Aktuální článek
Klesá v Americe díky dekriminalizaci konopí domácí násilí?

Klesá v Americe díky dekriminalizaci konopí domácí násilí?

  • Nedávno dokončený výzkum přišel se závěry, podle kterých v amerických státech, kde byly zmírněny prohibiční konopné zákony, došlo k poklesu počtu vážných zranění v důsledku domácího násilí.

Řada lidí si kvůli dlouholeté propagandě „marihuanového šílenství“ (tzv. reefer madness – pozn. překl.) dodnes myslí, že uživatelé konopí mohou být velmi násilní. Vědci z Pensylvánské univerzity ve Filadelfii nicméně přišli se zcela opačným tvrzení – podle jejich studie ubylo po dekriminalizaci případů domácího násilí, které končí zlomeninami, tržnými ranami či jinou vážnou újmou na zdraví. Je ovšem zajímavé, že ačkoliv došlo ke snížení míry vážných zranění, počet jednotlivých incidentů domácího násilí zůstal stejný. 

 Změna pouze u závažných zranění

Autoři studie ve své práci uvedli: „Když jsme porovnávali všechny incidenty bez ohledu na jejich vážnost, zjistili jsme, že míra dekriminalizace konopí nemá na rozsah násilí žádný dopad. Toto zjištění však před námi skrylo mnohem významnější výsledky týkající se toho nejhoršího druhu násilí – dekriminalizace konopí zmenšila míru vážných zranění u domácího násilí přibližně o dvacet procent.“ Stejně tak se ukázalo, že došlo ke snížení počtu násilných incidentů, při kterých sehrál roli alkohol, a to o celkem 40,7 procent. Případy zneužití zbraní při domácím násilí zase poklesly o 23,1 procent. Výzkumníci k tomu dodávají „Incidentů zahrnující alkohol nebo zbraně, které vyvrcholily ve vážná zranění, také značně ubylo.“

Jiný dopad, než jste čekali

„Výsledky studie představují protiargument i vůči zdrojům, které tvrdí, že konopí nemá na násilí a agresivitu žádný dopad,“ uvádí dále autoři. Domácí násilí každoročně zažijí miliony lidí po celém světě. Vědci se proto pokusili ukázat, jak může změna konopných zákonů ovlivnit míru těchto incidentů. Minulé výzkumy se většinou zaměřovaly na vliv alkoholu, který násilné tendence u jedinců spíše podporuje. Pokud by se konopí stalo více dostupnou náhradou alkoholu, autoři studie hypotetizují, „mohla by legalizace populární rostliny vést mimoděk k dalšímu poklesu domácího násilí.“

Aby se jim podařilo zachytit míru násilí „vhodným způsobem“, stala se rozlišovacím hlediskem „vážnost zranění obětí“, čímž se autoři vyvarovali pouhému počítání případů násilí v domácnostech. Výzkumníci museli pracovat s velkým množstvím informací. Brali mimo jiné v úvahu, které americké státy legalizovaly lékařské a rekreační konopí už před rokem 2016. Dále pracovali s informacemi z federálních kriminalistických databází, aby zjistili, kolik případů domácího násilí mezi partnery ročně proběhlo. Celkově se studie vztahuje na případy domácího násilí z 25 amerických států, které se odehrály v letech 2005 až 2016. 

Prozatímní výsledky

Výzkum se momentálně však stále nachází v „předběžné verzi“, jelikož dosud nebyl podroben posouzení odborníků, ani nebyl oficiálně vydán v žádném žurnálu. Výsledky studie také poukazují na to, že ve státech s legalizovaným konopím pro léčebné účely ke snížení míry vážnosti domácího násilí spíše nedošlo. Podle autorů za to může fakt, že konopí k léčbě využívají poměrně specifické skupiny lidí. Státy, kde na druhou stranu proběhla dekriminalizace držení konopí, se na základě výzkumu řadí mezi ty, kde došlo k „významné redukci následků domácího násilí“. Konkrétně se studie zmiňuje o poklesu o 22,5 procenta od doby, kdy daný stát zrušil hrozbu vězení za přechovávání určitého množství konopí. Počet incidentů ovšem zůstává neměnný, klesla pouze závažnost zranění. 

Co stojí za poklesem vážných zranění?

„Navzdory dlouhodobým kontroverzím v otázce, jakým způsobem konopí ovlivňuje násilné tendence u lidí, podle dostupné lékařské literatury můžeme usoudit, že konopí nejenže krátkodobě podporuje spánek, ale také může přispět k celodenním pocitům ospalosti,“ vysvětlují autoři studie. „Pokud by tedy případný násilník konopí užíval, jeho útoky by nebyly tak agresivní a jejich následky tak vážné. Toto jednoduché vysvětlení je však potřeba podrobit dalšímu zkoumání.“

Dále se v závěru dočteme, že „tyto závěry také vychází z premisy, že potřeba užívat nejrůznější látky vychází ze vzorců chování člověka. Proto předpokládáme, že dekriminalizace vede ke zvýšení konzumace konopí až do takové míry, že se rázně zvyšuje pravděpodobnost toho, že agresor bude pod jeho vlivem právě v době, kdy by měl zaútočit.“ Autoři zároveň poznamenali, že své hypotézy nemohou na základě dostupných kriminalistických záznamů potvrdit, jelikož u případů domácího násilí nebývá zmíněno, jaké konkrétní drogy byly u agresora v krvi nalezeny. Celá studie přesto slouží jak výzva dalším odborníkům, aby se výzkumu spojitosti mezi násilím a konopí věnovali více. Autoři samotní pak ke svým výsledkům ještě dodali, že riziko vážných zranění při domácím násilí je výrazně nižší, pokud útočník u sebe nemá žádnou zbraň. 

Zdroj: news.weedmaps.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!