Aktuální článek
Stovky odborníků a desítky organizací apelují na premiéra a ministry: Neberte drogy z Úřadu vlády!

Stovky odborníků a desítky organizací apelují na premiéra a ministry: Neberte drogy z Úřadu vlády!

  • Praha, 3. července - České organizace a odborníci, kteří se zabývají politikou drog a závislostí, se spojili pod výzvou Neberte drogy… z Úřadu vlády!, která apeluje na vládu České republiky, na premiéra i jednotlivé ministry, aby odmítli přesun protidrogové politiky z Úřadu vlády na Ministerstvo zdravotnictví. S tímto nápadem přišel utajeně, bez jakéhokoliv projednání s odbornou veřejností či s Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky premiér a současně předseda této Rady, Andrej Babiš, který přitom stejný nápad zarazil loni v lednu. Dnes má premiér podepsat materiál na vládu, který v rámci systemizace drogy z Úřadu vlády přesune. Přesun nadrezortního útvaru někam hluboko do struktury Ministerstva zdravotnictví, jak je navrhováno, způsobí praktickou likvidaci smysluplného řízení této politiky.

Odborníci z celé republiky, včetně krajských protidrogových koordinátorů, varují, že tímto krokem dojde nenávratně ke zničení funkční české protidrogové politiky založené na principu harm reduction, která je celosvětově udávaná za vzor v přístupu k závislostem. České organizace a odborníci se proto obracejí hromadně i jednotlivě na všechny členy vlády, z nichž mnoho jsou současně členové Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky – Jan Hamáček, Jana Maláčová, Robert Plaga, Adam Vojtěch, Tomáš Petříček, Alena Schillerová, Marie Benešová, Lubomír Metnar – a žádají je, aby se zasadili o neschválení tohoto přesunu, a současně, aby spolu s odbornými členy Rady vlády vyvolali její mimořádné jednání.

Helena Rampachová, předsedkyně rady Asociace nestátních organizací: “Nízká kompetentnost Ministerstva zdravotnictví v oblasti protidrogové politiky se projevuje dlouhodobě, obzvláště zřetelná je právě v těchto dnech, kdy ministr Vojtěch Adam odmítl dopisem z 28. července řešit katastrofu, kterou způsobilo jeho ministerstvo snížením peněz na výměnu injekčních stříkaček a poskytování substituční léčby, jak jsme informovali před dvěma týdny. Kvůli přístupu pana ministra tak můžeme očekávat nárůst nebezpečí přenosu HIV a žloutenky, protože uživatelům nebude dodáno několik set tisíc čistých a bezpečných injekčních stříkaček. Zhorší se také kriminalita, protože několik stovek lidí nebude moci vstoupit do substituční léčby. Na toto ministerstvo nemůže přejít celá agenda protidrogové politiky! Obrátíme se na ministra zdravotnictví, Adama Vojtěcha, který je současně také členem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, a budeme o tom s ním chtít osobně jednat.“

Helena Rampachová: “Česká protidrogová politika funguje dobře právě pro to, že spolu všechny složky komunikují a o odborných věcech se jedná. To, co se teď děje, lze proto označit za puč Úřadu vlády a Ministerstva zdravotnictví, kteří chtějí v tichosti obejít všechny partnery jak z odborných členů Rady vlády, tak z ministerstev. Všichni odborní členové přitom s přesunem vyjádřili ostrý nesouhlas!”

Petr Hrouzek, předseda sekce adiktologických služeb Asociace poskytovatelů sociálních služeb: “Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky je největší profesní organizací sdružující poskytovatele sociálních služeb v České republice. Je nepřijatelné, aby se o osudu sociálních služeb se stovkami zaměstnanců a desítkami tisíc klientů rozhodovalo bez řádného odborného i politického projednání. Právě nadrezortní postavení odboru protidrogové politiky umožňuje koordinovat síť adiktologických služeb, které jsou ve své podstatě mezioborové. Nedovedeme si představit, že by s takovým přesunem mohla souhlasit ministryně práce a sociálních věcí, Jana Maláčová, jako členka Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky! Je důležité se ptát i ministra školství, Roberta Plagy, zda přesun této agendy na Ministerstvo zdravotnictví podpoří s ohledem na mezioborovou podstatu primární prevence, jejíž standardy má Ministerstvo školství v gesci.

Vzhledem k platné legislativě, kterou jsou povinny se jednotlivé rezorty řídit, je zamýšlený přesun obrovským rizikem a představuje systémové ohrožení kontinuity financování adiktologických služeb.”

Jindřich Vobořil, ředitel Společnosti Podané ruce, o.p.s., předchozí Národní protidrogový koordinátor: “Přesun agendy na Ministerstvo zdravotnictví se objevuje v úvahách úředníků z Úřadu vlády pravidelně. Na Úřadě vlády to tvoří totiž podstatnou část agendy a oni to tam nechtějí, protože chtějí “klid na práci”. Neuvědomují si ale, že tím zničí fungující politiku, která funguje jenom díky nadrezortnosti Úřadu vlády. Přesun pod jakékoliv ministerstvo z podstaty věci znamená, že se to bude řešit jen úzkým jednorezortním pohledem. Dnes je šéfem Rady vlády premiér, který je nejsilnější politickou figurou a může úkolovat celou státní správu. To ministr zdravotnictví nemůže. Tím se vylučuje možnost, aby se nadále dělala tato politika kvalitně.”

Vojtěch Janouškovec, předseda České asociace adiktologů: “Adiktologie je v širokém slova smyslu obor, která je současně jako zdravotnický, tak sociální. Obě tyto složky jsou zde zásadním způsobem zastoupeny, nemůže být jedna potlačována na úkor druhé. Do doby, než zde bude speciální zákon upravující tuto oblast, nemůže být řeč o přesunu z nadrezortního Úřadu vlády, který jediný si může dovolit úkolovat ostatní rezorty spravované jednotlivými ministry. Přesunem kamkoliv jinam by se řízení této agendy rozpadlo!”

………………………………………………………………………………………………………………

Seznam ministrů, kteří jsou současně členové Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky: https://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/rada/
Stále se rozšiřující seznam organizací a jednotlivců, kteří odmítají přesun drogové agendy z Úřadu vlády: http://nebertedrogy.cz/. V době konání tiskové konferenci jde o číslo kolem 400 podpisů.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!