Aktuální článek
Editorial 53: Drogová devítiletka

Editorial 53: Drogová devítiletka

 • „Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 je klíčový koncepční dokument vlády ČR a zároveň programové vyjádření záměrů a postupu vlády při uplatňování opatření za účelem předcházení a snižování škod vyplývajících z užívání návykových látek, patologického hráčství a nadužívání moderních technologií v české společnosti.“ Tak začíná závazný vládní dokument pro koordinaci české protidrogové politiky z pera Jarmily Vedralové, současné koordinátorky a ředitelky odboru protidrogové politiky Úřadu vlády, která ve funkci po osmi letech vystřídala Jindřicha Vobořila.

Dokument, který 13. května schválila vláda ČR, se v následujících devíti letech zaměří prioritně na následující oblasti, v jejichž rámci definuje obecné cíle a zároveň i specifické cíle, činnosti a aktivity, které budou konkretizovány v akčních plánech:

 •  posílení prevence a zvýšení informovanosti;
 •  zajištění kvalitní a dostupné sítě adiktologických služeb;
 • efektivní regulaci trhů s návykovými látkami a závislostními produkty;
 • posílení řízení, koordinace a efektivní financování protidrogové politiky;
 • strategie se bude zabývat i problematikou léčivých přípravků s obsahem psychoaktivních látek, nadužívání internetu a nových technologií a problematikou konopí a kanabinoidů.

Pro naše potřeby nás samozřejmě nejvíce zajímá, jak se nová strategie hodlá vypořádat s konopím, respektive s potřebou jeho racionální regulace. Překvapivě se strategie o konopí jen neurčitě otírá, žádné významné, tedy konkrétní kroky nepřináší, ani nenastiňuje trend, kterým by se Česká republika mohla v příštích devíti letech ubírat. Ačkoli se u nás konopí pro léčebné účely legalizovalo již před šesti lety a my se stali jednou z prvních zemí Evropy, která konopí jako léčivo legislativně uznala, dodnes je pro většinu pacientů konopí nedostupné, ať už z administrativních či ekonomických důvodů. Že by snad strategie nastínila myšlenku pěstování a držení konopí pro osobní potřebu nebo otevřela prostor pro zakládání konopných společenských klubů, i když k této formě regulace směřuje čím dál tím více států světa, o tom si můžeme nechat pouze zdát. V dokumentu si tak přečteme spíše vágní nástřel témat, která nikterak nedefinují způsob dosažení deklarovaných cílů ani jejich následné hodnocení. Spíše se zdá, že se jedná o úkoly z doby minulé, se kterými měla být administrativa vypořádána již dávno, aby dnes mohla reagovat na nové trendy a společenské či ekonomické potřeby uživatelů či obchodníků. Nakonec posuďte sami:

 •  zvýšení dostupnosti konopí pro léčebné účely tak, aby indikovaní pacienti nebyli závislí na nelegálních zdrojích konopí;
 • zvýšení informovanosti veřejnosti o účincích konopí a kanabinoidů;
 •  monitorování užívání konopných produktů s vysokým obsahem CBD a nízkým obsahem THC a jeho dopadů;
 • analýza potřeb, možností a rizik regulace trhu s konopnými produkty;
 • sledování mezinárodního vývoje v oblasti regulace konopných drog a legalizace konopí pro rekreační účely, zejména v členských státech EU, včetně monitoringu společenských dopadů legislativních změn.

Nemohu se tak zbavit dojmu, že namísto aby si vládní strategie kladla za cíl významnou revizi současné prohibiční politiky konopí a jeho uživatelů, spíše jen opatrně našlapuje a vyčkává na změny a výsledky z okolních zemí. Ač se na první pohled zdá být strategické počkat si a poučit z neúspěchů a chyb našich sousedů, tento laxní přístup vlády dozajista povede pouze k tomu, že namísto abychom stanuli v čele moderních zemí s liberální konopnou legislativou, skončíme na chvostu, daleko za všemi zeměmi, jejichž vlády již pochopily, že konopí je lukrativní komodita, která nemá nadále setrvávat v rukou černého trhu a organizovaného zločinu.

Jen efektivní a spravedlivá regulace konopí může všem dospělým zajistit právní jistotu, že konopí má právo být součástí našich životů a má být pouze na nás, jak a za jakým účelem s ním budeme pro svou osobní potřebu nakládat.

Klidný průběh zahrádkářské sezóny přeje

Robert Veverka
šéfredaktor

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!