženějších odrůd, ve kterých je obsaženo více CBD, v takových situacích mělo jiný dopad. Obecně ale CBD tlumí některé negativní účinky THC tím, že mírní jeho působení na receptory CB1. Takže až se příště budete chystat vyzkoušet novou odrůdu či konopný produkt, zamyslete se nad tím, jak působí na vaše kamarády stejného pohlaví. 

Zdroj: www.leafly.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!