Aktuální článek
IACM 53: CBD nezlepší ovlivnění řidičských schopností po užití THC

IACM 53: CBD nezlepší ovlivnění řidičských schopností po užití THC

  • Hlavní psychoaktivní složka konopí THC může negativně ovlivňovat schopnost řídit. CBD podle některých výzkumů mírní negativní účinky THC, takže by teoreticky mělo být možné, že konopí obsahující vyvážený poměr THC a CBD bude mít jiný dopad na řidičské dovednosti než odrůdy s dominantním podílem THC.

Nová studie zkoumala a porovnávala účinky konopí s převahou THC a odrůd se srovnatelným obsahem THC a CBD a simulovala jejich vliv na řidičské a obecně kognitivní schopnosti. V randomizované dvojitě zaslepené křížové studii se čtrnáct účastníků s předešlou zkušeností s užíváním konopí zúčastnilo třech experimentálních sezení, v jejichž průběhu byly prověřovány jejich řidičské a kognitivní schopnosti, a to v časovém intervalu 20–60 minut a následně 200–240 minut po konzumaci 125 miligramů konopí s převahou THC (11% THC; < 1% CBD), konopí se podobným obsahem THC a CBD (11% THC, 11% CBD) a placebo vzorku (< 1% THC i CBD). Oba aktivní vzorky zhoršovaly schopnost udržovat stejnou stopu jako vepředu jedoucí vozidlo, měly ale minimální dopad na výsledky dalších testů řidičských schopností. Po aktivních vzorcích se ovšem dále zhoršovaly výsledky řidičů co do rozeznání digitálních symbolů, rozdělení pozornosti na více podnětů a výdrže pozornosti, přičemž tyto výsledky byly překvapivě horší u konopí s vyrovnaným obsahem THC a CBD. Subjektivní pohled testovaných (míra „zkouřenosti“) a řidičské sebevědomí se s obsahem CBD nijak neměnilo. Autoři v závěru konstatují: „Konopí obsahující vyvážený poměr CBD a THC nebylo v žádném ohledu méně otupující než vzorek obsahující převážně THC a za určitých okolností měl nižší obsah CBD dokonce negativní dopad na míru ovlivnění řidičských schopností.“ Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov


Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!