Aktuální článek
Neprůhledné světlo – 6. díl

Neprůhledné světlo – 6. díl

  • Vítám vás u 6. dílu seriálu, který je věnován efektivnímu využívání světla při pěstování rostlin pod umělým osvětlením. Všechny výsledky zveřejňované v této sérii vycházejí z rozsáhlého měření, provedeného v Elektrotechnickém zkušebním ústavu v Praze, a to za výrazného přispění výrobce hnojiv Advanced Hydroponic of Holland a firmy Growshop.cz. Toliko úvodem a nyní pojďme k výsledkům samotnému testování.

Pohled zpátky

Pokud náš seriál o světle pravidelně sledujete, pak víte, že jsme se již věnovali spoustě výbojek, reflektorů, předřadníků, a také pěstebním boxům. Jestliže jste u tohoto seriálu poprvé, mohlo by vás zajímat, které výsledky už jsme zde zveřejnili a čeho se týkaly.

V seriálu neprůhledné světlo již vyšlo:

1.      Vysvětlení pojmu fotosynteticky aktivního záření a důležitých parametrů světelných zdrojů.

2.      Vliv vzdálenosti světelného zdroje od plochy na intenzitu osvětlení.

3.      Porovnání předřadníků, LED osvětlení, CFL výbojek a klasických HID výbojek.

4.      Srovnání tří pěstebních boxů a schopností jejich stěn odrážet a rozptylovat světlo.

5.      Porovnání různých reflektorů a jejich reflexních schopností.

Pokud vám některé číslo Legalizace uniklo a chcete si předchozí díly seriálu přečíst, můžete si starší čísla objednat v redakci, nebo stáhnout na www.magazin-legalizace.cz.

Lucalox 750 W, Waveflector XL, Lumatek 750 W

V předchozích dílech seriálu jsem vám několikrát sliboval srovnání 600W HPS výbojky se 750W. Nyní na něj konečně přišla řada. Sám za sebe musím říct, že jsem od 750W výbojky čekal víc. Moje očekávání bylo o to větší, že test probíhal v pěstebním boxu o rozměrech základny 120×120 cm. Pro tento rozměr měla být 750W výbojka naprosto ideální a rozdíl od 600W znatelný, přesněji řečeno, sedmsetpadesátka by měla dávat o 25 % více světla. To se ovšem nestalo. Průměrné hodnoty ozáření plochy fotosynteticky aktivním zářením (FAR) se liší pouze o něco málo přes 2 body. Celkové osvětlení plochy pak o 5 % – dávkou vyšší než 80 FAR/m2 (velmi efektivní osvícení) je pokryto 76 % plochy 750W a 71 % plochy 600W výbojkou. Osvětlení na okrajích plochy je téměř totožné, čili 750 W nepřináší žádné významné výhody oproti 600 W.

Příčinu malého rozdílu můžeme možná najít u předřadníku. Zatímco 600W výbojka byla poháněna předřadníkem Lumatek 600 s regulací osvitu přepnutou na 600SL (SuperLumen), výbojka Lucalox 750 W byla napojena na předřadník Lumatek 750, který regulací osvitu nedisponuje. Nicméně tento drobný nedostatek nehraje při běžném použití žádnou roli, protože Lumatek 750 s regulací osvitu se (alespoň zatím) nevyrábí. Ze 750W výbojky jsme tedy při použití nejmodernějších komponent získali maximum světla a výsledek není nijak oslnivý ani pro nás, ani pro rostliny. Grafické znázornění si můžete prohlédnout na plošných grafech.

Poslední variantou, jak objevit výhody Lucalox 750 W, bylo porovnání spektrální křivky, tedy zjištění, zda v některých vlnových délkách nepředčí srovnávanou 600 W Osram Vialox. Ani v tomto případě jsem ovšem nenašel sebemenší rozdíl. Obě výbojky vyzařují zcela totožné světelné spektrum.

