Aktuální článek
Osobnost legalizace: Joep Oomen

Osobnost legalizace: Joep Oomen

  • Dnes je to dva roky, co zemřel aktivista Joep Oomen, který bojoval více než čtvrt století za ukončení války proti drogám a za spravedlivou drogovou politiku postavenou na lidskosti. Byl zakládajícím členem mnoha nevládních organizací zaměřených na reformu drogové politiky, včetně Evropské koalice pro spravedlivou a efektivní drogovou politiku (ENCOD), konopného společenského klubu Trekt Uw Plantv Antverpách nebo nizozemské obdoby českého hnutí Legalizace.cz: Unie za ukončení konopné prohibice (VOC). V roce 2011 nám Joep poskytl rozhovor, který vám nyní znovu přinášíme.

Co znamená ENCOD?

Evropská koalice pro spravedlivou a efektivní drogovou politiku (ENCOD) spojuje evropské občany, kteří věří, že drogová prohibice je nemravná a nerozumná. Voláme po zavedení zákonů, které umožní regulaci drog, což je jediný rozumný způsob, jak omezit problémy s nimi spojené. Encod chce prosazovat nenásilný aktivismus v zájmu vytvoření veřejné debaty o potřebě ukončit drogovou prohibici. Publikujeme zprávy o stavu drogové politiky v Evropě, vyzýváme k akcím a vytváříme konkrétní iniciativy s cílem dotlačit národní a evropské úřady k reformám drogové politiky.

Jaké jsou vaše největší úspěchy?

Největší úspěchy jsou tři. Za prvé samotné přežití Encodu. Už téměř 18 let poskytujeme platformu evropským občanům, kteří nesouhlasí se současnou politikou, založenou na drogové prohibici. Vznikli jsme na žádost Evropské komise, která potřebuje partnera složeného z občanských organizací pro dialog o vypracování jednotné evropské drogové politiky. Od roku 2000 jsme od Evropské unie ani od národních úřadů nedostali žádný grant, od roku 2004 existujeme pouze díky ročním příspěvkům členů Encodu. Druhý úspěch je schválení Katánské zprávy, balíčku návrhů pro novou drogovou politiku v EU v Evropském parlamentu v prosinci 2004. Po měsících intenzivního lobbování jsme dokázali přesvědčit několik parlamentních skupin, aby tuto zprávu schválily. Zpráva shrnuje, že drogová politika EU stále selhává v plnění svého cíle: signifikantně zredukovat dostupnost a poptávku po drogách. Mimo jiné zpráva doporučuje opřít drogovou politiku o vědecké důkazy, podporovat harm reduction (snižování škod způsobené užíváním drog) a legální užívání ilegálních rostlin a substancí. Zároveň obsahovala doporučení zavést konkrétní mechanismus pro dialog s občanskou společností, s cílem zvýšit její roli v drogové politice. Třetí úspěch je založení Trekt Uw Plant, prvního společenského klubu pěstitelů konopí v Belgii v roce 2006. Cílem bylo vybudovat kolektivní pěstírnu konopí pro osobní potřebu uzavřeného okruhu našich členů. Dvakrát jsme byli stíháni, ale v obou případech jsme byli osvobozeni odvolacím soudem. Od března 2010 jsme polovině členů (asi 70 lidí) rozdali po jedné rostlině. Nebyli jsme zastaveni úřady.

Jak jste spokojen se současnou protidrogovou politikou?

Situace stagnuje od roku 2004, kdy skončila první vlna velkých reforem. Do té doby docházelo postupně v některých zemích k depenalizaci užívání a držení pro vlastní potřebu. Válka s terorismem poté dala novou energii silám, snažícím se udržet alternativní životní styly v podsvětí a ilegalitě, a došlo k posílení prohibice coby základní filozofie drogové politiky. Všechno se dnes ale rychle mění, takže nás mohou čekat různá překvapení. Je nepravděpodobné, že se změny uskuteční na mezinárodní úrovni. Musí přicházet z lokální a národní úrovně, s podporou místního veřejného mínění. Musíme doufat, že současné tolerované systémy coffeshopů nebo společenských klubů konopí, které fungují v Holandsku, Španělsku a Belgii, budou dříve či později přeměněny na legálně regulované modely produkce a distribuce konopí a toto bude příkladem pro další země i další drogy.


Co byste poradil všem, kteří mají zájem něco v drogové politice změnit?

Buďte připraveni na pořádný zápas. Drogy byly vždycky považovány za jednoznačného nepřítele, většina politiků zřídka vyslyší vaše volání, protože se bojí, co by si o nich pomysleli jejich voliči, kdyby najednou začali prosazovat reformu drogové politiky. Ale nikdy nezapomeňte, že bráníte spravedlivou věc, která spojuje miliony lidí po celém světě: ukončení globálního farmaceutického apartheidu, které by umožnilo všem dospělým přístup k substancím, které budou moci užívat ke své léčbě a udržování psychického i fyzického zdraví a k oslavě a užívání si života. Hledejte dobré společníky a jednejte společně.

Co vás těší a co trápí?

Těší mě dělat věci, ze kterých, jak doufám, bude mít spousta lidí užitek. Trápí mě, když musím čelit lžím, pokrytectví nebo nespravedlnosti.

Jaké jsou vaše plány?

Doufám, že do pěti let bude Encod zastřešovat mnoho společenských klubů, které usnadní legální oběh konopí, opia a kokových listů mezi producenty a konzumenty. To celé založené na filosofii obnovitelných zdrojů a Fair Trade obchodu.

Máte pro čtenáře Legalizace nějaký vzkaz?

Get Up, Stand Up, Stand Up for Your Rights!

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!