Aktuální článek
IACM 53: Vztah mezi motivací ke konzumaci konopí a problematickým užíváním

IACM 53: Vztah mezi motivací ke konzumaci konopí a problematickým užíváním

  • Systematické sledování problematických uživatelů konopí bohužel nezahrnuje důvody, které k takovému chování vedou, ačkoli cílení na individuální potřeby je v tomto ohledu zásadní.

Nedávný výzkum španělských odborníků, jehož závěry byly publikovány v časopise Adicciones, se zabýval motivací k užívání konopí u dospělých a jejímu spojení s problematickými vzorci chování. U celkem 468 dospělých konzumentů z Barcelony, kteří užili konopí v předcházejících 60 dnech, zaznamenávali vědci sociodemografické údaje, vzorce užívání a hlavní pohnutky k němu vedoucí. Ty byly následně zařazeny do kategorií podle klasifikace Marijuana Motives Measures (MMM) a byla provedena analýza spojující jednotlivé druhy motivace se sociodemografickými proměnnými a pravděpodobností rozvoje problematických vzorců užívání. 35 procent respondentů užívalo konopí kvůli pozitivnímu pocitu, 29 procent ze zvyku a 25 procent jako prostředek k vyrovnání se s negativními emocemi nebo situacemi. Poslední zmiňovaný důvod je pak ve srovnání s ostatními spojen s četnější konzumací (až čtyři jointy denně), vyšší pravděpodobností rozvoje problematického užívání (77 procent oproti 64 procentům v průměru) a vyšší společenskou zranitelností (nezaměstnanost – 57 procent oproti průměrným 37 procentům, nízký stupeň dosaženého vzdělání – 14 procent oproti 8 procentům).

Vyrovnávání se s negativními emocemi a situacemi je hlavní motivací každého čtvrtého konzumenta konopí a zároveň signálem sociální zranitelnosti a většího rizika rozvoje problematického užívání. Autoři na závěr poznamenávají, že péče zaměřená na individuální potřeby každého problémového uživatele spojená s preventivními kroky (například emočním a sociálním vzděláváním) a klinickými postupy (psychoterapií) může být pro tuto skupinu významným přínosem.

Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!