Rozdíl mezi Lucalox 750 W a Osram Vialox 600 W (NAV-T) není nijak oslnivý. K průměrným hodnotám naměřeným na ploše (viz grafy), je třeba doplnit, že dávkou vyšší než 80 FAR W/m2je u

750 W Lucalox ozářeno 76 % plochy a u 600 W 71 % plochy. Zářivka 750 W je o něco lepší, ale rozdíl není příliš významný.

Spektrální křivka halogenidové výbojky Philips HPI-T

Při testování se samozřejmě našla i chvilka k tomu, abychom „přeměřili“ také halogenidové výbojky, tedy výbojky, které jsou vhodné výhradně pro růstovou fázi. Při tomto testu mě čekalo první překvapení. Vystudovaný inženýr, zaměstnanec Elektrotechnického zkušebního ústavu (EZÚ), kde test probíhal a který celé měření zaznamenával, se najednou začal shánět po slunečních brýlích. Proč? Důvod je ten, že 400W halogenidová výbojka vyzařuje vedle FAR také značnou dávku UV záření, které při delším působení způsobuje stárnutí kůže a může poškodit zrak. Při běžném použití halogenidových výbojek pro osvětlení venkovních a uzavřených prostor je výbojka obvykle uchycena ve svítidle, které má plastový nebo skleněný kryt. Kryt UV záření odfiltruje a světlo pak není pro kůži ani oči nebezpečné. Při použití nechráněné halogenidové (MH) výbojky však riziko poškození zraku a kůže existuje. Pokud tedy trávíte víc času v prostoru, kde svítí nechráněná halogenidová výbojka, používejte sluneční brýle a chraňte svůj zrak. Porovnání světelného spektra HPS výbojky a halogenidové výbojky můžete opět vidět v grafu.

Srovnání světelného spektra HPS výbojky Osram Plantastar (červená linie) a halogenidové výbojky Philips HPI-T. Vlnové délky mezi 280 a 400 nm reprezentují nebezpečné UV záření. Vidíte, že halogenidová výbojka ho má dost. Eskalace křivky těsně za hodnotou 800 nm zaznamenává teplo, které výbojky vyzařují. Tak výrazné zvýšení naměříme pouze u HID výbojek, nikoliv u LED modulů nebo CFL výbojek.

Vliv reflektoru na složení světelného spektra

Jistě víte, že rostliny využívají různé části světelného spektra pro různé účely. Některé vlnové délky využívají pro růst, jiné pro kvetení. Složení světelného spektra ovlivňuje i materiál, od kterého se světlo odráží. V našem konkrétním případě tedy materiál, ze kterého jsou vyrobeny reflektory. Byl jsem docela zvědavý, jestli se ukážou nějaké rozdíly při porovnání běžných reflektorů. Nebudu vás napínat, rozdíly se neukázaly. Tedy alespoň ne při porovnání světelného spektra při použití Hobby stínidla, Waveflectoru a Adjust A Wing. Nabízí se však otázka, zda dojde k ovlivnění světelného spektra při použití uzavřených reflektorů, tedy například Cooltube, Powerlux a podobných uzavřených typů, kde světlo prochází skrze různé typy skla. Jestliže vás to také zajímá, pak pro vás mám dobrou zprávu. Testování uzavřených typů reflektorů se bude realizovat a výsledky vám přineseme snad už v dalším vydání magazínu Legalizace.

Světelné spektrum výbojek od různých výrobců

V průběhu celého testování jsem se zaměřoval na porovnávání jednotlivých produktů. Přitom jsem samozřejmě nemohl zapomenout na výbojky se stejným určením, ale od různých výrobců. Vy tak nyní můžete porovnat dvě halogenidové a dvě sodíkové výbojky. Na jednom z grafů, který ukazuje křivku světelného spektra, jsou zobrazeny výsledky měření halogenidových výbojek GIB MH 400 W a Philips HPI-T 400 W. Z hlediska pěstování rostlin (konopí ve fázi růstu), vycházejí obě výbojky výborně, jelikož mají zvýšenou emisi světla v okolí 450 nm, které se ukázalo pro růst optimální. V jednom ohledu je ovšem lepší zvolit výbojku od výrobce GIB. Odpověď, proč tomu tak je, byste snadno našli v předchozím odstavci. Výbojka GIB MH vyzařuje o poznání méně nezdravého UV záření, nežli Philips HPI-T. Cenově jsou obě výbojky srovnatelné.

