Aktuální článek
Podle nové studie nemají legální prodejny konopí vliv na vztah teenagerů k rostlině

Podle nové studie nemají legální prodejny konopí vliv na vztah teenagerů k rostlině

  • Děti budou v pohodě: Nová studie ukázala, že výdejny konopí pro rekreační účely nemají vliv na užívání místními středoškoláky ani na jejich vztah k této „droze“.

Poté co bylo konopí v roce 2012 v Coloradu zlegalizováno pro všechny dospělé, mohly se místní samosprávy rozhodnout, zda u sebe povolí vznik prodejen. Odpůrci legalizace tehdy zvedali varovný prst a tvrdili, že existence těchto výdejen zvýší všeobecnou dostupnost trávy a povede k výraznému nárůstu uživatelů mezi mladistvými. 

Konzistentní výsledky hovoří jasně

Předchozí výzkumy ukázaly, že po legalizaci nedošlo ke zvýšení počtu uživatelů konopí mezi mladými lidmi. Zčásti na to zřejmě mají vliv prevenční programy pro mladistvé, financované z daní vybraných právě na prodeji legálního konopí – například známá denverská kampaň High Costs. O krok dál šli výzkumníci z Coloradské státní univerzity v Pueblu, kteří si kromě sledování míry užívání mezi mladistvými zároveň položili otázku: „Jak takováto výdejna ovlivňuje názory studentů na konopí?“ Výsledky vyšly tento měsíc v odborném časopise Journal of Cannabis Research

Přestože bylo v těchto letech na středních školách dostupnější, postoj k němu byl negativnější a studenti měli za to, že je škodlivější. 

Autoři výzkumu sledovali středoškoláky na jihu Colorada a porovnávali průřezové údaje z roku 2013, kdy ještě nebyl spuštěn regulovaný trh s konopím, a údaje z roku 2015, tedy rok po zahájení prodejů. „Na základě porovnání výsledků průzkumů Healthy Kids Colorado z roku 2013 a 2015 bylo zjištěno, že výdejny nemají žádný vliv na množství konopí užívaného mezi studenty ani na to, jak konopí vnímají,“ tvrdí pracovníci Coloradské státní univerzity. Ve třech ze sedmi oblastí, na které se výzkumníci zaměřili, byly první výdejny otevřeny v roce 2014. Průzkum probíhal celkem na dvanácti vybraných středních školách. Konkrétně byly studentům pokládány následující dotazy:

  • „Kolikrát jste během posledních třiceti dnů užil/užila konopí?“
  • „Jak snadné je pro vás si konopí opatřit?“
  • „Jak velké riziko zdravotní újmy (nejen fyzické) podle vás podstupují lidé pravidelně užívající konopí?“
  • „Jaké jsou podle vás negativní dopady užívání konopí na lidi ve vašem věku?“ 

Hříchy našich otců

Celkově vzato výzkumníci zjistili, že užívání konopí a pohled na něj byl mezi studenty konzistentní, a to bez ohledu na to, zda je v jejich okolí výdejna nebo ne. Při porovnání údajů z doby před a po legalizaci výdejen došli výzkumníci k tomuto závěru: „Jak v roce 2013, tak v roce 2015 studenti z oblastí, kde se objevily v roce 2014 první výdejny, užívali konopí ve větším množství, zároveň na konopí nahlíželi pozitivněji a považovali ho za méně škodlivé a hůře dostupné než studenti, v jejichž blízkosti se výdejny nenacházejí.“

Předchozí výzkumy ukázaly, že po legalizaci nedošlo ke zvýšení počtu uživatelů konopí mezi mladými lidmi. 

To naznačuje, že výdejny byly po legalizaci povoleny především v oblastech, ve kterých byl již dříve všeobecný postoj ke konopí pozitivní. Autoři výzkumu proto také diskutují o tom, zda se v mladých lidech „neodrážejí názory dospělé části obyvatelstva“, která o povolení výdejen v místních samosprávách rozhodovala. Dále bylo zjištěno, že v oblastech bez výdejen byl postoj studentů ke konopí v roce 2015 dokonce negativnější než v roce 2013. Proč tomu tak je, však výzkumníci dosud nezjistili a chtějí se tímto tématem dále zabývat.

„Co se týče užívání, škod, dostupnosti a rozdílných názorů na výdejny konopí v oblastech, v nichž jsou povoleny, byl rozdíl mezi roky 2013 a 2015 zanedbatelný,“ konstatuje se v závěru. „Celkově však konopí na popularitě ztratilo. Přestože bylo v těchto letech na středních školách dostupnější, postoj k němu byl negativnější a studenti měli za to, že je škodlivější.“ Mezitím v časopise Journal of Adolescent Health vyšla další studie, podle které začínají být mladí lidé, kteří sami konopí neholdují, k uživatelům tolerantnější.

Zdroj: www.marijuanamoment.net

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!