Aktuální článek
IACM 53: Uživatelé konopí jsou fyzicky aktivnější

IACM 53: Uživatelé konopí jsou fyzicky aktivnější

  • Existuje jen velmi málo odborných prací zabývajících se užíváním konopí v kontextu zdravého životního stylu, například v souvislosti s fyzickou aktivitou, a závěry jednotlivých studií nejsou v žádném případě konzistentní.

Jak se legalizace postupně šíří do dalších a dalších zemí, přibývá dospělých užívajících konopí rekreačně nebo na předpis a v legálních prodejnách se objevují stále silnější odrůdy a výrobky. Tělesná aktivita patří mezi nejdůležitější součásti zdravého životního stylu, většina z nás nicméně nedodržuje ani nejzákladnější doporučení ohledně její četnosti a intenzity. Mezi nejčastěji uváděné důvody pro pasivní způsob života patří nedostatek motivace k cvičení a fyzické obtíže v důsledku nevhodně zvolené nebo prováděné aktivity. Zatím není zřejmé, zda může užití konopí bezprostředně před, v průběhu nebo po cvičení tyto faktory nějak ovlivnit.

Nejnovější výzkum se zabýval postojem a chováním dospělých, kteří užívají konopí ve spojení s fyzickou aktivitou, a to ve státech, kde je legální konzumace pro rekreační účely. Celkem 81,7 procenta z 605 respondentů považovalo užívání konopí při sportu za příjemné, přičemž většina z nich byla mužského pohlaví a v mladším nebo středním věku. I po započítání vlivu věku a pohlaví vyšlo najevo, že sportovci z řad uživatelů konopí se v průměru věnovali aerobním i anaerobním aktivitám více minut týdně. Většina zastánců konzumace konopí před, během nebo po cvičení navíc uvedla, že se tak zlepšil jejich celkový prožitek a také usnadnila regenerace, přibližně polovina pak byla po užití více motivovaná.

Zdroj: ww.frontiersin.org


 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!