Pro růstovou fázi vykazují výbojky GIB MH 400 W a Philips HPI-T 400 W optimální hodnoty (zejména v oblasti 450 nm). Z hlediska zdravotního je lepší výbojka GIB MH, protože vyzařuje mnohem méně UV záření (280 až 400 nm).

Další souboj výbojek dvou výrobců se odehrál na poli sodíkových výbojek, konkrétně mezi Osram Plantastar 400 W a GIB Flower Spectre XTreme Output 400 W (dále jen GIB FS 400). Jelikož výrobce GIB Lighting zásobuje pěstitelský trh širokou škálou výbojek všeho druhu, byl jsem zvědavý, jaké světelné spektrum a výkon se skrývá za honosným přídomkem XTreme. Zatímco v testu výbojek halogenidových mi GIB udělala radost, v případě sodíkovek tomu bylo naopak. Světelné spektrum vyzařované oběma testovanými výbojkami je naprosto identické. Lze spatřit jen miniaturní odchylky. Rovněž výkon, tedy naměřená hodnota FAR ve stejné vzdálenosti od obou výbojek, je totožný. V podstatě to vypadalo, že obě výbojky jsou vyrobeny ve stejné továrně, jen je na každé napsaný jiný výrobce. Testovaná GIB FS 400 je přitom o pár stovek dražší, nežli konkurenční Plantastar.

Při porovnání GIB Flower Spectre XTreme Output s konkurenční Osram Plantastar to vypadalo, jako že měříme světelné spektrum jedné a té samé výbojky. Tam, kde je vidět pouze červená křivka, tam jsou hodnoty úplně totožné. Jinde jsou odchylky jen minimální. Plantastar má tu výhodu, že je o pár stovek levnější.

Zhodnocení dosavadních výsledků testu

Tímto dílem seriálu Neprůhledné světlo uzavíráme první část měření. Veškerá dosud získaná data jsem vám již předvedl a pevně věřím, že i srozumitelně objasnil. Na základě poznatků můžeme nyní vytvořit průběžný žebříček kombinací, které zajistí co nejefektivnější využití světla  na ploše 120×120 cm. Pokud by vás zajímalo použití výbojek a stínidel pro jiné rozměry, pak si přečtěte minulé díly Neprůhledného světla.

1. kombinace – maximum pro rozměr 120×120 cm

Kombinace nejvyšší úrovně. Je pravdou, že při nákupu této kombinace sáhnete trochu hlouběji do kapsy, ale luxusní řešení si prostě žádá nějakou tu oběť. Celková cena sestavy je 14 900 Kč, ale za takový nákup dostanete skoro všude 10% slevu.

HOMEbox White XL

Tento pěstební box byl asi největším překvapením celého testu. Oproti stříbrným boxům odráží světlo až o 13 % lépe, a navíc světlo rozptyluje až o 19 % rovnoměrněji, nežli stříbrné pěstební boxy. Výhodou je také nižší cena oproti stříbrným variantám – zhruba 5 200 Kč.

Osram Vialox 600 W ve vzdálenosti 40-60 cm od vrcholků rostlin

Tato vysokotlaká sodíková výbojka je velmi efektivním světelným zdrojem pro danou plochu a ve spojení s uvedeným HOMEboxem, reflektorem A-Wing a předřadníkem Lumatek 600 (viz dále), je dokonalým a navíc osvědčeným řešením. Při navrhované vzdálenosti skvěle osvětlí plochu beze zbytku. Cena – zhruba 1 200 Kč.

Předřadník Lumatek s regulací osvitu

Oproti běžným elektromagnetickým předřadníkům získáte až o 29 % více světla, tedy skoro o třetinu víc! Tento výkon maximálně oceníte především při vrcholné fázi růstu. Cena je samozřejmě vyšší, ale výrobce nabízí prodlouženou záruku až na 5 let. Za dobu životnosti tohoto technického skvostu v klidu spotřebujete dva klasické předřadníky. Cena – 5 500 Kč.

