Aktuální článek
CBD jako zbraň budoucnosti proti drogové závislosti

CBD jako zbraň budoucnosti proti drogové závislosti

  • Nepsychoaktivní kanabinoid CBD (kanabidiol) podle závěru nové studie dokáže velmi účinně léčit závislost na opioidech. Lékaři ho podávali pacientům závislým na heroinu a zjistili, že dokáže zmírnit jejich chuť na další dávku i abstinenční nervozitu.

„Hnacím motorem závislosti je neodbytná touha po další dávce,“ prohlásila Yasmina Hurdová, vedoucí studie a ředitelka centra specializovaného na výzkum a léčbu závislosti Addiction Institute of Mount Sinai v New Yorku. „Kdybychom objevili lék, který by dokázal toto nutkání potlačit, jistě bychom tím snížili riziko recidivy a předávkování.“ Dnes dostupné léky na závislost, mezi které patří například buprenorfin či metadon, sice poměrně účinné jsou, bohužel se ale příliš často nevyužívají, protože jejich dostupnost v terénu není dostatečná.

Léky jen pro vyvolené

Podle Národního institutu pro výzkum zneužívání návykových látek (NIDA – National Institute on Drug Abuse) se k těmto lékům dostane pouze třetina klientů soukromých center pro léčbu závislosti. Opioidní krize je přitom dnes zásadní společenský problém. Podle zprávy ministerstva zdravotnictví Spojených států z roku 2016 se do odvykacích programů zapojí pouze jeden z pěti závislých, kterým je léčba doporučena. 

CBD dokáže mírnit úzkost a chuť na drogu, ale navíc dokáže mírnit i bolest a zánět – což jsou často prvotní důvody k užívání opiátů.

Odborníci na zdravotnictví upozorňují, že mnohé látky na léčbu závislosti jsou sice oficiálně schválené Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA – Food and Drug Administration), přesto je ale není lehké mezi pacienty distribuovat. Metadon i buprenorfin jsou totiž v podstatě také opiáty, a ty samozřejmě může předepsat jen málokterý lékař. Úřady přísně dohlíží i na předepsané množství. Pacienti, kteří se za pomoci těchto látek léčí, musí také často navštěvovat lékaře. „Celý tento systém je komplikovaný,“ uvedla Hurdová. Přes všechny právní překážky navíc stojí dnešní léčba závislosti na jednom zásadním paradoxu – léky na bázi opioidů sice už po roce léčby snižují úmrtnost až o 59 %, zároveň ale vyvolávají další závislost.

Počet obětí stoupá

Jen ve Spojených státech zabily opioidní drogy od roku 2000 téměř 400 000 lidí. Počet obětí opioidní krize se tedy pomalu blíží ke ztrátám amerických vojsk ve druhé světové válce. „Počet obětí neustále stoupá a my jsme zatím nepřišli s efektivním řešením,“ upozornila Hurdová. Hurdová se svými kolegy nedávno publikovali v odborném časopise American Journal of Psychiatry studii, ve které se zaměřili na 42 dospělých, kteří se léčili ze závislosti na heroinu bez pomoci metadonu a buprenorfinu. Účastníci studie se dříve účastnili různých sociálních programů a měli za sebou pobyt v takzvaných domech na půl cesty (sociálně preventivní zařízení pro resocializaci ohrožené mládeže – pozn. red.) či odvykacích centrech. Heroin užívali průměrně 13 let a většina z nich nepřerušila ani na měsíc. V průběhu studie se však heroinu nesměli ani dotknout.

Aby vědci zajistili objektivitu výzkumu, rozdělili účastníky do tří skupin: jedna dostávala 800 miligramů CBD, další 400 miligramů CBD a poslední pouze placebo. Během prvních tří dnů pacienti dostávali po jedné dávce CBD. Poté následovaly dva týdny, během kterých jim na pravidelných sezeních terapeuti ukazovali fotografie a videa různých přírodních scenérií, ale i záznamy užívání drog a typické obrazy spojené s heroinem – například jehly a sáčky s drogou. V dotaznících pak pacienti vždy zhodnotili míru svého bažení po heroinu a míru úzkosti. 

Počet obětí opioidní krize v USA se pomalu blíží ke ztrátám amerických vojsk ve druhé světové válce. 

Týden po poslední dávce CBD se u pacientů, kteří dostali CBD, v porovnání s těmi, co užívali pouze placebo, dvakrát až třikrát snížila chuť na další dávku heroinu. Hurdová přitom uvedla, že mezi dvěma skupinami s různými dávkami CBD výrazný rozdíl nebyl. Výzkumný tým také účastníkům pravidelně měřil tep a hladinu „stresového hormonu“ kortizolu. Pacienti, kteří užívali CBD, měli tyto hladiny mnohem nižší. 

Slibný potenciál

Vědci při studii používali Epidiolex – první lék na bázi konopí schválený FDA. U mnoha léčiv s CBD dostupných na trhu zatím není známa přesná koncentrace účinné látky. Navíc se v nich mohou vyskytovat nežádoucí pesticidy či dokonce olovo. Hurdová ale uvedla, že u Epidiolexu je přesný obsah CBD i dalších látek přesně určen. „Vyvíjíme lék, ne jen další novou formu rekreačního konopí,“ prohlásila Hurdová. Účastníci studie upozornili pouze na pár případů nepříznivých vedlejších účinků – patřil mezi ně slabší průjem, bolest hlavy a únava. Závěry aktuálního výzkumu potvrzují výsledky dřívější pilotní studie, kterou také vedla Hurdová. Vědkyně se nyní chystá zaměřit na dlouhodobý výzkum, ve kterém by účastníky sledovala po dobu až šesti měsíců.

Studie, která se neztratí

„Jedná se o naprosto zásadní výzkum. Pacienti trpící chronickou bolestí i lidé závislí na opiátech musí čelit obrovskému utrpení abychom jim mohli pomoct, musíme využít jakoukoli možnost, kterou nám medicína nabízí,“ nechala se slyšet Julie Hollandová, psychiatrička působící v New Yorku a bývalá výzkumná asistentka na Lékařské fakultě Newyorské univerzity. „CBD dokáže mírnit úzkost a chuť na drogu, ale navíc dokáže mírnit bolest a zánět – což jsou často prvotní důvody k užívání opiátů,“ dodala Hollandová.

U pacientů, kteří dostali CBD, se dvakrát až třikrát snížila chuť na další dávku heroinu. 

Hurdová poznamenala, že v oboru léčby závislosti konopím zatím stále zůstává spousta nezodpovězených otázek. Vědci například dosud neobjevili ideální objem ani frekvenci dávkování. Způsob, jakým CBD v mozku dokáže potlačit závislost, také zatím zůstává záhadou. Hurdová je však optimistická a ve schopnosti CBD věří: „Není návykové. Pacienti ho nemohou zneužívat. Nemá psychotropní účinky, ale přitom dokáže potlačit závislost a úzkost. Věřím, že díky těmto vlastnostem jednou dokáže zachránit spoustu životů.“

Zdroj: edition.cnn.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!