Reflektor Adjust-A-Wing medium s tepelným štítem

Vynikající dílenské zpracování, díky kterému reflektor snadno složíte, navíc zde není nepříjemný efekt prověšení křídel – reflektor dlouhodobě drží svůj tvar. Oproti ostatním testovaným modelům A-Wing nejrovnoměrněji rozptyluje světlo do všech částí dané plochy 120×120 cm. Cena opět o něco vyšší – zhruba 3 000 Kč.

2. kombinace – za méně peněz trochu méně muziky

Tuto sestavu by si asi objednal náš pan ministr financí, kdyby se rozhodl seknout s alkoholem a dal se na dráhu rekreačního huliče. Je to takový průměr, se kterým nikoho neoslníte, ale svůj účel splní relativně dobře. Cena tohoto kompletu jen o málo přesáhne 10 000 Kč.

HOMEbox White XL

Je levnější a nejlepší, tak proč kupovat něco jiného? 5 200 Kč.

Osram Vialox 600 W ve vzdálenosti 40-60 cm od vrcholků rostlin

Na lampě nemá cenu šetřit. 1 200 Kč.

Předřadník GIB PRO-IT 600 W

I když jsou elektronické předřadníky lepší, kvůli jejich ceně si většina pěstitelů pořídí klasiku. Chápu to, když za slušný elektromagnetický předřadník zaplatíte pouze 2 490 Kč.

Reflektor Waveflector XXL

Srovnatelná úroveň osvětlení jako v případě A-Wingu medium. Jen rozptýlení světla je méně rovnoměrné, ale při správném nastavení rozevření křídel získáte velmi podobný výsledek. Po nějaké době se bohužel křídla sama prověsí a nebude je již možné uvést do původního tvaru. Cena 1 390 Kč.

3. kombinace – aby kytky neosleply

Abychom měli výběr světelných komponent pro plochu 120×120 cm kompletní, je třeba zařadit i kombinaci hrůzy. S tímhle tedy žádnou díru do světa pěstování neuděláte. I přesto můžete utratit neuvěřitelných 9 840 Kč.

HOMEbox Silver – dopadl de facto stejně jako Dark Room II, ale je dražší. Proto si zaslouží být na konci žebříčku. Cena zhruba 7 000 Kč.

Výbojka GIB FS 400 W – ne, že by byla špatná, ale v daném případě je to nejdražší testovaná varianta a pro plochu 120×120 cm je lepším řešením 600 W výbojka. Cena 990Kč.

Předřadník MARI 600 W – nese přídomek „nejlevnější na trhu“, a taky nejtrapnější vzhled, o funkčnosti nemluvě. Pořídíte zhruba za 1 600, ale kdybyste si připlatili stovku, získáte o poznání lepší GIB PRO-V-T.

Reflektor Hobby 50×40 cm – pokud jste četli minulý díl, tak víte, proč je zařazen zde… Cena 250 Kč.

Bude se ještě testovat?

Ano, bude, již brzy. Snad to stihneme do příštího vydání Legalizace. Cílem testu budou další reflektory a samozřejmě také reflexní fólie. Strašně mě totiž zajímá, jestli ta nejlevnější bílá fólie náhodou neodráží světlo lépe, nežli všechny ty diamantové a superhypermoderní fólie. Brzy se to dozvíte i vy. A ještě vám dlužím jednu zásadní informaci – jak to roste a kvete pod LED modulem Spectrabox 300 W. Malou ochutnávku, 14 dnů před sklizní, vám nabízím již dnes.

Nic není zadarmo

Celý seriál Neprůhledné světlo vznikl proto, aby pomohl domácím pěstitelům poznat rozdíly v různých typech světelných zdrojů a pěstitelského příslušenství, poskytl spolehlivý klíč při instalaci světel do správné vzdálenosti od rostlin a ukázal, jak dostat k rostlinám co nejvíce potřebného záření. Myšlenka vznikla snadno, provedení testů je ovšem finančně náročné. Děkuji proto všem sponzorům, kteří podpořili tento projekt a svoji podporu neváhali opakovat, abych mohl udělat další testy a měření. Ukázali tak, že jsou ochotní investovat do získání užitečných informací, které jsou k dosažení úspěchů tak důležité.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!